Betalingsmetodegrupper

Betalingsmetodegrupper, som kan tilknyttes en betalingsmetode, anvendes til at udfylde specielle felter på kreditor betalingsoplysningerne. Felterne på betalingsmetodegruppe kortet, under oversigtspanelet Standardværdier, som også findes på kreditor betalingsoplysningerne, overføres altså fra betalingsmetodegruppe kortet til kreditor betalingsoplysningerne, når betalingsmetoden vælges for en kreditor.

Sådan definerer du betalingsmetodegrupper

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Continia Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.
  2. Vælg herefter Betalingsmetode og derefter Grupper.
  3. Dette åbner vinduet Betalingsmetode-grupper.
  4. For at komme til Betalingsmetode-gruppekortet skal du enten vælge handlingen Ny, hvis du vil oprette en ny betalingsmetode-gruppe, eller markere en eksisterende betalingsmetode-gruppe og vælge handlingen Rediger.
  5. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Continia Payment Management.
  6. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Betalingsmetode-gruppekort-vinduet har 2 oversigtspaneler:

  • Generelt, hvor koden og beskrivelsen udfyldes.

  • Standardværdier, hvor du kan udfylde en række standard felter, som også findes på Kreditor betalingsoplysninger-kortet, men som når de udfyldes her, automatisk overføres til Kreditor betalingsoplysninger, hvis betalingsmetoden vælges på kreditor.

Standardværdier

FeltBeskrivelse
Bank adviseringsdef. kodeNår der er valgt Bank i Adviseringsmetode, kan du her specificere, hvordan bankens advisering skal formateres. Ved at angive en Bank adviseringsdef.kode angiver du hvilken bank advisering, som Payment Management skal anvende, når adviseringsteksten skal opbygges. Læs mere om bank advisering under afsnittet Definer bank adviseringsdefinitioner.
AdviseringsmetodeDu kan vælge mellem følgende måder at advisere på:

- Bank, hvor advisering foregår via bank.
- Manuel, hvor der sendes en e-mail til modtageren.
- Udskrift, hvor du selv udskriver advisering og sender til modtageren.

De tre valgmuligheder er styrende for, hvad du skal udfylde i de næste felter.
Manuel adviseringsdef. kodeNår der er valgt Udskrift i Adviseringsmetode, kan du her specificere, hvordan den manuelle advisering skal foregå. Ved at angive en Manuel adviseringsdef. kode angiver du, hvilken manuel advisering Payment Management skal anvende. Du kan læse mere om manuel advisering under afsnittet Definer manuelle adviseringsdefinitioner.
Betalingsid.-def.kodeAngiver hvordan betalingsidentifikationen (OCR-linjen på et indbetalingskort) er opbygget på de købsbilag der modtages fra kreditor.

Når du har angivet en Betalingsid.-def.kode, kan Payment Management automatisk udfylde Betalings-ID-feltet, når du f.eks. opretter en ny købsfaktura. Du kan læse mere om, hvordan du definerer betalingsdefinitioner under afsnittet Definer betalingsdefinitioner.
AfsenderadviseringMarker dette felt hvis du ønsker afsenderadvisering.

Afsenderadvisering er en kvittering, som du kan bestille fra banken som dokumentation for at en betaling er gennemført. Vær opmærksom på, at de fleste banker opkræver gebyr for denne service.