Assisteret opsætningsguide for Payment Management

Når du, eller din Microsoft Partner, har installeret Continia Payment Management, er du klar til at opsætte løsningen, så den passer til dit regnskab.

Forberedelse

Inden du kører opsætningsguiden, skal du sikre dig, at du har gennemført følgende:

  • Alle punkter, som er beskrevet under afsnittet Installér udvidelsen, skal være udført for at sikre korrekt installation.
  • Løsningen skal være aktiveret for det pågældende regnskab. Se vejledningen for aktivering her.
  • Du skal have oprettet bankkonti i det konkrete regnskab.

Sådan køres opsætningsguiden

Når du installerer Payment Management, vil opsætningsguiden automatisk åbne. Ønsker du at opsætte guiden senere, kan du starte guiden ved at følge vejledningen herunder:

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Opsætningsguide for Payment Management Basis, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Følg herefter vejledningen på skærmen.
  3. Når du har gennemført vejledningen og valideret at alle bankkontooplysninger er korrekte, kan du afslutte guiden.

Beskrivelse af guiden

TrinBeskrivelse
1Valg af bankkonto, som skal opsættes med Payment Management.

Første gang guiden køres, vil Payment Management vælge den konto, opsat med lokal valuta i det pågældende regnskab, som har flest transaktioner. Kontoen vil blive opsat til at anvende Payment Management når guiden gennemføres.

Ønsker du at opsætte en anden konto end den systemvalgte, kan du i feltet Bankkontonr. vælge den konto du ønsker at opsætte.

I forbindelse med at en bankkonto opsættes med Payment Management, vil der automatisk blive oprettet et bankkort for det pengeinstitut bankkontoen er tilknyttet.
2Indlæsning af en bankopsætningsfiler.

Opsætningsfilerne indeholder betalingsmetoder, valideringsregler og formateringsregler til banken. Filerne leveres af Continia Software og kan enten findes i den produktpakke, som du eller din Microsoft Partner har anvendt, da løsningen blev installeret, eller du kan downloade filerne direkte fra Continia Online.
3Generel opsætning for betaling med Payment Management.

I guiden vil der være taget nogle foruddefinerede valg for opsætning af betalinger. Du kan altid ændre disse valg, ved at tilgå opsætningssiderne fra handlingslinjen på siden.

Den unikke numeriske regnskabskode, vil blive anvendt af Payment Management til at stemple udbetalinger, så data der indlæses fra banken, oprettes i det korrekte regnskab.

Valider at dine bankkontooplysninger er korrekte. Er der angivet et bankkontonummer, skal dette være oprettet uden brug af bindestreg eller mellemrum.

Når du har gennemgået oplysningerne for bankkontoen og opsætningen for betalinger, afslutter du guiden ved at vælge Afslut.

Næste trin

Tildel rettighedssæt til brugere og brugergrupper

Se også

Opsætningsside for Payment Management

Indlæs Continias bankopsætning

Definer valutabestemte modkonti

Sådan opretter du et betalingsforslag i udbetalingskladden

Opret en bankkonto