Opret certifikater på en bank

Når du har gennemført den assisterende guide, som blandt andet hjælper dig med at opsætte banker og bankkonti, er du klar til at oprette bankcertifikater, som gør det muligt at benytte den direkte kommunikation med banken.

Hvad er bankcertifikater?

Certifikater er en elektronisk underskrift, som verificerer hvem du er. Du opretter et bankcertifikat i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises, ved at indtaste et brugernavn og en adgangskode, som er udstedt af banken og sendt til dig personligt. Når certifikatet er oprettet, vil det blive anvendt hver gang du kommunikerer med banken, f.eks. når du anmoder om en statusopdatering, eller når du sender betalinger til banken fra udbetalingskladden. Du skal altså kun angive brugernavn og adgangskode én gang, når du oprettet certifikatet, ikke efterfølgende.

Hvis du anvender manuel kommunikation med din bank, altså blot udlæser filerne til disk og indlæser dem i din banks betalingssystem, skal du ikke oprette certifikater.

Individuelle eller Fælles certifikater

I Continia Payment Management findes der to definitioner på certifikater; Individuelle og Fælles certifikater. Individuelle certifikater er certifikater udstedt til individuelle personer i virksomheden. Fælles certifikater derimod, er certifikater udstedt til en bestemt rolle i en virksomhed - f.eks. alle der laver udbetalinger.

Du kan kun bruge enten fælles certifikater eller individuelle certifikater, ikke begge muligheder samtidigt.

Der er ikke forskel på, om et certifikat er udstedt som et Individuelt (også kaldet personligt) certifikat eller som et fælles certifikat, det er udelukkende et spørgsmål om, hvor i din Payment Management du opretter certifikatet, og dermed hvem der har mulighed for at anvende det.

Du kan altså godt oprette et Individuelt certifikat - som du personligt har fået udstedt af banken - men som et fælles certifikat, som alle der også har adgang til Payment Management-modulet kan anvende. Selvfølgelig forudsat, at brugerne har de nødvendige bruger-rettigheder i Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Når du skal oprette certifikaterne i Payment Management skal du altså oprette dem, enten direkte på bankkortet, hvis det er et fælles certifikat du vil oprette, eller under handlingen Individuelle Certifikater på bankkortet, hvis det er et personlig certifikat du vil oprette.

Forsigtig

Du skal være opmærksom på, at certifikater udstedt af din bank knyttes til din bruger-konto i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises. De rettigheder et certifikat giver dig i banken, er altså knyttet til dit login og kan derfor benyttes af enhver, der kender dine login-oplysninger til i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis nogen får kendskab til dit login, er der risiko for at dine bankcertifikater kan misbruges. Du må aldrig overdrage dine login-oplysninger til andre, og du bør aldrig forlade din PC uden at logge ud eller låse din skærm.

Sådan opretter du et fælles certifikat på en bank

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Banker, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Fra oversigten vælges den bank du ønsker at oprette bruger-certifikat til. Klik Rediger.
 3. Dette åbner vinduet Bankkort for den pågældende bank.
 4. På bankkortet udfyldes Brugernavn, Adgangskode og eventuelt Hoved reg. nr. og Kreditornr. med de oplysninger som du har fået udleveret fra banken. I tabellen nedenfor finder du links til bankspecifikke beskrivelser af hvordan du skal udfylde felterne afhængig af hvilken bank du anvender.
 5. Vælg Opret fælles certifikat.
 6. Payment Management kommunikerer nu med banken. Når certifikatet er oprettet, vises en dialogboks. Luk dialogboksen ved at klikke på OK.
 7. Vælg OK når du har færdiggjort opsætningen.

Sådan opretter du et individuelt certifikat på en bank

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Banker, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Fra oversigten vælges den bank du ønsker at oprette bruger-certifikat til. Klik Rediger.
 3. Dette åbner vinduet Bankkort for den pågældende bank.
 4. På bankkortet udfyldes Hoved reg. nr. og Kreditornr. med de oplysninger, som du har fået udleveret fra banken. I tabellen nedenfor finder du links til bankspecifikke beskrivelser af, hvordan du skal udfylde felterne afhængig af hvilken bank du anvender.
 5. Vælg handlingen Individuelle Certifikater under fanen Navigér.
 6. Vælg den bruger i Bruger-id kolonnen som certifikatet skal oprettes for og udfyld derefter Brugernavn og Adgangskode med de oplysninger, som du har fået udleveret fra banken.
 7. Vælg Opret individuelt certifikat.
 8. Payment Management kommunikerer nu med banken. Når certifikatet er oprettet, vises en dialogboks. Luk dialogboksen ved at klikke på OK.
 9. Vælg OK når du har færdiggjort opsætningen.

Bankspecifikke felter

Tabellen nedenfor viser de banker der understøtter direkte kommunikation og dermed hvor der er behov for udveksling af certifikat ved kommunikation.

Hvis du følger linket i kolonnen, føres du til en bankspecifik side, hvor det er beskrevet, hvordan felterne ovenfor skal udfyldes, hvad feltet hedder i bankens betalingssystem og eventuelt, hvordan feltet skal indtastes eller formateres.

Bank eller Bankcentral du anvenderGå til
BankData - Se bankliste herDK
Bankernes ErhvervsService- Se bankliste herBEC
Danske BankDK
NordeaDK
SDC- Se bankliste herDK

Hvis du har flere regnskaber

Der er følgende to måder, at håndtere certifikater til flere regnskaber på.

Hvert regnskab sit certifikat.

Fordele:

 • Hvis hvert regnskab kører på hver sin database eller sin egen server kan dette have sin berettigelse.
 • Enkel snitflade mellem de enkelte regnskaber og certifikatet.

Ulemper:

 • En lidt større "omkostning" ved at have lidt større udgift for køb af de enkelte certifikater.

Procedure:

 1. Som beskrevet ovenfor.

Delt certifikat mellem de enkelte regnskaber.

Fordele:

 • Billigere løsning (muligvis lidt større udgift til din Microsoft Partner).

Ulemper:

 • Når certifikatet fornyes (dette sker automatisk ved udløb) skal det udlæses og indlæses i de regnskaber, hvor det anvendes.

Procedure:

 1. Certifikat oprettes i regnskab 1, med:

  1. Brugernummer "1"
  2. Brugernavn udfyldes som tildelt fra banken.
  3. Adgangskode udfyldes med PIN-kode fra banken.
 2. Certifikat udlæses fra regnskab 1.

 3. Certifikat oprettes i regnskab 2, hvor:

  1. Brugernummer skal være det samme som i regnskab 1.
  2. Brugernavn skal være det samme som i regnskab 1.
  3. Adgangskode skal angives, men benyttes i praksis kun ved selve oprettelse af certifikatet i NAV/Business Central. Adgangskoden udfyldes med en vilkårlig kode, f.eks. "1234".
  4. Husk at indlæse certifikatet, efter du har udfyldt felterne.
 4. Brugernummer 1 og 2 har nu hver deres konto.

Hvis du har flere Service Tiers

Når du opretter certifikater i Payment Management, indsættes certifikatet i Windows Certificate Store på serveren, der afvikler Service Tier for Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Hvis du afvikler Dynamics NAV eller Business Central on-premises med flere Service Tiers, og du anvender Load Balancing, vil du ikke på forhånd kunne vide, hvilken server en given bruger bliver logget ind på, når du starter Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Hvis du har flere Service Tiers og du anvender certifikater, som beskrevet ovenfor, vil det derfor være nødvendigt, at du kopierer dine certifikater fra den server, hvor certifikaterne blev oprettet på, til de resterende servere.

Dette skal gøres af en system-administrator med adgang til serveren og de Service Tiers Dynamics NAV eller Business Central on-premises afvikles med.

Sådan kopieres certifikater mellem flere servere

 1. Log på serveren med den bruger der kører Service Tier servicen, hvor certifikaterne er oprettet.
 2. Vælg Start-menuen, Søg og tast 'certificate' og vælg Manage computer certificates.
 3. Under 'Certificates - Current user', vælg Personal, og derefter Certificates.
 4. Lokaliser dine certifikater og eksportér dem med formatet Personal Information Exchange. Husk at fjerne afkrydsningen af "Delete the private key, if the export is succesfull". Tilvælg alle andre options.
 5. Log på serveren med den bruger der kører Service Tier hvor certifikaterne mangler.
 6. Vælg Start-menuen, Søg og tast 'certificate' og vælg Manage computer certificates.
 7. Under 'Certificates - Current user', vælg Personal, og derefter Certificates.
 8. Vælg i menuen Action, All Tasks, Import.
 9. Vælg Current User.
 10. Indsæt sti til filen du eksporterede ovenfor eller find den ved hjælp af "Browse.."-funktionen.
 11. Vælg at importere certifikatet i Certificate Store: Personal.
 12. Vælg Finish, for at indlæse certifikatet.
 13. Gentag eventuelt processen fra trin 8, for at indlæse alle certifikater.
 14. Du kan nu fjerne filerne og logge af serverne.
 15. Kopieringen er udført.

Certifikatet er udløbet

Det kan ske, at du ikke kan kommunikere med banken i udbetalingskladden eller ved indlæsning af kontoudtog. Fejlkoden afhænger af banken, men fælles for dem er, at beskeden er "Certifikatet er udløbet".

For at forny certifikatet skal der bestilles et nyt i banken. Når nyt certifikat er modtaget, skal det installeres.

 1. Tryk Alt + Q eller på Søg efter side eller rapport ikonet og søg efter Banker. Vælg rediger på den pågældende bank
 2. Slet eksisterende certifikat på bankkortet
 3. Opret nyt. Dette gøres ved at følge guiden vedrørende oprettelse af fællescertifikat