Opsætning af kontoafstemning på bankkort

På dit bankkort kan du, ved at anvende funktionen Opsætning af afstemning, konfigurere de nødvendige oplysninger, der er påkrævet for at gennemføre en kontoafstemning.

Sådan opsætter du kontoafstemning på bankkortet

Følg guiden, for at opsætte kontoafstemning på bankkortet:

  1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Banker, og vælg derefter det relaterede link.
  2. For at komme til Bankkortet skal du enten vælge handlingen Ny, hvis du vil oprette en ny bank, eller markere en eksisterende bank og vælge handlingen Rediger. Har du ikke allerede oprettet dine bankkonti, kan du læse mere i afsnittet Opret et bankkort.
  3. Dette åbner vinduet Bankkort.
  4. Vælg handlingen Opsætning af afstemning.
  5. Dette åbner vinduet Kontoafstemningsopsætning.
  6. Nedenfor finder du beskrivelser af de enkelte felter og funktioner i vinduet, og hvilken konsekvenser det har for anvendelsen af Continia Payment Management.
  7. Vælg knappen OK for at afslutte opsætningen.

Generelt

FeltBeskrivelse
KontoudtogsformatAngiver hvilket filformat det elektroniske kontoudtog indlæses med, hvis det afviger fra det format, som er defineret i bankopsætningen. Du skal altså kun udfylde feltet, hvis du vil anvende et andet filformat end det, som er defineret i Payment Management.

For de fleste banker, kan du ligeledes vælge filformatet: MT940. Dette format er meget udbredt og kan leveres af de fleste banker.

Se eventuelt mere om banker og formater under afsnittet Bankinformation.

Bemærk
Hvis du vælger Special format, kan din Microsoft Partner hjælpe dig med at udforme integrationen helt individuelt og samtidig gøre brug af Statement Intelligence i Payment Management.

Kontakt din Microsoft Partner hvis du har brug for at indlæse et kontoudtog, der ikke er understøttet af Payment Management.
Special Kto. udt. format. CodeunitFelt som angiver hvilken Codeunit som der skal afvikles, hvis du vælger Special format, i feltet Kontoudtogsformat ovenfor.
Afstemningsmetode debitAngiver hvordan afstemningen skal håndtere bankposter i Dynamics NAV eller Business Central on-premises, som har samme dato og beløb. Du har følgende muligheder:

Åben post
Åben post sikrer, at det er den helt rigtige bankpost, der bliver lukket. Det vil sige, at afstemningen ikke automatisk vil udpege en bankpost, hvis der er to bankposter med samme dato og beløb. Du skal selv vælge den rigtige bankpost.

Saldo
Afstemningen udpeger den først komne bankpost, der opfylder betingelserne (samme dato og beløb). Afstemningen udligner altså automatisk med en bankpost, selv om der er flere bankposter, der opfylder betingelserne.

Bemærk
Du skal være opmærksom på, at det kan give nogle uheldige situationer, hvis du blander Saldo udligning og angivelse af tolerancedage.
Afstemningsmetode kreditSamme som Afstem. metode debit, beskrevet ovenfor, men for kreditposter.
Skip dato/beløb søgningEn markering i dette felt vil slå al søgning efter bankposter fra under indlæsning af en kontoudtog. Det betyder, at du selv skal vælge, hvilke poster der skal udlignes.
Skip søgning efter debitorEn markering i dette felt vil slå søgning efter debitor fra under indlæsning af kontoudtog, med mindre der findes et unikt fakturanummer eller Betalings-ID på kontoudtoget. Det betyder, at du selv skal vælge, hvilke poster der skal udlignes.

Når du indlæser et kontoudtog, forsøger Payment Management at finde et match på alle indbetalinger ved at søge igennem de debitorer, der har forfaldne poster. Hvis ikke der kan findes et unikt fakturanummer eller et Betalings-ID, forsøger Payment Management at finde et debitornavn eller nummer i posteringsteksten på kontoudtoget, og for hver af disse mulige forekomster, laves en søgning på tværs af alle debitorer og forfaldne poster.

Søgningen kan, hvis du f.eks. har mange debitorer og/eller debitor posteringer, være tidskrævende og derfor gøre indlæsningen af kontoudtog langsom, hvorfor du har mulighed for at slå funktionen fra.
Tolerancedage – Før/EfterNormalt vil den automatiske kontoafstemning finde bankposter under indlæsning af det elektroniske kontoudtog, ud fra samme dato og beløb. Ved at angive et antal dage i dette felt kan du få systemet til at søge på poster, som ligger henholdsvis før og efter den dato, der står angivet på kontoudtoget fra banken.

Hvornår opnås bedst udligning

Payment Management sender vigtige informationer i betalingsfilerne og på fakturaer med FIK/GIK indbetalingskort. Først når bankerne og dine kunder anvender disse oplysninger, vil det få værdi for dig og dine kontoafstemninger.

Før at en optimal automatisk udligning kan opnås skal Payment Management derfor være anvendt et stykke tid. Kontoudtogslinjerne refererer til udbetalinger og indbetalingskort, der er dannet i Payment Management.

Det er vigtigt, at Afsenderreferencekoden har været angivet på bankkontoen, og at Betalings-ID’et er opbygget tilsvarende som i de medfølgende faktura- og kontoudtogsrapporter. Læs mere om hvordan du opsætter dine bankkonti i afsnittet Opsætning af kontoafstemning på bankkonti.