Sådan sletter du linjer og undgår genindlæsning

I forbindelse med indlæsning af indbetalinger og kontoudtog kan der opstå situationer hvor du har behov for at slette en indbetalingslinje eller bankkontoudtogslinje. Dette kan blandt andet skyldes et af følgende scenarier:

 • Ved brug af manuel kommunikation er der en risiko for at filen fra banken ikke indeholder et unikt reference ID. Dermed kan systemet ikke afgøre hvorvidt filen tidligere har været indlæst.
 • Ved brug af direkte kommunikation kan den samme fil kaldes flere gange, hvorfor linjerne vil få et nyt reference ID for hver gang de indlæses.
 • En indbetalingslinje kan have været oprettet manuelt i indbetalingskladden, og manuelt være udlignet med fakturaen.

Sådan sletter du linjer og undgår genindlæsning

Følg denne guide, for at undgå at den samme linje optræder flere gange i indbetalingskladden eller i bankkontoafstemningskladden.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Indbetalingskladder, og vælg derefter det relaterede link.

  eller

  Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Bankkontoafstemningskladde, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Åbn den ønskede kladde.

 3. Marker den eller de linjer, som skal slettes, og som ikke skal indlæses igen.

 4. Under Handlinger vælges funktionen Slet kladdelinje (ingen re-import).

 5. Den valgte linje(r) bliver nu slettet fra kladden, samtidig med at linjen bliver markeret som indlæst, så den ikke indlæses igen.