Ordforklaringer

Her finder du ordforklaringer til de mest benyttede termer i betalingsmodulet:

OrdForklaring
AdviseringAdviseringen er en meddelelse der er knyttet til din kreditor, som vil følge betalingen til modtageren.

Du kan vælge mellem følgende måder at advisere på:
• Bank, hvor advisering foregår via bank
• E-mail, hvor der sendes en e-mail til modtageren
• Udskrift, hvor du selv skriver advisering ud og sender til modtageren
AfsenderadvisAfsenderadvis er en kvittering man kan modtage fra banken, som garanti for at betalingen er gennemført.
BetalingsmetodeAngiver hvordan du vil betale din faktura. F.eks. via SEPA-betaling, bankoverførsel indland eller bankoverførsel udland.
Betalings-IDBetalings-id’et er en entydig identifikation af en betaling. Betalingsdefinitionen angiver en kode til en maske, som afgør, hvordan et betalings-ID skal være opbygget.

Når du modtager en faktura med et indbetalingskort påtrykt, står der for neden på disse indbetalingskort et betalings-ID. Dette betalings-ID er normalt opbygget af nogle oplysninger, som i forvejen kendes af dig, eller står på fakturaen. På baggrund af disse oplysninger er det muligt for Payment Management selv at finde ud af, hvad der står i Betalings-ID’et, og selv udfylde feltet, så du er fri for det.

For eksempel kunne et betalings-ID være opbygget af ”vores kundenr. hos kreditor” efterfulgt af fakturanr. Dette er to oplysninger, som Payment Management kender, og det vil derfor være muligt at udfylde feltet automatisk.

Under Payment Management opsætning, kan du tilgå Betalingsidentifikation opsætning hvorfra du kan opbygge Betalingsidentifikations definitioner.
BogføringsdatoformelI bogføringsdatoformlen kan du indtaste en datoformel, hvis du ønsker at benytte en fast bogføringsdato/betalingsdato (f.eks. dags dato + 16 dage angives ved 16D), når der genereres betalinger i Udbetalingskladden. Hvis feltet ikke udfyldes, vil dags-dato blive brugt som fast bogføringsdato.
Bogføringsdato i udbetalingskladdenBogføringsdato i udbetalingskladden er den dato din betaling vil blive gennemført i banken. Du skal være opmærksom på, at udbetalingskladden tager hensyn til bankhelligdage og automatisk flytter datoen, hvis den falder på en bankhelligdag.
CBICCBIC står for Continia Bank Integration Component og håndterer selve genereringen af betalingsfiler. Den sikrer, at formatet overholdes, og styrer bl.a. hvilke tags, der skal i hvilke felter, samt at disse overholder de givne værdier.
Direkte kommunikationDirekte kommunikation, også kaldet web service eller sftp kommunikation, er en kommunikationsform der gør det muligt at udveksle filer og informationer direkte mellem din bank og dit regnskab. Med direkte kommunikation automatiseres dine finansielle processer ved en næsten realtids udveksling af data mellem din Business Central og din bank.

Forudsætningen for at benytte direkte kommunikation til din bank er at din bank understøtter enten web service eller sftp kommunikation og at Payment Management supporterer det.
DLLDLL-filer er en integreret del af Microsoft Windows og den software, der kører på Windows. Den vigtigste egenskab ved en DLL-fil er at programmet kan bruges af flere programmer på samme tid, hvilket reducerer mængden af anvendt hukommelse og hjælper Business Central til at køre mere effektivt.
GebyrkontoEn gebyrkonto er den finanskonto der skal benyttes i forbindelse med eventuelle gebyrer, der pålægges betalingen ved brug af diverse betalingsmetoder.
IBANIBAN-nummeret er et internationalt bankkontonummer. Det er ikke alle lande, der benytter IBAN. IBAN er mest udbredt i Europa.
ModkontoModkontoen er den konto, fra hvilken du udfører din betaling, dvs. den konto pengene trækkes fra, når du betaler kreditor.
ModtagerreferenceModtagerreferencen er den reference kreditoren vil få via sit kontoudtog. Hvis kreditor har angivet en reference, der ønskes opgivet ved betaling, skal den anføres i modtagerreferencen.
Påkrævet status for bogføringDette felt angiver, hvornår du må bogføre poster i udbetalingskladden, og afhænger af den enkelte betalingslinjes Status. Hvis du anvender direkte kommunikation til din bank, kan det anbefales at Påkrævet status for bogføring sættes til ”Betalt”, således at du kun bogfører de betalinger der rent faktisk er gennemført i banken.
BIC/SWIFT-kodeSWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen. For visse betalingsmetoder i visse banker er SWIFT-adressen en betingelse for at kunne få betalingen gennemført til en speciel lav pris.
Validering og formateringNår du i Payment Management indlæser opsætningen til din bank, indlæses samtidig en række bankspecifikke betalingsmetoder til den pågældende bank.

Disse betalingsmetoder har indbygget en lang række valideringsregler og formateringsregler, der sikrer, at betalingerne overholder de krav. som banken stiller. Det kan være, påkrævede felter, der skal udfyldes ex. lBAN og SWIFT, eller restriktioner på længden af felter mv.

Payment Management validerer også ved bogføring af en købsfaktura. Det sikrer, at købsfakturaen ikke mangler betalingsoplysninger når den senere skal betales i udbetalingskladden.