Hjælp til opstart og opsætning af programmet

Når du, eller din Microsoft Partner, har tilføjet Continia Payment Management til din Dynamics NAV eller Business Central on-premises, er du klar til at tilpasse udvidelsen til dit regnskab og din virksomhed.

Som en del af Payment Management kan du tilgå assisterende opsætningsguider, som hurtigt og trinvist, fører dig igennem den grundlæggende opsætning.

Følgende opsætningsguides er tilgængelige:

GuideBeskrivelse
Opsætningsguide for Payment Management BasisOpsætning af stamdata til Payment Management. Med denne guide kommer du igennem den grundopsætning, der bør gennemgås, før du begynder at tilknytte betalingsoplysninger til de enkelte kreditorer.

- Indlæs bankopsætning.
- Opret banker.
- Gennemgang af bankkonti.
- Opsætning af modkonti.
- Opret kladdetype til elektroniske betalinger.
- Opret udbetalingskladder.
- Opret betalingsforslagsopsætning.
- Generel opsætning for Payment Management.
Opsætningsguide for kreditor betalingsoplysningerOpsætning af kreditor betalingsoplysninger for Payment Management. Med denne guide kommer du igennem de oplysninger, der skal være udfyldt, eller som du bør tage stilling til, før der kan foretages betalinger til en kreditor.

- Kreditor betalingsgruppe og afsenderreference.
- Kontrol af kreditor betalingsoplysninger.
- Kontrol af kreditor betalingsoplysninger ved GIRO eller FIK.
Opsætningsguide for bankkontoafstemningMed denne bliver du ført igennem opsætningen af den elektroniske kontoafstemning.

Oprettelse og validering af bankkonti

I den første af de tre guider, vil dine eksisterende bankkonti blive valideret og opdateret, i henhold til Payment Management, så filformater og bankoplysninger er korrekte, når der skal laves betalinger til banken. Ønsker du at benytte Direkte kommunikation, vil du med denne guide sikre, at dine bankkonti er korrekt sat op til at benytte den direkte kommunikation.

Opsætning af valutastyret modkonto

Betalinger i fremmed valuta kan være forbundet med ekstra transaktionsomkostninger. Derfor har nogle virksomheder oprettet specifikke bankkonti til dette formål. I den første af de tre opsætningsguider, vil du kunne definere hvilke bankkonti, du ønsker at bruge til betalinger i forskellige valutaer. Dette sikrer, at den rigtige bankkonto knyttes til betalingen, i henhold til den valuta der handles i.

Hjælp til oprettelse af kreditor betalingsoplysninger

De fleste virksomheder har mange kreditorer, og derfor kan oprettelsen af kreditor betalingsoplysninger være lidt af en mundfuld. Payment Management har gjort oprettelsen af kreditor betalingsoplysninger nemt, ved at have en decideret guide, der hjælper dig med oprettelsen.

Guiden hjælper dig med:

  • at definere hvilken betalingsmetode der skal oprettes på nye kreditorer, baseret på kreditorens lande- og områdekode.
  • at sikre at betalingsoplysningerne er valide på alle dine kreditorer.
  • at udskifte betalingsoplysninger på kreditorer.
  • at der fremadrettet vil være en standardiseret måde at behandle betalinger til kreditorer.

Automatisk opsætning fra Continia Software

Meget af den opsætning, der er nødvendig for at få Payment Management til at fungere optimalt, indlæses og opdateres automatisk via Continia Online.

Når Continia Software løbende udvikler integration til nye banker, eller udvider med flere betalingsmetoder på en allerede eksisterende bank, implementerer Continia Software dette i Payment Management ved hjælp af eksterne komponenter placeret på Continia Online: Continia Bank Integration Component (CBIC) og Continia Bank Communication Components (CBCC).

Opsætningen af banker, betalingsmetoder samt valideringsregler er altså ikke programmeret direkte i Payment Management, men ligger på Continia Online, udenfor programmet.

For dig har det den fordel, at du ikke skal have opdateret din Dynamics NAV eller Business Central on-premises, hver gang der sker forbedringer i banker, betalingsmetoder eller valideringsregler, som er integreret med Payment Management.

Følgende opsætninger indlæses automatisk fra Continia Online:

OmrådeBeskrivelse
Banker og CentralerIndlæses og opdateres via Continia Online. Defineres og vedligeholdes udelukkende af Continia Software og kan ikke rettes af kunden.
BetalingsmetoderIndlæses og opdateres via Continia Online. Defineres og vedligeholdes udelukkende af Continia Software og kan ikke rettes af kunden.
ValideringIndlæses og opdateres via Continia Online. Defineres og vedligeholdes af Continia Software men kan rettes af kunden, men det anbefales ikke.