Definer samleregler

Continia Statement Intelligence indeholder en funktion til at oprette regler som samler specifikke kontoudtogslinjer, når du indlæser et kontoudtog. Du kan definere samleregler, der samler flere kontoudtogslinjer til én eller flere posteringer, f.eks. én postering pr. dag, eller, én postering pr. kreditkort terminal pr. dag.

Samling af bank poster anvendes typisk, hvor flere kreditkort-overførsler samles til én samlet post pr. dag, fordi det er det beløb der er bogført i finanskladden. Når du har defineret en samle-regel, kan du afvikle funktionen Saml linjer fra regel direkte fra afstemningskladden.

Sådan opretter du en samleregel

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Generelle samleregler, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Udfyld de ønskede værdier som beskrevet nedenfor.
  3. Vælg OK for at lukke vinduet.
FeltBeskrivelse
TekstAngiver den tekst du vil søge efter i posteringsteksten på det elektroniske kontoudtog.

Eksempler på simple søgetekster, hvor der samtidig er brugt wildcards (*) :

"DKFLCS*4015711*"

*Den originale tekst fra filen er ”DKFLCS0102 4015711830300”. Her står f.eks datoen fra position 7-10 (0102), og kreditkort terminal nummeret er 4015711, hvor resterende tekst er bonnummer.

Ved at indsætte wildcards på disse positioner, samt ved at angive i feltet Saml ud fra position, hvilke karakterer der bestemmer hvornår der skal samles, kan du få kontoafstemningsfunktionen til at danne én postering per dag per terminal.

Følgende posteringslinjer bliver altså til én linje:

”DKFLCS0102 4015711830300”
”DKFLCS0102 4015711830301”
”DKFLCS0102 4015711830302”

Reglen i eksemplet ovenfor vil ligeledes blive påført afstemningslinjens posteringstekst og vil i eksemplet se således ud:

'Samlet linje Se advis for yderligere information <DKFLCS*4015711*><0102>'

Under funktionen Advisering vil du kunne se hvilke poster der er samlet, posteringstekst og beløb.
Anvend samledatoAngiver om du vil anvende bankens posteringsdato eller valørdato som bogføringsdato.
Saml ud fra positionAngiver hvilke karakterer i posteringsteksten du vil anvende til angivelse af hvornår poster skal samles. I eksemplet ovenfor, angives 7-10 (0102) hvilket vil samle alle posteringer, hvor disse 4 karakterer er ens, til én post.
SøgeprincipAngiver om du vil søge efter Eksakt den samme tekst i posteringsteksten, eller om ordet bare skal Indgå i teksten.

Angiver du Fra venstre eller Fra højre, angiver du hvilken retning skal søge i teksten - altså om den skal søge fra venstre eller fra højre.