Opgradering til Continia Payment Management version 4.00 & 4.01

Bemærk

Hvis du skal opgradere fra en ældre version af Payment Management ældre end 3.01, skal du følge opgraderingsvejledningen Opgradering til Payment Management version 3.01, før du gennemfører denne guide.

Opgradering til Payment Management Version 4.00

Inden du installerer de nye Payment Management version 4.00 objekter, skal du gøre følgende:

  1. Intet skal gøres inden import af Payment Management 4.00 objekter.
  2. Du er nu klar til at installere Payment Management version 4.00, som er beskrevet i afsnittet Installer udvidelsen.

Vigtigt

Husk altid at opdatere til nyeste dll-filer, når du er færdig med at opgradere - Start Installationsprogrammet Setup.exe, som du finder i roden af produktpakken - læs mere her.

Opgradering til Payment Management Version 4.01

Objekterne til NAV er blevet bagudkompatible, og rapporten er blevet forbedret. Når du importerer de nye objekter, vil NAV forsøge at springe disse over. Inden du installerer de nye Payment Management version 4.01 objekter, skal du derfor gøre følgende:

  1. Ved import af objekter til Payment Management version 4.01 skal du i rapporten for FIK/GIK (No. 6016812) ændre handling fra Skip til Replace.
  2. Du er nu klar til at installere Payment Management version 4.01, som er beskrevet i afsnittet Installer udvidelsen.

Vigtigt

Husk altid at opdatere til nyeste dll-filer, når du er færdig med at opgradere - Start Installationsprogrammet Setup.exe, som du finder i roden af produktpakken - læs mere her.

Information vedrørende bankcertifikater

Ved opgradering til Payment Management version 4.00 vil Payment Management ændre måden, hvorpå certifikater administreres og lagres, eftersom certifikater nu lagres direkte i databasen.

Certifikater fra alle banker, med undtagelse af Danske Bank, konverteres automatisk til at blive understøttet af den nye opsætning, i forbindelse med at certifikaterne anvendes i Payment Management version 4.00.

Bemærk

For Danske Bank-certifikater, hvis certifikatet er genereret i en Payment Management tidligere end version 4.00, vises følgende fejlmeddelelse den første gang certifikatet anvendes i en Payment Management version 4.00 eller nyere: "Cannot find the requested object". Hvis du modtager denne fejlmeddelelse, skal du anmode om en ny sikkerhedskode i banken.

Du skal hernæst slette det eksisterende certifikat som fejler, og oprette et nyt certifikat med samme brugernavn, men med den nye sikkerhedskode. Dette gøres fra bankkortet i din Microsoft Dynamics Business Central eller NAV.