Håndtering af valutakursdifferencer

Har din virksomhed bogført et varekøb i en anden valuta, håndteres dette enkelt og effektivt med Statement Intelligence.

Når en faktura i udenlandsk valuta bogføres, registreres denne i danske kroner til en given dagskurs, og når betalingen så overføres til banken, vil dette naturligvis ske i henhold til den gældende dagskurs.

Hvis Statement Intelligence senere registrerer en difference på beløbet der bliver hævet i banken, kontra det beløb der er bogført, så oprettes der automatisk kassekladdelinjer, som bogfører disse differencer ind på en difference konto. Denne funktionalitet er med til at sikre, at afstemningen af dine bankkonti håndteres enkelt og hurtigt.