Bankoversigt

I dette afsnit finder du landespecifikke, alfabetisk sorterede, lister over banker der understøttes af Payment Management.

Listerne giver dig mulighed for at finde artikel der beskriver bankens muligheder for integration med Payment Management detaljeret. Desuden er der også et link til bankens netbank løsninger, hvis det er tilgængeligt, og du kan også se om banken understøtter manuel og direkte kommunikation med Payment Management.

I kolonnen Supporterede lande kan du se hvilke lande banken er understøttet. Hvis der er support for et specifikt land, er det ensbetydende med at der findes specifikke betalingsmetoder i Payment Management for det enkelte land.

Find din bank ved at vælge det land hvor du vil etablere integrationen til din bank med Business Central og Payment Management.