Sådan laves samlebetaling

Samlebetaling, er en funktion i Payment Management som kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Fordelen ved at anvende samlebetaling er at du kun skal betale gebyr for én overførsel. Det er især på udenlandske overførsler, at du med samlebetaling kan opnå store besparelser.

Betingelser for at anvende samlebetaling

 1. Samlebetaling er valgfrit, og skal specifikt tilvælges for den enkelte kreditor eller kreditor betalingsgruppe ved at markere feltet Tillad samlebetaling.

 2. Ligeledes afhænger det af den valgte bank, om det er muligt at samle betalingerne på de forskellige betalingsmetoder.

 3. Kørslen Lav forslag kan sættes op til automatisk at samle betalinger, når de dannes i udbetalingskladden. Læs mere under Opsætning af et betalingsforslag.

 4. Læs mere om hvordan du ændrer betingelserne for hvornår betalinger må samles i afsnittet Opsætning af samlebetaling.

Kør en analyse først

Hvis du har to eller flere betalinger du ønsker at samle, eller ønsker at finde ud af hvorfor de ikke er blevet samlet efter at betalingsforslaget er dannet, kan du markere de linjer der ønskes samlet og efterfølgende køre en analyse rapport.

Når du har kørt analysen, kan du hvis der er komplikationer, vælge at se bort fra enkelte betalinger, rette i din samlebetalingsopsætning, eller rette på betalingsoplysningerne. Gentag nu analysen, indtil du får beskeden ”Der er ingen problemer med samlebetaling af afmærkede linjer.”

Sådan laver du samlebetaling

Når du skal samle betalingerne, markerer du blot de linjer du ønsker samlet, og såfremt at alle krav er opfyldt fra Opsætning af samlebetaling, og samlebetaling er tilladt på kreditors betalingsoplysninger, vil betalingerne blive samlet til en enkelt linje i udbetalingskladden.

Den manuelle afvikling af funktionen Samlebetaling benyttes kun hvis du har valgt ikke at afvikle kørslen automatisk (Sammenfat pr. kreditor) når du afvikler kørslen Lav forslag i udbetalingskladden.

Du kan med fordel også anvende funktionen hvis opsætningen på anden vis ikke har resulteret i en automatisk samling i forbindelse med dannelsen af betalingsforslaget.

Bemærk

Vær opmærksom på at afviklingen af funktionen Samlebetaling er påvirket af den generelle Opsætning af samlebetaling. Her angives, blandt andet, hvilke felter som skal være ens, før en samling af flere betalingsposter er tilladt.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den udbetalingskladde du vil anvende i feltet Kladdenavn.

 3. Marker de betalinger, der skal samles.

 4. Vælg handlingen Samlebetaling under fanen Naviger og vælg herefter Analyse.

 5. Dette åbner vinduet Samlebetalingsanalyse, der eventuelt viser om der er nogen årsager til at samlebetaling ikke kan lade sig gøre for de givne linjer. Hvis dette er tilfældet, kan de løses ved at se beskrivelsen i feltet Tekst, hvis muligt.

  Bemærk

  Hvis der under den automatiske samlebetaling er linjer, der ikke er blevet samlet, kan grunden til dette også findes ved at køre analyseværktøjet.

 6. Vælg Luk for at lukke vinduet.

 7. Løs eventuelt de problemer analysen viser, og gentag processen indtil alle problemer er løst.

 8. Vælg Samlebetaling under fanen Naviger og vælg herefter Lav samlebetaling.

 9. Tryk Ja for at bekræfte at du afvikle kørslen.

 10. Kørslen afvikles og betalingerne samles. Samtidig med at posterne samles, dannes en advisering, der dokumenterer til kreditor hvad der er samlet, altså hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker.

 11. Når betalingsposterne er samlet, kan du fortsætte med andre funktioner i udbetalingskladden, eller du kan sende betalinger til banken med det samme.

Næste trin

Bogføring af gebyrer

Se også

Opsætning af samlebetaling

Opsætning af et betalingsforslag