Sådan betales efter prioritet

Når du har lavet dit betalingsforslag og har adskillige poster liggende til betaling, kan det i mange tilfælde være nødvendigt at skulle prioritere disse betalinger af den ene eller anden grund. Continia Payment Managements udbetalingskladde kan sættes op, så den hjælper dig med automatisk at prioritere betalingerne.

Sådan betales efter prioritet

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tast Ctrl-F3, angiv Udbetalingskladder Payment Management, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg den udbetalingskladde du vil anvende i feltet Kladdenavn.

 3. Vælg handlingen **Betalingsprioritering **under fanen Naviger.

 4. Dette åbner vinduet Betalingsprioritering, der henter alle linjer, med udestående betalinger, ind i listen. Vælg handlingen Beløb til rådighed...

 5. Dette åbner siden Bank-betalingsprioritering, hvor der for den enkelte bankkonto kan bestemmes et maksimalt beløb, der er til rådighed. For at ændre dette vælges handlingen Rediger liste.

 6. Lav først en markering i feltet Anvend kreditorprioritet, hvis prioriteten skal hentes fra kreditor kortet. Hvis feltet markeres, vil Payment Management prioritere de kreditorer med højest prioritet først. Prioritet sættes op på fanen Betaling på kreditor kortet. Hvis du ikke anvender kreditorprioritet, vil prioriteringen foregå via kreditornummer.

 7. Find derefter en linje med en bankkonto, hvor der skal sættes et maksimalt rådighedsbeløb.

 8. I feltet Beløb til rådighed indtastes det ønskede beløb. Gør dette ved alle bankkonti, hvor der skal være et maksimalt beløb. I feltet Udfør ud for hver bankkonto, angives om der skal tjekkes for beløb på denne konto. Fjernes markeringen benytter systemet ingen beløbsgrænse i prioriteringen for denne konto.

  Vigtigt

  Det er vigtigt, at markeringen i feltet Udfør fjernes, før der trykkes OK, da Beløb til rådighed nulstilles, hver gang vinduet åbnes, og dette vil overskrive eventuelle tidligere indtastede rådighedsbeløb.

 9. Vælg derefter OK for at lukke vinduet.

  Bemærk

  Bemærk feltet Betal til venstre på linjerne. En markering i dette felt betyder, at linjen vil sendes til betaling. Hvis en betaling for eksempel overskrider det maksimale rådighedsbeløb, vil denne markering automatisk fjernes. Betalingsprioriteten vil altid kunne overskrives ved manuelt at markere dette felt.

 10. Vælg eventuelt handlingen Vælg / fravælg betalinger..., hvis du har mange betalinger og ønsker hjælp til at til- eller fravælge hvilke linjer der skal markeres.

 11. På denne side er der funktioner til hurtigt at vælge eller fravælge adskillige betalinger på én gang:

  FeltBeskrivelse
  HandlingDette felt bestemmer om linjerne skal betales eller om betaling skal undlades
  Hvilke betalingerDette felt bestemmer hvilke linjer der skal berøres af ændringen. Er det én linje, alle linjer, alle kreditorens linjer, eller alle bankkontoens linjer?
 12. Du kan naturligvis stadig ændre i linjernes prioritering, ved blot at fjerne, eller sætte markering i kolonnen Betal. Samtidig med, kan du holde øje med beløbet nederst på vinduet. Her finder du både beløbet i hele forslaget, og det samlede beløb for de poster der er sat til at skulle betales. Når alt er udført efter ønske, vælger du OK. Dette lukker vinduet og fjerner alle linjer, der ikke skal betales fra udbetalingskladden.

Handlinger på vinduet

Øverst i vinduet, finder du følgende funktioner som er specifikke for Payment Management:

HandlingBeskrivelse
StatistikÅbner vinduet Bankkonto Statistik, hvor du for de anvendte bankkonti kan se hvad saldoen vil være før og efter bogføring, hvis du vælger at betale de betalingslinjer som er markeret til betaling i feltet Betal.
Vælg betalinger...Åbner vinduet Vælg betalinger, hvor du kan vælge om du vil betale, eller ikke betale. Derefter kan der afgrænses på følgende felter:

Aktuel linje
Afgrænser til den linje du stod på, da du åbnede funktionen Vælg betalinger.

Samtlige linjer
Afgrænser til samtlige linjer i betalingsforslaget.

Kreditor
Afgrænser til alle poster med samme kreditor som på den aktuelle linje.

Modkonto
Afgrænser til alle poster med samme modkonto som den aktuelle linje.
Beløb til rådighed...Se beskrivelse ovenfor.
UdskrivUdskriver Betalingsprioriterings rapport.
KortViser betalingsposterne.
AdviseringViser betalingslinjens adviseringslinjer.
BemærkningViser betalingslinjens bemærkninger.
Info- & fejllogViser betalingslinjens Info- og Fejllog hvor du kan finde yderligere oplysninger om, hvorfor betalingen ikke er valid.
HistorikViser hvordan betalingslinjen historisk har ændret status gennem hele betalingsflowet.

Se også

Bogføring af gebyrer