BUILT INSIDE Dynamics

Continia Software udvikler og markedsfører løsninger til Microsoft Dynamics NAV og Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises under et koncept, vi kalder ”BUILT INSIDE Dynamics”. Continia Software løsninger bygger grundlæggende på den underliggende teknologi og forretningslogik i de to Microsoft platforme og tilføjer disse ekstra værdibaseret funktionalitet, som effektiviserer en administrativ proces for brugere af enten Microsoft Dynamics NAV eller Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises.

Indgående kendskab til Microsoft platforme

Continias indgående kendskab til de to Microsoft platforme, er fundamentet i udformningen af vores løsninger. I stedet for at udvikle en løsning ”udenfor” Microsoft platformene, giver både Dynamics NAV og Business Central on-premises mulighed for, at udvide de eksisterende funktioner. Det sker ved, at tredjeparts ISV’ere som Continia Software, kan tilføje yderligere funktioner i den samme kodebase. Dette giver nogle helt unikke fordele ved en investering i løsninger fra Continia Software:

  • Det at koden fra Continia Software løsninger er ”BUILT INSIDE Dynamics” betyder, at koden tilføjes til Microsoft platformen, helt uden behov for at etablere yerligere integration mellem Microsoft platformen og en Continia Software løsning.
  • Kompleksiteten reduceres dermed betydeligt i en implementeringsproces – da vi blot bygger ekstra funktionalitet ind i den eksisterende løsning.
  • Da teknologien i Continia Software løsninger er den samme, som findes i Dynamics NAV eller Business Central on-premises, kan Continia Software løsninger implementeres og supporteres af alle Dynamics NAV og Business Central on-premises leverandører.
  • En alternativ ekstern løsning vil modsvarende ofte medføre behov for at tilknytte flere leverandører og eksterne partnere.