Kreditorspecifik tolkning af OCR/FIK/GIK/KID

Der skal for hver kreditor oprettes betalingsoplysninger bestående af betalingsmetode, kreditor bank og eventuelt valutabestemt modkonti og betalings-ID-maske.

Dette afsnit indeholder en beskrivelse af de funktioner i Continia Payment Management, som er tilgængelige på kreditorkortet og købsordre/købsfaktura-hovedet.

Betalings ID

Når du modtager en købsfaktura med et indbetalingskort påtrykt, er der på disse indbetalingskort et betalings-ID (OCR-linjen), som normalt skal indtastes på købsfakturaen. Dette Betalings-ID er ofte sammensat af oplysninger, som står på fakturaen f.eks. fakturanummer og vort kontonummer.

Ved at angive en "maske", for hvordan Betalings-ID'et er sammensat, kan du få Payment Management til at udfylde Betalings-ID-feltet automatisk. Du slipper altså for at indtaste OCR-linjen på hver eneste købsfaktura, og når fakturaen betales, overføres Betalings-ID'et automatisk til banken og kreditor.

Hvis du også anvender vores Continia Document Capture løsning, overføres Betalings-ID'et automatisk fra dokumentet.

Nem overførsel af betalingsoplysninger

Når du opretter en købsordre, købsfaktura eller en linje i købskladden, overføres betalingsoplysningerne fra opsætningen på den aktuelle kreditor. De kan efterfølgende ændres, hvis der skulle være behov for dette, for det pågældende bilag.