Bankdata

Denne artikel beskriver hvilke netbank løsninger som Continia Payment Management understøtter for Bankdatas banker.

Bankdata leverer totale it-løsninger til den finansielle sektor - herunder udvikling af bankernes netbank- og mobilbank løsninger. Bankdata ejes af 8 danske pengeinstitutter, der også er deres kunder. Pengeinstitutterne deltager aktivt i planlægning, udvikling og prioritering af Bankdatas aktiviteter.

Bankdata og Bank Connect

Bankdata hører også under Bank Connect, som er et samarbejde mellem Regionale Bankers Forening, lokale pengeinstitutter og de tre datacentraler SDC, BEC og Bankdata. Med et Bank Connect abonnement, kan du få direkte integration fra Payment Management, til din netbank løsning.

Hvis du ønsker at etablere direkte kommunikation via Bank Connect skal du være opmærksom på at der hos de enkelte banker er forskel på, hvordan du bestiller et Bank Connect-abonnement og hvad de informationer du skal bruge til opsætning, kaldes. Vi har i tabellen nedenfor tilføjet navnet på den Bank Connect-integrationsløsning som du skal abonnere på, for at få integrationen via Bank Connect til at fungere - altså udover din Netbank Erhverv-løsning.

Klikker du på linket (navnet), føres du over på bankens hjemmeside, hvor integrationsløsningen er beskrevet mere detaljeret. Du kan også kontakte din bankrådgiver for at høre hvordan du bliver tilmeldt, priser etc.

Supporterede netbank løsninger

I tabellen nedenfor kan du se en liste over de netbank løsninger som Bankdata tilbyder sine banker og som er understøttet af Payment Management. Som udgangspunkt er alle Bankdatas netbank løsninger baseret på én og samme løsning - Netbank Erhverv - men enkelte banker har valgt at navngive deres netbank løsning med et andet navn, hvilket også fremgår af listen nedenfor.

I de sidste to kolonner, finder du links til de artikler som beskriver hvordan du opsætter enten manuel kommunikation via filudveksling eller direkte kommunikation via Bank Connect. Artiklerne indeholder først en gennemgang af de forudsætninger der skal være opfyldt for at du kan anvende integrationen samt derefter en udførlig vejledning der guider dig igennem hele opsætningen.

Du skal være opmærksom på at dine muligheder for at betale kreditorer, indlæse statusfiler, indbetalingsfiler og kontoudtog afhænger helt af, om du vælger manuel kommunikation via filudveksling eller direkte kommunikation via Bank Connect. Hvis du er i tvivl om hvad forskellen er på de to metoder, kan du læse mere i vores artikel Enkel og sikker afsendelse af betalingerne og modtagelse af status.


BankNetbank løsning du skal abonnere påIntegrationsløsning til Bank Connect du også skal abonnere påOpsæt manuel kommunikationOpsæt direkte kommunikation
via Bank Connect
Djurslands BankNetbank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
Jyske BankJyske Netbank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
KreditbankenKreditbankens NetBank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
Nordfyns BankNetbank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
Ringkjøbing LandbobankNetbank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
Skjern BankNetbank Erhverv PlusBank Connect (ikke beskrevet på hjemmeside, spørg din bank)DokumentationDokumentation
Sparekassen Sjælland-FynNetbank ErhvervBank ConnectDokumentationDokumentation
SydbankOnline Banking BasisBank ConnectDokumentationDokumentation

Tilgængelige betalingsmetoder

Payment Management understøtter de mest gængse betalingsmetoder til denne bank. Den komplette liste (Excel regneark) kan hentes her. Listen opdateres løbende, som nye metoder kommer til.

Har du brug for hjælp?

Hvis du har brug for hjælp til opsætning af integration til din netbank løsning i Payment Management skal du kontakte din Microsoft Dynamics partner. Continia Software har mere end 15.000 aktive licenser verden over, og for at vi kan hjælpe de mange kunder bedst muligt har vi en partnermodel, der betyder, at vores løsninger leveres og supporteres af Microsoft Dynamics partnere.

Hvis du har brug for hjælp, til opsætning eller brug af din netbank løsning, bestilling af filer i banken, fornyelse af certifikat eller genbestilling af kontoudtog, skal du kontakte din bank.

Hvis du oplever problemer med integrationen til Bankdata eller Bank Connect bør du først besøge Bank Connects driftsstatus-side, for at se om det er generelle driftsproblemer hos Bank Connect eller Bankdata der er årsag til fejlen. Hvis du stadig ikke har fået løst dit problem kan du kontakte Bank Connects support telefon eller din bank.


InfoBeskrivelse
Link til Bankdatas hjemmesideBankdata.dk
Link til Bank Connects hjemmesideBankconnect.dk
Bank Connect Support+45 79 24 26 10
Link til Bank Connect driftsstatusBank Connect Driftsstatus
Bank Connect - tilknyttede pengeinstitutterOversigt