Skift bank

Når du skifter bank, skal dine betalinger naturligvis ske fra den nye bank. Før det kan lade sig gøre, skal du foretage nogle ændringer i din basisopsætning i Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Sådan skifter du bank

Følg guiden nedenfor, for at skifte til ny bank.

1. Opret nyt bankkort

 1. Indlæs bankopsætningen til den nye bank.
 2. Opret et nyt bankkort til den nye bank.
 3. Bankkortet skal oprettes med en unik bankkode som du selv definerer, f.eks. navnet på banken.
 4. Angiv bankens format i feltet Bankcentral. (Filen du indlæste i punkt 1)

2. Opret ny bankkonto

 1. Opret et nyt bankkontokort.
 2. På bankkontokortet indtastes som minimum Bank registreringsnummer, Bank kontonummer, SWIFT kode, IBAN samt Landekode (findes under Kommunikation).
 3. Udfyld Bankkode (findes under Overførsler)

3. Afvikl den gamle bank og bankkonto

 1. På bankkortet fjernes markeringen i feltet Anvendes, hvilket medfører at såvel bank og tilhørende bankkonti ikke længere kan anvendes.

Du kan ikke slette den gamle bank eller bankkonti da der er posteringer på disse.

Håndter udbetalinger ved bank skift

Nå du skifter bank, skal de betalinger der er bogført under din gamle bank, betales fra den nyoprettede bank.

 1. Åbn din udbetalingskladde.
 2. Åbn udbetalingskladdens Kladdenavn.
 3. I kolonnen Modkonto, påfører den nyoprettede bank.
 4. Når du herefter i udbetalingskladden, benytter kørslen Lav betalingsforslag, angives den nye bankkonto som Modkonto på alle betalinger, uanset hvilken konto der ellers måttet være angivet på købsbilag eller kreditor.
 5. Efter Lav betalingsforslag er kørt, blankes Modkonto i Kladdenavn igen.

Angiv modkonto for fremtidige betalinger

Det anbefales, at du ajourfører den generelle modkonto-opsætning, så den nye bankkonto benyttes som modkonto på fremtidige betalinger.

Dette kan gøres på 2 måder, som begge tilgås fra Assisteret opsætningsguide for Payment Management:

Afvikling af den assisterende opsætningsguide

 1. Gå til Assisteret opsætningsguide for Payment Management
 2. Slet den gamle bankkonto, hvis denne er angivet her.
 3. Angiv den nye bankkonto. Hvis du lader Valutakode stå blank, vil modkontoen blive brugt til betalinger der står til at blive betalt i regnskabets valuta.

Opsætte Modkonti

 1. Gå til Modkonti.
 2. Slet den gamle bankkonto, hvis denne er angivet her.
 3. Angiv den nye bankkonto. Hvis du lader Valutakode stå blank, vil modkontoen blive brugt til betalinger der står til at blive betalt i regnskabets valuta.