Sådan tilgår du Data importeret fra banker-arkivet

I Continia Payment Management gemmes alle indlæste kontoudtog, indbetalingsfiler og status meddelelser fra banken i arkivet Data indlæst fra banker, som er et internt fil-arkiv. Arkivet omfatter alle kommunikationsformer, også fil-import fra disk.

Data indlæst fra banker er såkaldte "regnskabsåbne tabeller". Først når indlæsningen er gennemført behandles filerne. Dermed sikres, at alle filer altid kan findes i arkivet, uanset om en eventuel senere behandling af filen fejler eller afviser filen.

Hvad kan du anvende Data indlæst fra banker til?

  • Da der anvendes regnskabsåbne tabeller, giver det mulighed for at anvende samme certifikat på tværs af flere regnskaber. Dette gør anvendelsen af certifikater enklere og billigere.
  • Da der ofte er forsinkelser, fra du opretter en webservice-aftale med banken og til du reelt tages den i brug, kan der opbygges ubehandlede linjer, som allerede er bogført. Disse fjernes ved hjælp af funktionen Flip importeret til regnskab.
  • Overalt i Payment Management finder du sporbarhed akkurat som i Dynamics NAV eller Business Central on-premises standard udgaven. I forbindelse med f.eks. revision er det vigtigt, at der findes et overskueligt overblik over alle poster, som er tilknyttet betalingsposten (kreditorpost, bankposter, prokuraposter, finansposter og altså også alle filer der er hentet i banken).
  • Ved at bevare disse data sikrer vi dermed at du med brug af Continias statistikker og rapporter altid har det bedste overblik over din økonomi og betalingsformidling. Vil du lave endnu dybere analyser, kan du anvende Dynamics NAV eller Business Central on-premisess andre analyseværktøjer til at oprette f.eks. kurve- og søjle-diagrammer eller Pivot-tabeller.

Sådan tilgår du Data indlæst fra banker

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Data indlæst fra banker, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner vinduet Data indlæst fra banker.
  3. Du kan nu tilgå filerne.
  4. Hvis du vil genindlæse en fil, f.eks. et kontoudtog, skal du anvende funktionen Flip importeret til regnskab. Funktionen fjerner markeringen af at filen er indlæst i regnskabet, hvorefter du kan genindlæse filen igen.
  5. Vælg OK for at lukke vinduet.