Opret en FIK/GIK betaling (Danmark)

Et fælles indbetalingskort (FIK) eller girokort (GIK), indeholder en OCR-reference, som bruges til at identificere kreditoren samt købsbilaget i forbindelse med en betaling.

Det er vigtigt at betalingsidentifikationen er fuldstændigt korrekt, for at sikre at betalingen kan gennemføres. Vi anbefaler derfor at du opsætter FIK/GIK betaling på kreditoren, så de korrekte oplysninger automatisk dannes ved betaling.

Sådan foretager du en FIK/GIK betaling

Følg guiden nedenfor, for at oprette FIK/GIK betalinger. Eksemplet tager udgangspunkt i FIK-betalinger, mens processen er ens GIK, blot skal du angive en anden betalingsmetode.

1. Angiv kreditor betalingsmetode og betalingsidentifikation

En FIK betaling kan foretages ved at benytte FIK som betalingsmetode. I henhold til denne betalingsmetode, kan du opsætte en Betalingsidentifikationskode. Eksemplet nedenfor tager udgangspunkt i en FIK71 betaling.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Kreditorer, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den ønskede kreditor, og vælg funktionen Betalingsoplysninger.
 3. I Betalingsmetode vælges den ønskede betalingsmetode. F.eks. 1130100 for FIK71.
 4. I Kreditornummer (PBS/BCG) angives kreditors kreditornummer, som fremgår af fakturaen.
 5. I Betalingsid.-def. kode vælges den ønskede betalingsdefinitionskode. Den valgte kode afgør hvordan betalingsidentifikationen bygges op. Vælger du f.eks. FIK71-3, så vil opbygningen være; <External Document No.,13,0><Document Type Identification,1,0><Modulus 10 Control No.>
 6. Vælg OK for at lukke winduet.

2. Opret købsfaktura

 1. Opret en købsfaktura og angiv kreditors faktura nummer.
 2. På købsfakturaen, vælg funktionen Betalingsoplysninger.
 3. Se at Betalingsidentifikation er genereret korrekt, i henhold til din betalingsidentifikations indstillinger ovenfor.
 4. Vælg OK for at lukke winduet.

3. Opret en betalingsfil og send den til banken

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
 2. I udbetalingskladden, benyt funktionen Lav forslag, for at danne kreditor betalingsposter til kladden. Afgræns eventuelt på den enkelte kreditor.
 3. Vælg funktionen Betalingsoversigt, som viser de detaljerede betalingsoplysninger.
 4. Godkend og send betalingen til banken hvis du anvender direkte kommunikation, eller udlæs betalingsfilen og indlæs den i banken, hvis du køre med manuel kommunikation.