Opsæt modulet Continia Statement Intelligence

Modulet Continia Statement Intelligence indeholder funktionalitet til indlæsning af elektroniske kontoudtog fra banken til automatisk afstemning samt oprettelse af udgiftsposter som f.eks. tilskrevne gebyrer og renter. Læs eventuelt mere om funktionaliteten under afsnittet Statement Intelligence modulet.

Inden du kan anvende modulet, skal du konfigurere det. På denne side kan du læse mere om hvilke opsætninger du skal tage højde for, før du kan bruge Statement Intelligence.

Sådan konfigurerer du Continia Statement Intelligence modulet

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætning af Statement Intelligence, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte indstillinger, hvordan du kan udfylde felter, og hvilke konsekvenser det har for anvendelsen af Continia Payment Management.
  3. Vælg OK når du har færdiggjort opsætningen.

Generelt

FeltBeskrivelse
Renummerér bilagsnr. i kladderVed indlæsning af kontoudtog, re-nummereres de enkelte kladder der benyttes af kontoudtog når dette felt markeres.
Tillad delvise bank kontoudtogBenyttes kun i særlige tilfælde.
En markering i dette felt gør det muligt at køre videre på samme kontoudtog i Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Markeringen betyder, at du ikke behøver at færdiggøre et kontoudtog for at begynde afstemning af det næste. Du kan desuden bogføre delvise kontoudtog, så de uafklarede poster bliver tilbage i kladden.
Indbetalingskladdelinjer - DanI dette felt kan du angive, hvordan systemet skal håndtere alle positive poster i et kontoudtog fra banken, primært debitor indbetalinger men kan også være tilskrevne renter eller lignende. Der findes følgende valgmuligheder:

Bilag fundet - Indbetalingskladdeposter bliver automatisk dannet, hvis systemet ud fra adviseringen kan finde en debitorpost, som er åben. Hvis programmet er i tvivl om, hvilken debitorpost betalingen vedrører, skal brugeren selv udpege posten eller posterne, før der kan oprettes en postering i indbetalingskladden. Dette er standardindstillingen.

Ingen – Der bliver ikke automatisk oprettet indbetalingskladdeposter.

Alle positive v/import – Her vil alle positive poster blive oprettet i en indbetalingskladde. Herefter skal du selv slette de poster i kladden, som ikke er indbetalinger, f.eks. hvis du har overført et beløb til kontoen, som normalt posteres i en kassekladde.

Alle positive manuelt – Samme funktionalitet som ved "Bilag fundet", dog oprettes forslagene ikke automatisk, men i stedet vises et flueben i kolonnen "Manuel Håndtering", som indikerer, at der er mulighed for at danne en post i indbetalingskladden ved at benytte handlingen Opret kladdelinjer.
Lås afstemningslinjerVed at markere dette felt, kan du låse afstemningslinjerne, så der skal bestemte rettigheder til, for at en bruger kan rette i felterne på en afstemningslinje.

Hvis f.eks. en afstemningslinje indeholder en forkert adviseringstekst (fakturanummer er indtastet forkert), og der ikke kan findes et match til posten, så kan det være nyttigt at kunne rette teksten, så linjen kan matches korrekt.

Feltet udfyldes normalt ikke (flueben fjernet), dvs. alle kan redigere i afstemningslinjer. Hvis du vil have ekstra sikkerhed for, hvem der skal have lov til at rette i afstemningslinjen, kan sætte flueben i feltet. Låsningen styres så af, om brugeren har lov til at afvikle CodeUnit 6017207.

De brugere, som skal kunne redigere i afstemningslinjer, skal altså tildeleles rettigheder til at afvikle CodeUnit 6017207. Spørg eventuelt din Microsoft Partner, hvis du er i tvivl om, hvordan du giver rettighed til at afvikle en bestemt CodeUnit.

Dette fuldfører den generelle opsætning af modulet Statement Intelligence til kontoafstemning.

Opsæt din bank og alle dine bankkonti til Continia Statement Intelligence

Inden du kan anvende Statement Intelligence, skal din bank og hver af dine bankkonti konfigureres, så de nødvendige oplysninger er til rådighed, til at gennemføre en automatisk kontoafstemning, samt oprettelse af udgiftsposter, som f.eks. tilskrevne gebyrer og renter.

Ligeledes kan du definere afstemningsregler for dine bankkonti, både generelle og bank-specifikke, og du kan også sætte samleregler op, så flere posteringer fra kontoudtoget samles til én postering. Sidst men ikke mindst, kan du definere udligningsregler for dine debitorer, som hjælper dig med at "fange" manuelle tilskrivninger på din bankkonto.

Du bør tage stilling til følgende opsætning:

  1. Generel opsætning af din bank, som skal udføres. Følg vejledninger under afsnittet Opsætning af kontoafstemning på bankkort.

  2. Basisopsætning af alle bankkonti som skal udføres. Følg vejledninger under afsnittet Opsætning af kontoafstemning på bankkonti.

  3. Hvis Payment Management automatisk skal oprette posteringsforslag i kassekladden, når en bankpost ikke har en åben post, der kan udlignes (f.eks; inddækninger, tømninger, rente og gebyr), skal du definere regler herfor. Følg vejledninger under afsnittet Definer generelle eller bank-specifikke afstemningsregler.

  4. Hvis Payment Management automatisk skal samle flere posteringer til én eller flere posteringer, f.eks. samle flere kreditkort transaktioner til en postering pr. dag, skal du definere regler herfor. Følg vejledninger under afsnittet Definer samleregler.

  5. Hvis du f.eks. fakturerer med FIK-indbetalingskort, oplever du sikkert, at mange af dine kunder blot laver en konto-til-konto overførsel, uden at angive hverken fakturanummer eller FIK-nummer (Betalings-ID). For at kunne finde og udligne posteringer af denne type, har du mulighed for at definere såkaldte debitor udligningsregler. Her kan du, for en specifik debitor, f.eks. registrere, at kunden altid skriver "From SAS A/S" i adviseringsteksten. Følg vejledninger under afsnittet Definer udligningsregler for debitorer

Opsæt FIK/GIK

Hvis din virksomhed anvender FIK/GIK indbetalingskort, og du ikke allerede har konfigureret disse, da du installerede basis-modulet, skal du huske at konfigurere rapporterne. Læs mere under afsnittet Opsætning af rapporter til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskort.

Samtidig, når du skal anvende FIK/GIK indbetalingskort, skal du huske at udfylde felterne FIK/GIRO-nr., IK kortart og Debitor kontoudtogsnumre under den generelle opsætning af Payment Management. Se mere under Opsætning af Continia Payment Management.

Bemærk

Du behøver ikke angive en Betalings-ID maske, hvis du anvender Continias standardrapporter, idet Payment Management allerede kender rapporternes opbygning af OCR-linjen (Betalings-ID).