Assisteret opsætningsguide for Bankkontoafstemning

Hvis du vil udnytte de mange smarte og tidsbesparende funktioner, som Continia Payment Management tilbyder med Continia Statement Intelligence-modulet, skal du gennemføre denne guide. Guiden hjælper dig med at opsætte de grundlæggende oplysninger, som er nødvendige, for at du kan hente det elektroniske kontoudtog og afstemme din bankkonto.

Hvis du har flere bankkonti, skal du skal køre opsætningsguiden for hver konto.

Bemærk

Inden du kører guiden, skal du sikre dig, at du har gennemført alle punkter, som er beskrevet under afsnittet Installer udvidelsen. Du har også kørt guiden Opsætningsguide for Payment Management Basis, som hjælper dig med opsætningen af de generelle funktioner i udvidelsen samt kørt guiden Opsætningsguide for Kreditor betalingsoplysninger, som hjælper dig med at opsætte dine kreditorers betalingsoplysninger.

Vigtigt

Du skal have købt adgang til modulet Continia Statement Intelligence for at benytte guiden og de mange funktioner. Se mere her.

Sådan kører du opsætningsguiden

For at starte guiden skal du følge vejledningen herunder:

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætningsguide for Bankkontoafstemning, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Følg herefter vejledningen på skærmen.

Hvad gør guiden

Guiden hjælper dig med opsætningen af følgende funktioner:

TrinFunktionFind mere om funktionen
1Kontrol og verificering af bankkonto, registreringsnummer og kontonummer.Opret bankkonto
2Kontrol og verificering af, hvilken bank eller bankcentral, kontoen tilhører, samt hvilken bogføringsgrppe, som kontoen tilhører. Bogføringsgruppen angiver altså, hvilken finanskonto der bogføres på, når der posteres på kontoen.Opret bankkonto
3Opsætning af hvilken Afsenderreference definitionskode der er gældende for bankkontoen.

Opsætning af afsenderreference - den tekst som vises vedrørende betalingen af kreditor på kontoudtoget. Når du indlæser et kontoudtog fra banken, anvendes teksten til at finde din kreditor ifm. udligning og opdatering af betalingen.

Med Payment Management anbefales det, at du angiver en afsenderreference på selve bankkontoen, i stedet for eller samtidig med, på den enkelte kreditor. Når du angiver afsenderreferencen på bankkontoen, vil Payment Management automatisk danne et unique betalingsreference-nummer for hver enkelt betaling (UPR nummer). Afsenderreferencen på bankkontoen overskriver altid afsenderreferencen på den enkelte kreditor.
Definer betalingsdefinitioner
3Angivelse af sidste kontoudtogsnummer og saldo så Payment Management kan beregne den rigtige saldo ved næste indlæsning af kontoudtog samt holde styr på at alle kontoudtog indlæses.Opsætning af kontoafstemning på bankkort
4Angivelse af hvilken indbetalingskladde der skal anvendes, hvis kontoen også indeholder debitor indbetalinger, som endnu ikke er bogført.

De åbne debitorposter findes ved hjælp af Betalings-ID, hvis der benyttes indbetalingskort. Alternativt findes debitorposten ud fra bilagsnummer (f.eks. fakturanummer) på debitorposten.
Opsætning af kontoafstemning på bankkonti
5Angivelse af hvilken finanskladde der skal anvendes, hvis kontoudtoget indeholder posteringer som f.eks. renter, gebyrer og som oftest kun adviseres via kontoudtoget.

Ved hjælp af regler, kan du altså få oprettet en forslag til postering af disse finans- eller bankposter i den angivne kladde.
Opsætning af kontoafstemning på bankkonti
6Definition af regler for hvilke bank- eller finanskonti ovennævnte posteringer skal bogføres på. Altså en "tolkning" af hvad der er angivet i posteringsteksten.

Du kan desuden få positive og negative beløb posteret på særskilte konti.
Definer generelle eller bank-specifikke afstemningsregler
Se også: Definer udligningsregler for debitorer