Opsætning af udenrigshandel

Ved overførsel til udenlandske konti, kræver Nationalbanken en række oplysninger. Disse oplysninger kan opsættes direkte på kreditor, så de ikke manuelt skal indtastes hver gang, der gennemføres en betaling.

Betalingsoplysningerne skal angives på den udenlandske kreditor.

Sådan opsætter du udenrigshandel på en kreditor

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Vælg den kreditor, som skal opsættes til udenrigshandel, og vælg Betalingsoplysninger

  3. I undermenuen Udenrigshandel, udfyld de relevante oplysninger for udenrigshandel for den pågældende kreditor.

    Bemærk

    Når du udfylder oplysningerne, skal du være opmærksom på, at de angivne oplysninger altid vil blive påført betalingerne på den pågældende kreditor. F.eks. bør supplerende anmeldelse kun udfyldes, hvis teksten altid er ens for denne kreditor.

  4. Når du har udfyldt relevant information for udenrigshandel, vælg OK for at lukke vinduet.

Nedenfor finder du en oversigt over de enkelte felter med tilhørende feltforklaring, på vinduet Udenrigshandel.

FeltBeskrivelse
KurstypekodeAngiver den kurstype der ønskes anvendt på betalingerne. Det er muligt at lave en aftale med sit pengeinstitut, vedr. valutakurser, når du betaler dine udenlandske kreditorer. Denne aftale kan ske på forskellige vilkår, og disse vilkår kan du vælge i kurstypekode. Det er forskelligt fra pengeinstitut til pengeinstitut hvilke aftaler der udbydes.
FormålskodeAngiver den formålskode der ønskes anvendt på betalingerne. Når en betaling passerer landegrænsen, skal betalingen anmeldes til Nationalbanken, hvis beløbet overstiger 100.000 DKK / 100.000 SEK / 150.000 NOK. Feltet benyttes kun ved Norske, Svenske og Estiske betalinger
Modtager landekodeAngiver den modtager landekode der skal anvendes på betalingerne. I forbindelse med anmeldelse til nationalbanken, skal modtagerens landekode oplyses. Den udenlandske kreditors landekode. Feltet bliver som udgangspunkt automatisk udfyldt med kreditorens landekode, ellers vælg en landekode ved at benytte drop-down menuen.
Beregn indførsel ud fraAngiver hvilken dato indførslen skal beregnes ud fra. Datoen vil sammen med Indførselsdato formel blive brugt til beregning af tidspunktet for indførsel, når betalingen anmeldes til Nationalbanken.
Indførselsdato formelAngiver den datoformel, som skal danne grundlag for beregning af den dato, som vil blive angivet i feltet Indførsel på betalingsposten.
Supplerende anmeldelseAngiver yderligere information til Nationalbanken, omkring den handlede vare.
OmkostningstypekodeAngiver hvem der skal dække hvilke omkostninger.
Når der overføres betalinger til udlandet, er der forbundet omkostninger med dette. I Omkostningstypekode, kan du angive hvem, der skal dække hvilke omkostninger. For SEPA-betalinger, er der kun mulighed for at vælge, at omkostningen skal deles.
Bemærk der kan oprettes nye omkostningstypekoder. Hvis dette benyttes, skal man være helt sikker på, at den kode der oprettes, også accepteres i bankens system. Hvis der ikke er overensstemmelse mellem disse koder, er der risiko for, at bankens betalingssystem afviser betalingsfilen.
Valutakode (modværdi)Angiver den valuta der anvendes på modkontoen. Hvis du ønsker betalingen hævet fra din bankkonto i en anden valuta, end den valuta betalingen betales i, skal du angive den ønskede valutakode i dette felt.