Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden

I Continia Payment Managements udbetalingskladde er det med funktionen Lav forslag muligt at indlæse kreditor betalinger og indsætte dem i udbetalingskladden til videre behandling.

Når du har dannet et betalingsforslag i udbetalingskladden, er der funktioner tilgængelige, som giver dig mulighed for at arbejde med dine betalinger. Læs mere om funktionerne, og hvordan du anvender dem, nedenfor.

Bemærk

Vær opmærksom på at afviklingen af funktionen Lav forslag er påvirket af den specifikke Opsætning af betalingsforslag. Her angives indstillinger for, hvordan kørslen skal afvikles.

Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg den udbetalingskladde du vil anvende i feltet Kladdenavn.
  3. Vælg handlingen Lav forslag..., for at oprette betalingslinjerne i kladden.
  4. Dette åbner vinduet Foreslå kreditor betalingsforslag Payment Management. Vinduet indeholder øverst en række felter, der anvendes til at filtrere hvilke betalinger, der indlæses. Nogle felter er udfyldt på forhånden baseret på, hvad der er angivet i Opsætning af betalingsforslag.
  5. Vælg OK for at starte kørslen.
  6. Når kørslen er færdig, udfyldes kladdelinjerne med de betalinger, som opfylder de kriterier du har sat op for kørslen.
  7. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, samt hvilke konsekvenser de har for anvendelsen af Payment Management.

Felter på kladdelinjerne

FeltBeskrivelse
BetalingsstatusAngiver linjens status. Der er følgende muligheder:

Mangler Betalingsinformation: Der mangler betalingsoplysninger, som er nødvendige for at kunne gennemføre betalingen.
Fejl: Der er fejl i betalingslinjen. Se Info- & fejllog for mere information om den pågældende fejl.
Advarsel: Der er observeret information/advarsel på betalingslinjen, se Info- & fejllog for mere information.
Valid: Betalingslinjen er ok og klar til afsendelse.
Delvist godkendt: Betalingslinjen mangler yderligere godkendelse i henhold til prokuraforhold opsat for betalingen.
Godkendt: Betalingslinjen er godkendt i henhold til prokuraforhold opsat for betalingen.
Gensend: Betalingslinjen er klar til at blive gensendt til banken.
Sendt: Betalingslinjen er udlæst/sendt til banken.
Modtaget: Betalingslinjen er modtaget af banken.
Betalt: Betalingslinjen er gennemført i banken og betalt.
Beløb justeret: Beløbet på betalingslinjen er blevet justeret af banken.
Stoppet: Betalingslinjen er manuelt blevet stoppet i betalingsoversigten.
Afvist: Betalingslinjen er afvist af banken. Gennemgå oplysningerne på betalingslinjen, og ret for eventuelle fejl.

Oprettet: Denne status bør ikke forekomme og indikerer en systemfejl. Kontakt din Microsoft Partner for mere information.
BogføringsdatoAngiver bogføringsdatoen for posten.
BilagstypeAngiver, hvilken type bilag posten på kladdelinjen er.
Bilagsnr.Angiver et bilagsnummer for kladdelinjen.
Eksternt bilagsnr.Angiver det bilagsnummer, som bliver brugt i debitors eller kreditors nummereringssystem.
KontotypeAngiver den kontotype, som posten i kladdelinjen skal indsættes på.
Kontonr.Angiver det kontonummer, som posten i kladdelinjen skal indsættes på.
BeskrivelseAngiver en beskrivelse af posten.
ValutakodeAngiver valutakoden for beløbene på kladdelinjen.
BeløbAngiver det bruttobeløb (beløb incl. moms), der er indeholdt i kladdelinjen.
Beløb (RV)Angiver det bruttobeløb i lokal valuta (beløb incl. moms), der er indeholdt i kladdelinjen.
ModkontotypeAngiver den kontotype, som en udlignende post bogføres til.
ModkontoAngiver den finanskonto-, debitor-, kreditor- eller bankkontonummer, som udligningsposten bogføres til, f.eks. en bankkonto ved leverandørkøb.
UdligningsbilagstypeAngiver den type bogført bilag, som dette bilag eller denne kladdelinje udlignes på, når du bogfører, f.eks. til registrering af betaling.
Udligningsbilagsnr.Angiver nummeret på det bogførte bilag, som dette bilag eller denne kladdelinje udlignes på, når du bogfører, f.eks. til registrering af betaling.
Udlignings-idAngiver id for poster, der udlignes, når du vælger handlingen Udlign poster.
BankbetalingstypeAngiver koden for den betalingstype, der skal bruges for posten på kladdelinjen.
BilagsdatoAngiver den dato, hvor det relaterede bilag blev oprettet.
BogføringstypeAngiver transaktionstypen. Køb, Salg eller Afregning.
Check udskrevetAngiver, om der er udskrevet en check på beløbet i betalingskladdelinjen.
ÅrsagskodeAngiver årsagskoden som et supplerede kildespor, der hjælper til at spore posten.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management.

FeltBeskrivelse
Indlæs status fra bankFunktionen anvendes til at opdatere feltet Betalingsstatus på alle betalingslinjerne i kladden. Du kan ud fra betalingslinjens status afgøre, om betalingen er gennemført, eller om du skal foretage dig yderligere i henhold til den enkelte betalingslinje.

Hvis du anvender manuel kommunikation, vises en dialogboks hvor du skal udpege filen. Husk du skal selv hente filen med dit online system.

Der kan indlæses PAIN.002 og CAMT.054 filer.
BogførFærdiggør bilaget eller kladden ved at bogføre betalingerne på de relaterede konti i regnskabet.
Bogfør & UdskrivFærdiggør bilaget eller kladden, og forbered udskrivningen, ved at bogføre betalingerne på de relaterede konti i regnskabet. Du får vist et rapportanmodningsvindue, hvor du kan angive, hvad der skal udskrives.
Lav forslagÅbner vinduet Lav forslag, hvor du kan angive parametre for, hvilke betalinger der skal indlæses i betalingskladden. Felterne fra kladdens opsætning anvendes som standard, men du kan ændre dem. Se også Opsætning af betalingsforslag.
OpsætningÅbner vinduet Opsætning af betalingsforslag, hvor du kan angive indstillinger for hvordan kørslen Lav forslag skal afvikles.
BetalingsoversigtÅbner vinduet Betalingsoversigt, hvor du kan slutbehandle betalingerne, herunder bl.a. godkende dem og sende dem til banken. Status findes på alle betalinger og viser hvor langt betalingen er i forløbet.
Udlign posterÅbner vinduet Udlign kreditorposter, hvor du kan se og redigere i hvilke poster betalingen udligner.
StatistikÅbner vinduet Betalingshistorik, hvor du kan se statistik for de anvendte betalingsmetoder.

Statistikken viser følgende summeringer pr. betalingsmetode:
Antal betalinger
Antal samlebetalinger
Beløb (RV)
Gebyr (RV)

Som udgangspunkt er alle betalinger, uanset status, på den enkelte betalingsmetode repræsenteret. Dvs. også eventuelle betalinger man har liggende i udbetalingskladden som endnu ikke er færdigbehandlet.
SamlebetalingSamlebetaling kan sammenlægge flere betalinger til samme kreditor. Fordelen ved at anvende samlebetaling er bl.a. at spare gebyrer på de betalingsmetoder du betaler for at sende betalinger. Det er især på udenlandske overførsler at du opnår de største besparelser.
BetalingsprioriteringNår du har lavet dit betalingsforslag, og har adskillige poster liggende til betaling, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at skulle prioritere disse betalinger, af den ene eller anden grund.
BetalingsoplysningerÅbner vinduet Betalingsoplysninger, hvor du kan se og redigere de betalingsoplysninger som er gældende for den pågældende betalingspost.
Info- & fejllogÅbner vinduet Betaling-fejllog, hvor du kan se hvorfor en betaling fejler i valideringen. Det er også muligt at udskrive en kontrolliste fra udbetalingskladden. Listen indeholder alle fejl fra alle posterne i kladden.
Opret gebyrMed denne funktion kan du håndtere afregning af valutabetalinger i Continia Payment Managements udbetalingskladde før betalingen bogføres. Dette et er alternativ til at bogføre betalingen til den forventede kurs og efterfølgende bogføre kursdifferencer og gebyrer.

Se også

Opret en udbetalingskladde

Opsætning af betalingsforslag