Mange muligheder for at optimere dine betalinger

Med Continia Payment Management får du en løsning, der udbygger standardfunktionaliteten i Business Central on-premises med avancerede funktioner, der optimerer dine betalinger og gør din hverdag nemmere, hurtigere og smartere.

Samlebetaling pr. kreditor

Sammenlægningen af betalinger kan ske samtidigt med, at et betalingsforslag oprettes, eller du kan anvende funktionen efter, at udbetalingsforslaget er oprettet. Samtidig med at posterne lægges sammen, dannes en advisering der dokumenterer til kreditor, hvad der er samlet, herunder hvilke fakturaer og kreditnotaer betalingen dækker.

Unik betalingsreference

Alle betalingsposter påføres altid en unik betalingsreference (UPR – Unique Payment Reference), når du anvender Payment Management. Betalingsreferencen følger betalingen hele vejen gennem systemet, fra du danner en betaling, til den modtages igen på det elektroniske kontoudtog fra banken, hvor posteringen skal afstemmes.

UPR sikrer dermed helt automatisk et 100% udligningsmatch på alle betalingsposter. Unique Payment Reference er et koncept, der kun er implementeret i Continia Softwares produkter.

Automatisk udfyldning af Betalings-ID

Når du modtager en købsfaktura med et indbetalingskort, er der på indbetalingskortet et Betalings-ID (OCR-linjen), som normalt skal indtastes på købsfakturaen. Hvis du på kreditor har udfyldt en "skabelon" som definerer hvordan Betalings-ID'et skal tolkes på købsfakturaen, udfyldes feltet automatisk på betalingen. Hvis du også anvender Continia Document Capture, overføres Betalings-ID'et også automatisk.

Valutabestemt modkonti

Du kan med valutabestemt modkonti definere, hvilken bankkonto der skal hæves fra, når en betaling foregår i en bestemt valuta. Funktionen benyttes, når der ved en bestemt valuta skal hæves fra en bestemt konto, enten for denne kreditor alene, eller for alle kreditorer

Godkendelsesflow

På alle bankkonti kan du oprette prokura forhold, der er styrende for, hvem der kan godkende betalinger for den konkrete bankkonto. Når du opsætter godkendelsesflow, definerer du prokuragrupper som afgør, hvor mange godkendere der er påkrævet for at godkende en betaling, samt hvor stort et beløb den enkelte godkender kan godkende.

Status og historik på de enkelte betalinger i udbetalingskladden, indikerer hvor langt i godkendelsesflowet betalingen er nået. Når alle betalinger er godkendt, kan betalingerne sendes til banken, enten enkeltvis eller hele kladden. Godkendelsesflowet kan være en afgørende funktion, for at højne sikkerheden i dit økonomisystem.