Definer generelle eller bank-specifikke afstemningsregler

Hvis du ønsker at den automatiske bankkontoafstemning i Continia Payment Management skal oprette posteringsforslag i kassekladden, når en bankpost ikke har en åben post der kan udlignes med, f.eks.; inddækninger, tømninger, rente og gebyr, skal du definere regler herfor.

Hvis kørslen finder en regel, som den kan matche med posteringen, oprettes posten automatisk i kassekladden, klar til bogføring og efterfølgende udligning. Læs eventuelt mere om hvordan afstemningen fungerer, under afsnittet Sådan afstemmer du din bankkonto.

Generelle eller bank-specifikke afstemningsregler

Du skal være opmærksom på, at du kan definere afstemningsregler på 2 måder;

  1. Hvis du anvender funktionen direkte fra Bankkontokortet, vil reglerne kun gælde for den pågældende bankkonto. Anvend da funktionen Afstemningsregler, eller
  2. Hvis du anvender den generelle opsætning, vil reglerne vil gælde for alle bankkonti. Det er den generelle opsætning, der er beskrevet i dette afsnit. For at komme til vinduet vælger du ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Generelle bankafstemningsregler, og vælg derefter det relaterede link.

Sådan opretter du en afstemningsregel

Felterne i vinduet udfyldes efter følgende anvisninger.

FeltBeskrivelse
TekstAngiver den tekst du vil søge efter i posteringsteksten på det elektroniske kontoudtog.

Eksempler på simple søgetekster kan være:

'Gebyr'
'Renter'
'Overførsel'
SøgeprincipAngiver om du vil søge efter Eksakt den samme tekst i posteringsteksten eller om ordet bare skal Indgå i teksten.

Angiver du Fra venstre eller Fra højre, angiver du hvilken retning der skal søges i teksten - altså om den skal søge fra venstre eller fra højre.
KontotypeAngiver hvilken kontotype der skal anvendes i felterne Modkonto (positiv) og Modkonto (negativ).
Modkonto (positiv)Angiver hvilken modkonto der skal anvendes, hvis beløbet er positivt.
Modkonto (negativ)Angiver hvilken modkonto der skal anvendes, hvis beløbet er negativt.