Enkel og sikker afsendelse af betalingerne og modtagelse af status

Alle banker understøtter manuel udveksling af filer, men ikke alle banker understøtter direkte kommunikation via web service eller sftp. Forskellen på de to måder er beskrevet her.

Manuel kommunikation via filer

Denne kommunikationsform er den traditionelle (gamle) løsning - her skal du selv ind- og udlæse filerne manuelt, både i Continia Payment Management og i din banks betalingssystem.

Det betyder, at når du har oprettet et betalingsforslag og sender betalingerne til banken, skal du angive en placering til filen. For at sende filen til banken skal du derefter starte din banks betalingssystem, vælge funktionen til at sende betalingsfiler, vælge filen du har udlæst og derefter sende filen.

Dine betalingsfiler vil være valideret, så de overholder bankernes krav til filformater, men hvis der alligevel er fejl skal du hele processen igennem igen for at gensende filerne. Modsatte procedure gælder, når du modtager f.eks. status eller kontoudtogsfiler fra banken, som skal indlæses i Payment Management.

Manuel kommunikation er altså en del mere omfattende, mindre sikker end direkte kommunikation, idet filerne kan manipuleres undervejs i processen, og langt mere omstændigt hvis du f.eks. finder en fejl i en betaling idet hele processen skal udføres igen.

Desværre er der banker der ikke tilbyder anden kommunikation end manuel upload af filer så det er ikke altid muligt at undgå denne kommunikationsform.

Direkte kommunikation

Også kaldet web service eller sftp kommunikation, er klart den bedste løsning - her foregår al kommunikation mellem med banken fuldstændig automatisk og helt transparent.

Det betyder, at du ikke behøver at bekymre dig om filers placering og ind- og udlæsning af disse. Når du f.eks. har oprettet et betalingsforslag og sender betalingerne til banken, sker kommunikation mellem Payment Management og banken helt automatisk.

Dine betalingsfiler vil naturligvis være valideret, så de overholder bankernes krav til filformater. Du modtager status tilbage med det samme, så du på dine enkelte betalinger kan se, om de er modtaget, sendt eller betalt i banken.

Direkte kommunikation vil altså for langt de fleste være at foretrække fremfor den tungere proces med manuel filhåndtering. Hvis din bank understøtter direkte kommunikation anbefaler vi at du vælger denne løsning.

Sikker kommunikation med din bank

Direkte kommunikation er den sikreste løsning du kan vælge. Dine betalinger kan ikke manipuleres undervejs i processen og alt sendes med kryptering og via sikre protokoller, enten via web service eller sftp.

Med manuel kommunikation kan filerne manipuleres undervejs i processen, f.eks. mens de ligger på en harddisk eller et netværksdrev. Du mister altså sikkerheden for at nogen ikke ændrer f.eks. kontonumre eller lignende i filerne inden de uploades i bankens online system.

Hvilken løsning du skal vælge kan være afgjort af hvad din bank tilbyder

Alle banker understøtter manuel kommunikation via udveksling af filer, men ikke alle banker understøtter direkte kommunikation.

Continia tilbyder direkte kommunikation til en lang række af de største banker i Norden, men det er ikke alle banker, der tilbyder web service eller sftp kommunikation, der er understøttet af Continia.

Har du et specifikt ønske om udvikling af direkte kommunikation til din bank, er du altid velkommen til at kontakte Continias Solution Manager for at høre om muligheder og eventuelle fremtidige planer for support.

Indlæsning af statusfiler og kontoudtog

Både den direkte og manuelle kommunikation, understøtter indlæsning af statusfiler og kontoudtog, men bruger du den direkte kommunikation, hentes filerne helt automatisk i én enkelt arbejdsgang.

Den manuelle indlæsning af kontoudtog er også understøttet i Basis modulet, hvor der køres validering i henhold til de benyttede formater. Du vil her være hjulpet godt på vej ved indlæsning af kontoudtog, da opsætningen for indlæsning af filformater allerede er etableret for dig.

Typisk proces ved afsendelse af betalinger med direkte kommunikation

Med brug af direkte kommunikation vil du opleve en arbejdsgang, der er meget enkel og realtidsopdateret. For eksempel:

  1. Betalingerne godkendes i Payment Management og sendes til bankens online system, i én arbejdsgang og uden at forlade Business Central on-premises (eller godkendes i bankens online system).
  2. Du får statussvar retur med det samme, der indeholder kvittering for modtagelse af betalingen.
  3. Hvis der er fejl i en betaling, får du en udførlig beskrivelse af, hvad fejlen er, og du retter fejlen direkte i Payment Management, hvorefter du blot sender betalingen igen. Du slipper altså for at logge ind og finde dem i bankens online system.
  4. Du kan løbende, og med et enkelt klik, opdatere status på dine betalinger i udbetalingskladden.
  5. Afhængig af hvilken bank du anvender, hvilken betalingsmetode der benyttes, og naturligvis betalingens forfaldsdato, opdaterer banken status på forskellige tidspunkter af døgnet.
  6. Du vælger i opsætningen, om du vil bogføre dine betalinger, når status er Sendt, Modtaget eller Betalt.

På samme måde vil indlæsningen af kontoudtog være meget nemmere, idet du ikke skal udlæse filerne fra bankens betalingssystem først, men blot får Payment Management til at hente filerne.

Automatisk opdatering af banker og betalingsmetoder

Når Continia Software frigiver nye, eller opdaterer eksisterende banker, valideringer og betalingsmetoder, opdateres Payment Management automatisk ved næste udbetaling til banken.

Nye banker og betalingsmetoder

Når Continia løbende udvikler integration til nye banker, eller udvider med flere betalingsmetoder på en allerede eksisterende bank, implementerer Continia dette i Payment Management ved hjælp af eksterne komponenter, som ligger på Continia Online: Continia Bank Integration Component (CBIC) og Continia Bank Communication Components (CBCC).

Banker og betalingsmetoder, samt deres valideringsregler, er altså ikke programmeret direkte i Payment Management, men ligger udenfor programmet. For dig, har det den fordel, at du ikke skal have opdateret din Business Central on-premises kode, hver gang der sker forbedringer i enten banker eller betalingsmetoder, der er integreret med Payment Management.

Færre driftsomkostninger for dig

Den direkte kommunikation betyder altså at du altid har et opdateret system med de nyeste betalingsmetoder og valideringer, men også at du har færre driftsomkostninger på din Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises, idet der ikke skal investeres i hverken installation, programmering eller tilpasning af din Payment Management.

Hvis du ikke har adgang til din banks online system

Hvis du ikke har adgang til din banks online system, kan du på bankens hjemmeside læse mere om, hvordan du kommer i gang med at etablere en aftale med din bank, hvilke krav de stiller, priser og meget mere. Kontakt eventuelt din bankkonsulent for yderligere vejledning.

Bemærk

Hvis du ikke har adgang til din banks online system, men gerne vil afprøve Payment Management, inden du beslutter dig endeligt, bør du vælge kommunikationsformen "filudveksling", når du konfigurerer Payment Management. Vi anbefaler, at du kun afprøver Payment Management i et demonstrations-regnskab, aldrig i dit rigtige regnskab.