Anvend betalingsoplysninger på købsbilaget

Når du opretter et købsbilag i Dynamics NAV eller Business Central on-premises, kopierer Continia Payment Management automatisk kreditors betalingsoplysninger til det enkelte købsdokument.

Sådan tilgår du betalingsoplysninger på købsbilag

  1. Åbn det ønskede købsbilag.
  2. På købsbilaget, øverst på købshovedet, finder du betalingsoplysninger under handlingen Betalingsoplysninger. Oplysningerne er fuldstændig identiske med felterne på Kreditor betalingsoplysninger. Betalingsoplysningerne vil også være at finde på en købskladde.
  3. Afhængig af, hvilken betalingsmetode der er valgt, kan felterne Betalingsidentifikation, Modtagerreference, Manuel advisering og Dokumentreference være udfyldt. Den lange advisering, som du finder under handlingen Advisering, vil først blive opbygget, når du opretter et betalingsforslag i udbetalingskladden.
  4. Du kan altid ændre betalingsoplysninger for det enkelte købsdokument. F.eks. kan du anvende en anden betalingsmetode, frem for kreditors "normale" betalingsmetode. Dermed bliver betalingsoplysningerne tilpasset den enkelte faktura eller ordre, og når betalingen senere dannes i udbetalingskladden, anvendes de dokument-specifikke betalingsoplysninger, og altså ikke de generelle oplysninger fra kreditors betalingsoplysning.

Bemærk

Det er vigtigt, at du er opmærksom på, at det er de rigtige betalingsoplysninger, du tilknytter på købsbilagene, da det altid er de betalingsoplysninger, som står på det bogførte købsbilag, som bliver anvendt i betalingsforslaget.

Hvis du efterfølgende ændrer på kreditors betalingsoplysninger, ændres betalingsoplysningerne på det bogførte købsbilag ikke. Kun nye købsbilag vil anvende de ændrede betalingsoplysninger.

  1. Hvis du endnu ikke har oprettet betalingsoplysningerne på kreditor, kan du stadig oprette dem på et købsdokument.
  2. Vær også opmærksom på, at antallet af mulige betalingsmetoder du kan vælge imellem, afhænger af den generelle indstilling Yderligere betalingsmetoder, som du finder i afsnittet Rediger den generelle opsætning af Continia Payment Management.

Sådan sikrer du, at betalingsoplysninger valideres ved bogføring

Når et købsbilaget bogføres, kan du vælge om Payment Management skal validere, om betalingsoplysningerne er korrekte og fyldestgørende.

Dette er en indstilling, som er generel for alle kreditorer. Du kan finde mere om feltet Valider ved bogf. af købsbilag i afsnittet Rediger den generelle opsætning af Continia Payment Management.

Hvilke valideringsregler der anvendes, afgøres dels af hvilken bank der er valgt på Kreditor betalingsoplysningerne, samt af indstillinger i den generelle opsætning af Payment Management.

Hvis du har valgt at validere købsbilag ved bogføring (hvilket anbefales), og der findes fejl eller manglende oplysninger, vil du i faktaboksen få oplyst, hvad fejlen består i, og hvordan du retter fejlen.

Først når valideringen er ok, kan købsbilaget bogføres. Du undgår altså at bogføre købsbilag, hvor du f.eks. mangler at udfylde et felt, og som du senere ikke kan danne en betaling på i udbetalingskladden.