Definer udenlandske advisbenævnelser

Udenlandske advisbenævnelser, bruges til at oversætte de danske betegnelser for faktura, kreditnota, rykker, rentenota samt betaling og vores kontonummer til et givent sprog. Continia Payment Management vil så via kreditors sprogkode oversætte adviseringen til det angivne sprog.

Som standard indeholder Payment Management UK, DE, NO og SE oversættelser, men der kan oprettes advisbenævnelser for de sprogkoder, der er behov for på følgende måde:

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udenlandske advisbenævnelser, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Dette åbner vinduet Udenlandske advisbenævnelser, der indeholder linjer med de forskellige sprogkoder og et felt for hver betegnelse, der skal have en oversættelse.
  3. Angiv den ønskede sprogkode i feltet Sprogkode og sæt så de ønskede oversættelser ind i felterne i den tilhørende linje.
  4. Vælg knappen OK og den udenlandske advisbenævnelse vil nu blive taget i brug.