Sådan søges på debitors bilagstype og bilagsnummer

Hvis debitorindbetalinger håndteres direkte i bankkontoafstemningskladden, dvs. udenom indbetalingskladden, kan du manuelt angive debitor bilagstype og bilagsnummer, hvorefter du vil være hjulpet af Statement Intelligence til at gennemføre bankkontoafstemningen.

Sådan opretter du manuelt en debitorpost til afstemning

Følg guiden nedenfor, for at søge efter debitorposter til afstemning i bankkontoafstemningskladden.

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Bankkonto afstemningskladde, og vælg derefter det relaterede link.

  2. Åbn den ønskede kladde.

  3. Opret en bankkontoafstemningslinje og indtast Debitornr.

  4. I kolonnen Debitor Bilagstype vælg den ønskede bilagstype.

  5. I kolonnen Debitor Bilagsnr. indtast bilagsnummeret på det bilag der skal matches op imod.

  6. Følgende vil nu blive håndteret af den automatiske kontoafstemning med Statement Intelligence:

    • Hvis debitorposten er åben, vil der blive oprettet en indbetalingskladdelinje på denne. Indbetalingskladdelinjen skal bogføres, hvorefter bankkontoposten vil blive afstemt i bankkontoafstemningskladden.

    • Hvis debitorposten er lukket, vil Statement Intelligence fremsøge den korrekte bankkontopost og markere den til afstemning. Du vil få en besked, hvis den fundne bankpost findes på en anden bankkonto, end den man er ved at afstemme. Dette er blot et ekstra tjek og kan ske, hvis du har indtastet og bogført debitors betaling på en forkert bankkonto, i forhold til hvor debitor rent faktisk har overført pengene til.