Definer valutabestemte modkonti

Med Continia Payment Management kan du definere hvilken bankkonto, der benyttes for en bestemt valuta. Den bankkonto, der defineres for en bestemt valuta, vil efterfølgende automatisk blive valgt, når der oprettes betalinger i den givne valuta i udbetalingskladden.

Bemærk

For at funktionaliteten af modkonti skal virke, er det nødvendigt, at du har oprettet dine bankkonti. Hjælp til at gøre dette kan findes under afsnittet Oprettelse af bankkonti.

Sådan definerer du en valutabestemt modkonto

Følg guiden nedenfor, for at definerer en valutabestemt modkonto.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Modkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner vinduet Modkonti.
  3. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilke konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.
  4. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.
FeltBeskrivelse
ValutakodeAngiver koden for den valuta, der skal bestemme at kontoen bliver valgt.
Bankkontonr.Angiver nummeret på den bankkonto, der skal vælges.

Bemærk

Der kan på den enkelte kreditor også vælges valutabestemt modkonto. Anvend handlingen Modkontikreditorens betalingsoplysninger, for at overstyre den generelle opsætning.

Funktionen kan være nyttig, hvis du f.eks. har flere Euro-kreditorer; men ønsker nogle kreditorer skal betales fra en DE konto, mens andre skal betales fra en NL-konto.