Opsætningsside for Payment Management

Den generelle opsætning af Continia Payment Management indeholder oplysninger, som udvidelsen anvender, når du afvikler forskellige funktioner.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætning af Payment Management Basis, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.
  3. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Bemærk

Hvis du har gennemført Assisteret opsætningsguide for Payment Management, har du allerede gennemgået de mest nødvendige opsætninger af Payment Management. Anvend nedenstående information hvis du ønsker at tilpasse løsningen eller ændre din opsætning.

Generelt

FeltBeskrivelse
Valider ved bogf. af købsbilagHer markeres, om der skal ske validering af betalingsoplysninger allerede ved bogføring af købsbilaget, så eventuelle fejl allerede fanges her. Dette anbefales. Hvis feltet ikke markeres, vil validering af betalingsoplysninger først ske i udbetalingskladden.
Yderligere betalingsmetoderHer kan du bestemme, hvilke valgmuligheder programmet skal vise, når du ønsker at ændre betalingsmetode på et købsbilag - f.eks. hvis en købsfaktura med FI-75 indbetalingskort ønskes ændret til en hurtigere betalingsmetode som f.eks. en konto til konto overførsel. Der gives 3 muligheder:

Ingen: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er tilknyttet den aktuelle kreditor.

Relaterede: Vælg mellem de betalingsmetoder, der er indenfor samme gruppe i betalingsmetodeoversigten.

Alle: Vælg frit mellem alle betalingsmetoder.

Landespecifik: Vælges hvis du kun vil have vist betalingsmetoder med samme Landekode som på kreditors bankkonto. Kræver at du udfylder Landekode på hver enkelt betalingsmetode.
Flyt kontantrabatdatoHer kan du bestemme, om du vil flytte kontantrabatdatoen, hvis den rammer en bankhelligdag. Der kan vælges mellem 3 muligheder:

Frem: Kontantrabatdatoen flyttes frem til næste bankdag.

Tilbage: Kontantrabatdatoen flyttes tilbage til forrige bankdag.

Giv Advarsel: Der vil blive advaret, hvis der findes kontantrabat på bankhelligdage.
Unik regnskabskodeHvis du har flere regnskaber, og benytter Payment Management i flere af dem, kan det være nødvendigt at oprette en unik regnskabskode i hvert regnskab.

I udvalgte banker dannes statusfiler og kontoudtog på tværs af hele koncernen - banken tager altså ikke stilling til hvilket regnskab en konto tilhører, men danner filerne for alle konti.

Ved at udfylde feltet, Unik regnskabskode, kan Payment Management påføre den unikke regnskabskode + det unikke UPR-nr. på alle transaktioner og på denne måde skelne mellem transaktioner fra forskellige regnskaber.

Vi anbefaler, at du indtaster de 3 sidste cifre af virksomhedens CVR-nummer, men enhver unik kode er tilladt, så længe den er unik på tværs af alle regnskaber i databasen. Feltet kan maksimalt indeholde 9 cifre.
Brug Online-CBICCBIC, eller Continia Bank Integration Component, er en komponent stillet til rådighed af Continia. Komponenten anvendes til at konvertere de betalingsfiler, som skal sendes til banken til et format, som banken forstår samt, modsatte vej, til at konvertere de statusfiler og kontoudtog der modtages fra banken, til et format som Payment Management kan forstå.

Komponenten konverterer altså kun filerne, efter bankernes formatbeskrivelser, hvorefter filen altid sendes retur til Dynamics NAV eller Business Central on-premises, den sender ikke noget til banken.

Fra Dynamics NAV 2013 og i alle Business Central on-premises installationer, har du mulighed for at benytte en online version af komponenten, som Continia stiller til rådighed på Continia Online (anbefales).

Når du eller din Microsoft Partner installerer komponenter, som beskrevet i afsnittet Installation af komponenter (add-ins), installeres der altid en lokal udgave af denne komponent, så du har mulighed for at afvikle Payment Management uafhængigt af Continia Online komponenten.

Ved at markere feltet, Brug Online-CBIC, vil du altså anvende den komponent der ligger på Continia Online. For dig har det den fordel, at du ikke skal have opdateret din Dynamics NAV eller Business Central on-premises hver gang, der sker forbedringer i betalingsmetoder eller valideringsregler.

Hvis du ikke ønsker at anvende onlineudgaven (fjerner markeringen), skal du eller din Microsoft Partner løbende udskifte komponenten, hver gang en ny version frigives fra Continia.
Brug Online Test-CBICSamme funktion som beskrevet under Brug Online-CBIC, blot med den forskel at hvis du markerer dette felt, vil du kunne anvende en test-udgave af CBIC-komponenten på Continia Online.

Brug Online Test-CBIC bør kun anvendes under test og nyudvikling af nye banker, betalingsmetoder og valideringer, og kun i et samarbejde med Continia. Du må altså kun benytte denne indstilling, hvis du bliver bedt om det, enten af en medarbejder fra Continia eller din Microsoft Partner.
Test CBIC versionAngiver test-CBIC-versionen leveret af Continia.
Test CBIC tokenAngiver det token, der skal bruges til at etablere forbindelse til test-CBIC'en. Token leveres af Continia og kan bestilles via din Continia-partner.
Fil log periodeAngiv, ved hjælp af en datoformel, hvor lang tid Data indlæst fra banker skal gemmes bagud.

Datoformlen skrives efter standardmetoden i Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis du f.eks. vil gemme filerne i 8 dage, angives "8D".

Data indlæst fra banker er et fil-arkiv, som indeholder de filer, som indlæses fra din bank - altså både statusfiler, kontoudtog og kontoafstemningsfiler. Arkivet kan være nyttigt, hvis du for eksempel har brug for at dokumentere og spore en fejl-transaktion fra banken.

Standardværdier

FeltBeskrivelse
Kreditor-betalingsgruppekodeAngiver den standard Kreditor-betalingsgruppe som automatisk påføres alle nye kreditorer. Hvis du har en meget ens kreditormasse, som bruger samme betalingsmetode, kan du med fordel oprette en kreditor-betalingsgruppe og angive den som standardværdi.

Læs mere om hvordan du opretter kreditor-betalingsgruppe i afsnittet Opret kreditor-betalingsgrupper.

Når en ny kreditor oprettes, vil Payment Management kopiere betalingsoplysningerne fra denne Kreditor-betalingsgruppe ind på kreditorens betalingsoplysninger, hvorefter du kan tilpasse dem yderligere, hvis nødvendigt.

Feltet bør altså kun udfyldes, hvis du har en meget ens kreditormasse – altså hvis de fleste kreditorer benytter samme betalingsmetode, og udfyldelse af kreditorernes Betalings-ID er ens opbygget.
UdbetalingsnumreSpeciel nummerserie, som kan angives, og som kun anvendes for specifikke banker (bl.a. BankGirot), hvor alle udbetalingsfiler skal fortløbende nummereres.

Hvis din bank kræver løbende udbetalingsnumre i filerne, er det angivet specifikt på banken under beskrivelsen af banken i afsnittet Bankinformation. Angiv land og fremsøg den bank du anvender for at finde mere information.
Synkroniser med kreditorAngiver, om der som standard, for alle nye kreditorer, automatisk skal ske en synkronisering af de felter som findes både på kreditorkortet og kreditor betalingsoplysninger. Felterne er f.eks. Navn, Adresse og CVR-nr.

Under normale omstændighed, bør disse felter være synkrone - dvs. Payment Management vil hele tiden sørge for, at hvis et af felterne rettes på kreditorkortet, så synkroniseres det tilsvarende felt på kreditor betalingsoplysningerne, og visa versa.

Som standard, bør denne indstilling være markeret (Ja). Det vil betyde, at alle nye kreditorer vil blive oprettet med synkroniseringen aktiveret, hvilket er det mest normale.

Vær altså opmærksom på at denne indstilling kun gælder ved oprettelse af nye kreditorer. Når først en kreditor er oprettet, ændres indstillingen ikke på kreditor, selv om du ændrer den her.

Hvis du senere ønsker at ændre indstillingen på den enkelte kreditor, skal du ændre indstillingen på kreditorens betalingsoplysninger. Brug AssistEdit knappen ud for feltet Navn. Herefter ses indstillingen Synkroniser med kreditor nederst i vinduet i 2 kolonne.

Hvorfor skulle jeg slå synkroniseringen fra på en kreditor?
Hvis du f.eks. ønsker at anvende en anden adresse på alle betalinger, der sendes til en kreditor, har du altså mulighed for at fjerne markeringen. Du kan så angive en anden adresse på betalingsoplysningerne, uden at disse synkroniseres med kreditor stamdata, når eller hvis de rettes i fremtiden.
Fjern tegn - Postnr.Speciel funktion som, hvis markeret, fjerner alle specialtegn fra postnummer-feltet ved udlæsning af betalingsfiler til banken. Alle tegn, undtaget tal, fjernes.

Funktionen kan med fordel benyttes, hvor der traditionelt anvendes f.eks. bindestreg i postnummer. Brugerne kan forsat anvende bindestreg, når de indtaster postnummer mens der ved udlæsning til banken tages højde for at fjerne specialtegn.

Webservice kommunikation

FeltBeskrivelse
Webservice landekodeAngiver hvilken landekode der sendes i headeren på alle webservice forespørgsler.

Feltet kan kun anvendes til Bank Connect banker.
Webservice valuta leverandørAngiver hvilken nationalbank du ønsker valutakurser skal opdateres fra. Du kan læse mere om indlæsning og opsætning af valutakurser i afsnittet Indlæsning af valutakurser.
Kræver individuel logonGælder kun for Danske Bank Webservice
Felterne under gruppen Kræver individuel logon afgør om det certifikat, der anvendes til Danske Bank Webservice indlæses fra brugerens PC eller fra serveren hvor Service Tier servicen afvikles fra.

Markeres felterne, skal du installere Danske Banks rod-certifikat (DBRoot.cer) og dit bruger-certifikat lokalt på brugerens PC.

Markeres felterne ikke, indlæses certifikaterne fra serveren hvor Service Tier servicen afvikles fra.

Debitor - Indbetalingskort - Oprettelse

FeltBeskrivelse
FIK/GIRO-nr.Her angives virksomhedens kreditornummer over for Nets (FIK) eller BG-Bank (Giro). Kreditornummeret vil blive brugt på indbetalingskort, der sendes eller udskrives til debitorer.

Hvis din virksomhed f.eks. anvender FIK/GIK-indbetalingskort på salgsbilag, skal du her angive virksomhedens "Kreditor aftalenr." hos Nets.
IK kortartHer angives hvilken kortart din virksomhed anvender på salgsbilag.

Feltet anvendes i forbindelse med udskrivningen af FI-kort på salgsfaktura og salgskontoudtog. IK Kortart bestemmer, hvilken information der sendes til modtageren. De mest anvendte kortarter er kortart 71, 73 og 75.

Forskellen på kortart 71, 73 og 75:
71: Afsenders navn: nej, Adviseringstekst: nej, Betalings-ID: ja
73: Afsenders navn: ja |Adviseringstekst: ja | Betalings-ID: nej
75: Afsenders navn: nej |Adviseringstekst: ja | Betalings-ID: ja

Betalings-ID er selve OCR-linjen på indbetalingskortet.
Debitor kontoudtogsnumreHvis du sender salgskontoudtog ud til dine kunder med et FIK- eller Giro-indbetalingskort vedhæftet, og samtidig ønsker mulighed for at kunne "matche" indbetalinger på et givent kontoudtog til hvilke fakturaer og kreditnotaer som skal udlignes, skal du angive en bilagsnummerserie til dette formål.

Bilagsnummeret trækkes i forbindelse med udskrivningen af kontoudtog til printer og benyttes som Betalings-ID på kontoudtogets FI-kort. Tilsvarende gemmes oplysninger om hvilke debitorposter, der skal udlignes, hvis FI-kortet bliver betalt. Oplysningerne anvendes så Payment Management kan foretage en korrekt udligning, når indbetalingen modtages.

Debitor - Indbetalingskort - Import

FeltBeskrivelse
Betalings-ID maskePayment Management leveres med færdige rapporter til udskrivning af faktura og kontoudtog med FI-kort. (Se mere under Opsætning af rapporter til udskrivning af FIK/GIK indbetalingskort)

Hvis din virksomhed benytter de færdige rapporter fra Continia, skal du ikke udfylde Betalings-ID maske-feltet, idet Payment Management allerede kender rapporternes opbygning af OCR-linjen (Betalings-ID).

Payment Managements opbygning af Betalings-ID vil typisk være: Bilagsnr., Bilagstype og Modulus.
Betalings-ID-masken kunne i dette tilfælde se således ud: XXXXXXXBBBBBBBBBBCD

Hvis din virksomhed derimod, benytter alternative indbetalingskort på salgsfaktura og salgskontoudtog med en anden opbygning af OCR-linjen, skal du altså her angive hvordan OCR-linjen er opbygget.

Masken angives på følgende måde:
A: Debitornr.
B: Bilagsnr. (Fakturanr., Kreditnotanr. osv.)
C: Bilagstype (Faktura = 0, Kontoudtog = 1, Rykker = 2, Rentenota = 3)
D: Modulus kontrolciffer (altid sidste ciffer på FIK)
X: Skal ignoreres af indlæsningen

Betalings-ID masken kan f.eks. se ud på følgende måde:
XXXXAAAAAAXXBBBBBCD

Hvis du f.eks. har følgende OCR-linje:

0000123456005432105

vil Payment Management altså udlede følgende information fra linjen:

Debitornr.: "123456" - ("0000" ignoreres af indlæsningen)
Bilagsnr.: "54321" - ("00" ignoreres af indlæsningen)
Bilagstype: "0" - (Faktura)
Modulus kontrolciffer: "5"

Betalings-ID masken skal altid være præcis 19 cifre lang.

Payment Management understøtter følgende filformater til indlæsning af indbetalinger:
Det fælles indbetalingsformat PBS FIK (DK)
Indbetalingsservice OCR TotalIn (SE)
OCR-Giro (NO)
BG Max (SE)

Bemærk

Hvis Betalings-ID’et på FI/GI-kortet (OCR-linjen) ikke har været korrekt skrevet eller placeret, vil din bank opkræve et gebyr for ekspedition af FI/GI kortet. Gebyret vil blive hævet på din bankkonto, og oplysningen om gebyret vil typisk ligge sammen med FIK/GIK-betalingen.

Ved indlæsning af filen, opretter Payment Management en ekstra linje med ekspeditionsgebyret samt en beskrivelse af årsagen til hvorfor gebyret er blevet pålagt. For at Payment Management kan finde ud af, på hvilken finanskonto gebyret skal posteres, skal du angive en gebyrkonto på den bankbogføringsgruppe der er tilknyttet din bankkonto.


Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, under Handlinger, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

HandlingBeskrivelse
VersionÅbner vinduet Om Payment Management, hvor du kan se hvilken version af Payment Management du anvender samt andre vigtige versionsnumre på bankopsætning og kommunikationsmoduler.
OpsætningsguideÅbner den assisterende guide Opsætningsguide for Payment Management Basis som er den bedste og nemmeste måde at sætte basis-modulet op på.

Guiden hjælper dig med at indlæse en bankopsætningsfil, som indeholder betalingsmetoder, valideringsregler og formateringsregler til banken. Samtidig oprettes og/eller valideres dine bankkonti og du kan definere hvilke bankkonti der skal anvendes hvis du betaler i flere valutaer.

Desuden hjælper guiden dig med at oprette udbetalingskladder og opsætning til betalingsforslagskørslen, og afslutningsvis er der nogle få spørgsmål du skal besvare, f.eks. om kreditors betalingsoplysninger skal valideres når du bogfører et købsbilag.
Synkroniser Payment Management felterEn kørsel som synkroniserer IBAN og BIC/SWIFT felterne fra kreditor stamkortet (standard felterne i Dynamics NAV eller Business Central on-premises) til kreditor betalingsoplysninger. Kørslen kan med fordel anvendes første gang, man installerer Payment Management og ønsker alle kreditorer opdateret.