Tilgå information om din Continia Payment Management

I Continia Payment Management kan du finde informationer, om hvilken version du anvender af de forskellige moduler og komponenter.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætning af Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner vinduet Opsætning af Payment Management.
  3. Vælg handlingen Version.
  4. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.
  5. Tryk knappen OK for at afslutte opsætningen.

Version

FeltBeskrivelse
NavisionAngiver hvilken version af Dynamics NAV eller Business Central on-premises basis-programmet du anvender.
Payment ManagementAngiver hvilken version af Payment Management du anvender.
Opsætning af bankAngiver hvilken version af bankopsætningen du anvender. Hvis der er indlæst flere bankopsætningsfiler, vises en stjerne i feltet. Under handlingen Bankcentraler kan du se versionen for hver enkelt bankcentral.
KommunikationsmodulInd- og udlæsning af betalingsfiler, til og fra de forskellige pengeinstitutters betalingssystemer, sker via en ekstern integrationskomponent kaldet CBIC-komponenten.

CBIC, eller Continia Bank Integration Component, er en komponent stillet til rådighed af Continia. Komponenten anvendes til at konvertere de betalingsfiler, som skal sendes til banken til et format, som banken forstår samt, modsatte vej, til at konvertere de statusfiler og kontoudtog, der modtages fra banken, til et format som Payment Management kan forstå.

Feltet angiver hvilken version af CBIC-komponenten, som du anvender.
Gennemførte BetalingerViser antallet af gennemførte betalinger.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, under Handlinger, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

HandlingBeskrivelse
BankcentralerÅbner vinduet Bankcentraler, hvor du kan se og redigere listen over tilgængelige bankcentraler.