Håndtering af indbetalinger

For at anvende indbetalingsdelen i Continia Payment Management, er det nødvendigt at medsende en unik betalingsreference, når der sendes fakturaer, rykkere, rentenotaer eller kontoudtog til debitorerne. Den unikke betalingsreference betyder, at indbetalinger let kan bogføres korrekt.

Indlæsning af OCR/FIK/GIK/KID

Indlæsningen af debitor indbetalinger kan gøres på flere måder; Du kan bestille og indlæse specifikke indbetalingsfiler i banken eller, du kan indlæse et bankkonto kontoudtog.

Automatisk udligning

Når en debitor har indbetalt med et FIK/GIK-kort, kan du indlæse en fil fra bankens online system med debitorindbetalinger. Filen indlæses i indbetalingskladden, som automatisk påfører Udlignings-ID via betalingsidentifikationen, så den er klar til bogføring.

Salgsrapporter medfølger

Til salgsdelen af Microsoft Dynamics 365 Business Central on-premises, medfølger der et sæt standard dokumenter til udskrivning af fakturaer, kontoudtog, rykkere og rentenotaer, alle med standard FI- og Girokort påtrykt.