Opret en bankkonto

Ved oprettelse af en ny bankkonto, skal du koble bankkontoen sammen med bankkortet, ved at udfylde Bankkode feltet. Dermed fortæller du Payment Management, hvordan ind- og udlæsning af betalinger skal formateres, og hvordan felter i udbetalingskladden skal valideres.

Ved oprettelse af bankkonto, vil Payment Management validere, at alle nødvendige oplysninger er til stede og udfyldt korrekt, på både bankkort og bankkonto.

Sådan opretter du en bankkonto

Inden du opretter en bankkonto, bør du sikre dig, at der er oprettet et bankkort, som svarer til den bank, du opretter kontoen for. Se mere under Opret et bankkort.

Følg guiden nedenfor, for at oprette en bankkonto.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Bankkonti, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner vinduet Bankkonti.
  3. For at komme til Bankkontokortet skal du enten vælge handlingen Ny, hvis du vil oprette en ny bankkonto, eller markere en eksisterende bankkonto og vælge handlingen Rediger.
  4. Dette åbner vinduet Bankkontokort.
  5. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Payment Management.
  6. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Bemærk

Bankkontokortet er en del af standard Dynamics NAV eller Business Central on-premises. Når du installerer Payment Management udvides kontokortet med flere felter. Her i dokumentationen beskriver vi de nye felter, der er tilføjet bankkontokortet, og enkelte standardfelter, som er nødvendige for opsætningen af Payment Management. Hvis du vil læse mere om de standardfelter, som ikke er beskrevet her, kan du læse afsnittet Sådan oprettes bankkonti.


Generelt

FeltBeskrivelse
Bank registreringsnr.Angiver bankens registreringsnummer.
Bankkontonr.Angiver nummeret på den bankkonto, der benyttes af banken.

Feltet må ikke indeholde mellemrum og symboler, fx bindestreger.

Bogføring

FeltBeskrivelse
Indbetalingskladde skabelonnavnAngiver navnet på den kladdetype der skal anvendes for indbetalingskladden, valgt nedenfor.
IndbetalingskladdenavnAngiver navnet på den indbetalingskladde der anvendes, til indlæsning af OCR-baserede indbetalinger (FIK / GIK / KID / OCR).

Ved indlæsning af kontoudtog i forbindelse med en bankkontoafstemning, overføres OCR-baserede indbetalinger til denne kladde for udligning af debitor posten og bogføring. Læse mere under Sådan afstemmer du din bankkonto.
Kassekladde skabelonnavnAngiver navnet på den kladdetype der skal anvendes for kassekladden, valgt nedenfor.
KassekladdenavnAngiver navnet på den kassekladde der skal anvendes, når en bankpost ikke har en åben post, den kan udlignes med. I sådant tilfælde vil der blive oprettet et posteringsforslag i kassekladden.

Poster kan f.eks. være; inddækninger, tømninger, rente og gebyr. Posterne overføres til kassekladden, klar til bogføring og kan efterfølgende automatisk afstemmes i forbindelse med en bankkontoafstemning. Læse mere under Sådan afstemmer du din bankkonto.
Afv. før auto. valg af forslagAngiver det beløb som en postering må afvige ved automatisk kontoafstemning for at et automatisk forslag oprettes.

Hvis du for eksempel angiver en afvigelse på 0, og der indlæses en postering fra bankens kontoudtog som er bogført i banken med 100,00, mens det i dit regnskab er bogført som en debitor faktura på 100,30, vil posten altså ikke automatisk blive foreslået til udligning, men skal i stedet udlignes manuelt.

Hvis du i stedet for angiver en afvigelse på f.eks. 5,00, vil ovennævnte postering komme med i det automatiske forslag, dog med en difference som skal bogføres manuelt.
Seneste FINSTA kto. udt. nr.Angiver bankens nummer på det bankkonto kontoudtog, der senest er blevet afstemt med denne bankkonto.

Et FINSTA bankkontoudtogsnummer er en fortløbende éntydig identifikation af meddelelsen som er angivet på bankens bankkonto kontoudtog.

Feltet afviger fra Sidste kontoudtogsnr. som er et internt kontoudtogsnummer, tildelt af Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Overførsel

FeltBeskrivelse
SWIFT-kodeSWIFT-kode er en international standard til at identificere en bank. SWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen.

Det er en fordel for dit firma at benytte IBAN og SWIFT til at sende penge elektronisk til internationale forretningsforbindelser, da betalingerne da er mindre udsat for forsinkelser.

Ved overførsel til udenlandske konti forlanger de fleste banker, at SWIFT-koden (også kaldet SWIFT-adresse) er korrekt udfyldt for, at betalingen bliver gennemført uden ekstra omkostninger. Fordi der ikke foretages manuel håndtering, er transaktionsomkostningerne som hovedregel også lavere.

Kan SWIFT-kode ikke fremskaffes kan overførsler i nogle tilfælde gennemføres, hvis der oplyses korrekt Bankregistreringskode (BLZ-kode) og banknummer. BLZ betyder "Bank LeitZahl", og er blot registreringsnummeret på en bank i Tyskland eller Østrig.

SWIFT koden har en længde på 8 eller 11 karakterer. De første seks karakterer er altid bogstaver og resten er bogstaver og/eller tal.

Hvis SWIFT er påkrævet for en specifik betalingsmetode, vil valideringen, som er defineret i bankopsætningen og påført bankkortet ved hjælp af Bankkode feltet, gøre dig opmærksomhed på, at SWIFT-kode skal udfyldes.
IBANIBAN, betyder International Bank Account Number, og er en udvidelse af dit eksisterende kontonummer, som du kan anvende, når du foretager internationale betalinger.

IBAN giver dig en større grad af sikkerhed for, at de ind- og udgående betalinger sendes så hurtigt som muligt via banksystemerne. Årsagen er, at opbygningen af IBAN er ensartet verden over.

IBAN bruges i alle EU-landene og en del andre vestlige lande (f.eks. Norge, Schweiz og Tunesien). Vi anbefaler, at du anvender IBAN, men det er ikke et krav.

Der er i Payment Management implementeret håndtering af mellemrum i IBAN for både eget og Kreditor IBAN. Mellemrum fjernes i udlæsningen for de bank formater, hvor dette kræves.

Hvis IBAN er påkrævet for en specifik betalingsmetode, vil valideringen, som er defineret i bankopsætningen og påført bankkortet ved hjælp af Bankkode feltet, gøre dig opmærksomhed på, at IBAN skal udfyldes.
BankkodeAngiver hvilken bank bankkontoen tilhører - altså hvilken relation bankkontoen har til et specifikt bankkort og dermed pengeinstitut.

Relationen fortæller Payment Management, hvordan ind- og udlæsning af betalinger skal formateres, og hvordan felter i udbetalingskladden skal valideres. Samtidig med at du udfylder feltet, validerer Payment Management om alle nødvendige oplysninger er til stede på både bankkort og bankkontokort.
Afsenderref.-def.kodeNår du sender en betaling, bliver der naturligvis lavet en postering i banken med en posteringstekst. Når du så indlæser et elektronisk kontoudtog fra banken, anvendes denne posteringstekst til at finde modposten til din postering, f.eks. den kreditorpost du har betalt.

Med Payment Management kan du selv bestemme, hvordan posteringsteksten skal se ud ved at udfylde feltet Afsenderref.-def.kode.

Det anbefales, at du altid angiver en afsenderreference på selve bankkontoen. Benytter du indlæsning af elektronisk kontoudtog, bør du vælge en Afsenderref.-def.kode hvori der indgår et "UPR nummer", f.eks. "SEND-REF2" (se beskrivelsesfeltet når du vælger Afsenderref.-def.kode).

Hvis afsenderreferencen indeholder et UPR-nummer, vil Payment Management automatisk danne en posteringsbeskrivelse på betalingen, der indeholder et unikt referencenummer. Betalingsposten i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises indeholder også det unikke UPR-nummer, så vi kan finde tilbage til posten. Banken modtager herefter betalingsfilen og anvender posteringsbeskrivelsen som posteringstekst i deres interne systemer.

Når du indlæser det elektroniske kontoudtog fra banken, med posteringsteksten, kan kontoudtogslinjen nu matches med din betalingspost i din Dynamics NAV eller Business Central on-premises.

Afsenderreferencen på bankkontoen overskriver altid afsenderreferencen på den enkelte kreditor. Der er mange muligheder for at lave automatisk afsenderreferencer, og du kan læse mere om, hvordan du opbygger disse under afsnittet Definer betalingsdefinitioner.

Hvis afsenderreference ikke udfyldes på selve bankkontoen, benyttes Kreditornavn + UPR-nummer som standard posteringsbeskrivelse.
Intern rentesatsDen interne rentesats på bankkontoen bestemmer om betalingsdatoen sættes til kontantrabatdatoen, eller forfaldsdatoen, når du laver et betalingsforslag.

Hvis virksomheden mister mere (skal betale mere) i rente ved at trække beløbet på bankkontoen tidligere end ved forfald, kontra det du kan tjene ved at betale dine kreditorer og opnå kontantrabat, vil programmet automatisk vælge, om den skal bruge kontantrabatdatoen eller ej.

Funktionaliteten er betinget af, at du markerer feltet Find kontantrabatter i Betalingsforslagsopsætningen.

Hvis du ikke ønsker rentabilitetsberegningen udført, sættes den interne rente til 0,00. Er bankkontoens rentesats nul, aktiveres der altid kontantrabat, hvis datoen ligger indenfor den tilladte sidste betalingsdato.
Tilladt diff. v/prioriteringNår der laves betalingsprioritering i udbetalingskladden, på beløb til rådighed, beregnes beløb til rådighed som saldoen på bankkontoen minus tilladt min. saldo på bankkontoen.

Feltet Tilladt diff. v/prioritering sikrer en yderligere buffer, således at de sidste betalinger i prioriteringen ikke sorteres fra ved en mindre difference. Beløbet angives pr. bankkonto i den valuta bankkontoen føres i.

Eksempel:
På en bankkonto er der 500.000 til rådighed. Der prioriteres og vælges automatisk betalinger for 495.000. Den sidste betaling på 7.500 medtages ikke fordi det totalt overstiger 500.000. I dette eksempel kan Tilladt diff. v/prioritering f.eks. sættes til 10.000 og den sidste betaling medtages alligevel.
Referencenr. (Post-/Bankgirot)Bankspecifikt felt.
Dette felt bliver kun brugt til at sende betalinger til Post Girot. Feltet anvendes til angivelse af et "Production No." overfor PostGirot (filreference).
Plus-/Bankgirot nummerBankspecifikt felt.
Angiver gironummer til henholdsvis PlusGiro eller BankGiro.
PI Aftalenr.Bankspecifikt felt.
Her kan du indtaste et eventuelt aftalenummer du har med banken.

I Sverige hedder det f.eks. Foretaksnummer, normalt 9 cifre men kan være op til 11 cifre. Hvis du ikke har det, kan du få det oplyst hos din bank.

Dette felt anvendes primært til Bankgirot, Postgirot og Svenska Handelsbanken samt i Svenske bankers ISO20022 format.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, under Navigér, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

HandlingBeskrivelse
ProkuraÅbner en menu, hvor du kan vælge om du vil oprette eller redigere Prokuragrupper og Prokurabrugere, eller om du vil konfigurere, (Prokuraopsætning) hvordan disse grupper eller brugere skal godkende betalinger på den pågældende bankkonto.

Du har følgende valgmuligheder:

Prokuragrupper
Åbner vinduet Bank-prokuragrupper, hvor du kan oprette og redigere Prokura Grupper.

Prokurabrugere
Åbner vinduet Bank-prokurabrugere, hvor du kan oprette og redigere en liste med de brugere, der skal kunne godkende betalinger ved hjælp af Prokura funktionen.

Prokuraopsætning
Åbner vinduet Bank-prokuraopsætning, hvor du konfigurerer hvordan Prokuragrupper og Prokurabrugere skal godkende betalinger.

Læs meget mere om Prokura funktionen under afsnittet Opret godkendelsesflow.
GebyrÅbner vinduet Bankgebyrer, hvor du kan definere hvilke gebyrer der tillægges forskellige betalingsmetoder. Gebyret kan pålægges som et fast beløb eller en procentsats af beløbet.
Bloker for brug af betalingsmetoder på en bankkontoÅbner vinduet Spærrede bank-betal.metoder, hvor du kan definere hvordan specifikke betalingsmetoder kan spærres for anvendelse i afgrænsede perioder.
BetalingsposterÅbner vinduet Betalingsposter, hvor du kan se en liste over bankkontoen betalingsposter.
Assisteret opsætningsguide for BankkontoafstemningÅbner den assisterende guide Assisteret opsætningsguide for Bankkontoafstemning.

Guiden hjælper dig med at opsætte de grundlæggende oplysninger, som er nødvendige, for at du kan hente det elektroniske kontoudtog og afstemme din bankkonto.
AfstemningsreglerÅbner vinduet Bankkontoafstemningsregler.

Her kan du definere regler som, ved indlæsning af bankkontoudtog, automatisk opretter posteringsforslag i kassekladden, hvis en bankpost ikke har en åben finanspost, der kan udlignes med (f.eks.; inddækninger, tømninger, rente og gebyr).

Hvis kørslen finder en regel, som den kan matche med posteringen, overføres posten automatisk til en kassekladde, klar til bogføring og efterfølgende afstemning.
AfstemningÅbner vinduet Bankkontoafstemning Payment Management, hvor du kan af­stem­me dine bankkonti helt automatisk.

Se også

Opret et bankkort

Sådan oprettes bankkonti

Sådan afstemmer du din bankkonto

Definer betalingsdefinitioner

Betalingsforslagsopsætningen