Valgfri advisering af dine kreditorer når betalingen er sendt

Der er i Continia Payment Management gjort meget ud af, at forenkle og udbygge mulighederne for at advisere og ikke mindst definere adviseringsreglerne. Se mulighederne for advisering nedenfor.

Bank adviseringer

Du kan oprette specifikke bankadviseringer pr. kreditor. Der er i Payment Management mulighed for, at du kan opbygge adviseringen præcis med det indhold, du ønsker, dog forudsat at oplysningen er registreret på posten.

Du kan oprette en kort advisering, som er posteringsteksten på kreditorens bank-kontoudtog, samt naturligvis en lang advisering, hvor det er muligt at specificere mere præcist, hvad betalingen dækker. Der kan ligeledes vælges, om adviseringen skal komprimeres, dvs. fylde mindst muligt i strengen.

Manuelle adviseringer og e-mail adviseringer

Hvis du har brug for at sende adviseringer manuelt, kan du vælge at advisere dine kreditorer via f.eks. e-mail eller brev. Der kan oprettes forskellige adviseringsskabeloner, f.eks. på forskellige sprog. På hver skabelon kan teksterne på mailen og linjerne formateres med flettefelter. Fordelene ved advisering via mail er, at e-mail er billig og kan indeholde mange linjers tekst, samt at den er meget hurtigt fremme hos kreditor.

Automatisk generering af Betalings-ID

Når du modtager en købsfaktura med et indbetalingskort påtrykt, er der på disse indbetalingskort et betalings-ID (OCR-linjen), som normalt skal indtastes på købsfakturaen. Dette Betalings-ID er ofte sammensat af oplysninger, som står på fakturaen f.eks. fakturanummer og vort kontonummer.

Ved at angive en "skabelon", for hvordan Betalings-ID'et er sammensat, kan du få Payment Management til at udfylde Betalings-ID-feltet automatisk. Du slipper altså for at indtaste OCR-linjen på hver eneste købsfaktura, og når fakturaen betales, overføres Betalings-ID'et automatisk til banken og kreditor.

Udenlandske adviseringsbenævnelser

Udenlandske adviseringsbenævnelser, bruges til at oversætte de danske betegnelser for faktura, kreditnota, rykker, rentenota samt betaling og vores kontonummer, til et vilkårligt sprog. Payment Management vil så via kreditors sprogkode, oversætte adviseringen til det angivne sprog.

Adviseringsmasker og formatering

Hver advisering kan defineres med en adviseringsmaske, dvs. en opbygget streng, hvor du angiver, hvilke felter fra betalingsposten der skal "flettes" ind i teksten. Desuden kan du ved hjælp af en adviseringsdefinition, formatere hvert enkelt felt med f.eks. foranstillede tegn eller højre/venstre justere feltet.

Udlæsning til XML eller HTML formater

Vælger du at gemme adviseringerne i HTML format, kan filen printes og sendes via almindelig post, eller filen kan vedhæftes en e-mail, og modtageren kan se den i en browser. Hvis du vælger XML-formatet, har din kreditor mulighed for at indlæse filen i sit økonomisystem. Dette kræver dog et konverteringsprogram.