Opsætning af kontoafstemning på bankkonti

For at du kan anvende Continia Statement Intelligence, skal hver af dine bankkonti konfigureres så de nødvendige oplysninger er til rådighed, så Statement Intelligence er i stand til at gennemføre automatisk kontoafstemning, samt automatisk oprettelse af udgiftsposter, så som tilskrevne gebyrer og renter.

Alle de nødvendige oplysningerne angives på selve bankkontokortet. Har du ikke allerede oprettet dine bankkonti, kan du læse mere i afsnittet Opret en bankkonto. Hvis du har oprettet dine bankkonti, følger du blot anvisningerne nedenfor, som forklare, hvilke felter der skal udfyldes på bankkontokortet. Husk at du skal konfigurere alle dine bankkonti.

Sådan opsætter du kontoafstemning på bankkonti

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. For at komme til Bankkontokortet skal du enten vælge handlingen Ny, hvis du vil oprette en ny bankkonto, eller markere en eksisterende bankkonto og vælge handlingen Rediger.
  3. Dette åbner vinduet Bankkontokort.
  4. Nedenfor finder du beskrivelser af de felter og funktioner i vinduet, som er vigtige i forhold til opsætningen af en bankkonto til Statement Intelligence. Andre felter på bankkontokortet er ikke beskrevet her men kan findes i afsnittet Opret en bankkonto.
  5. Vælg OK for at afslutte opsætningen.

Bogføring

FeltBeskrivelse
Indbetalingskladde kladdetypeAngiver navnet på den kladdetype der skal anvendes for Indbetalingskladden, valgt nedenfor.
IndbetalingskladdenavnAngiver navnet på den Indbetalingskladde der anvendes, til indlæsning af FIK/GIK indbetalinger.

Ved indlæsning i den automatiske bankkontoafstemning overføres FIK/GIK indbetalinger til denne kladde til udligning og bogføring. Læse mere under Sådan afstemmer du din bankkonto.
Kassekladde kladdetypeAngiver navnet på den kladdetype der skal anvendes for Kassekladden, valgt nedenfor.
KassekladdenavnAngiver navnet på den kassekladde der skal anvendes, når en bankpost ikke har en åben post, der kan udlignes med, og der derfor skal oprettes et posteringsforslag i kassekladden.

Poster kan f.eks. være; inddækninger, tømninger, rente og gebyr. Posterne overføres til en kassekladde, klar til bogføring og efterfølgende afstemning i den automatiske bankkontoafstemning. Læse mere under Sådan afstemmer du din bankkonto.
Afv. før auto. valg af forslagAngiver det beløb som en postering må afvige ved automatisk kontoafstemning for at et automatisk forslag oprettes.

Hvis, f.eks. en postering på din banks kontoudtog er bogført i banken med 100,00 mens det i dit regnskab er bogført som en debitor faktura på 100,30, vil posten ikke automatisk blive foreslået til udligning men skal i stedet findes manuelt.

Hvis du angiver en afvigelse på f.eks. 5,00, vil ovennævnte postering komme med i det automatiske forslag, dog med en difference som skal bogføres manuelt.
Seneste kontoudtogsnr.Angiver det interne kontoudtogsnummer i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Hvis ikke du har indlæst kontoudtog før, angives 0.

Overførsel

FeltBeskrivelse
Afsenderref.-def.kodeNår du sender en betaling, bliver der naturligvis lavet en postering i banken med en posteringstekst. Når du så indlæser et elektronisk kontoudtog fra banken, anvendes denne posteringstekst til at finde modposten til din postering, f.eks. den kreditorpost du har betalt. Med Payment Management kan du selv bestemme hvordan posteringsteksten skal se ud ved at udfylde feltet Afsenderref.-def.kode.

Det anbefales, at du altid angiver en afsenderreference på selve bankkontoen. Benytter du indlæsning af elektronisk kontoudtog, bør du vælge en Afsenderref.-def.kode hvori der indgår et "UPR nummer", f.eks. "SEND-REF2" (se beskrivelsesfeltet når du vælger Afsenderref.-def.kode).

Hvis afsenderreferencen indeholder et UPR-nummer, vil Payment Management automatisk danne en posteringstekst på betalingen der indeholder et unikt referencenummer. Betalingsposten i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises får også det unikke UPR-nummer registreret, så vi kan finde tilbage til posten. Banken modtager herefter betalingsfilen og anvender posteringsteksten som posteringstekst i deres interne systemer.

Når du så senere indlæser det elektroniske kontoudtog fra banken, med posteringsteksten, kan kontoudtogslinjen nu matches med din betalingspost i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Afsenderreferencen på bankkontoen overskriver altid afsenderreferencen på kreditor. Der er mange muligheder for at lave automatisk afsenderreferencer, og du kan læse mere om, hvordan du opbygger disse under afsnittet Definer betalingsdefinitioner.

Hvis afsenderreference ikke udfyldes på selve bankkontoen, benyttes Kreditornavn + UPR-nummer som standard posteringstekst.

Bemærk

Husk at lukke gamle bankposter, inden du tager Statement Intelligence modulet i brug. Se hvordan i afsnittet Opstart af kontoafstemning