Mastercard Betalingsservice

Send opkrævninger og kundeinformationer - automatisk og direkte fra din Microsoft Dynamics 365 Business Central.

Når din kunde har indgået en betalingsaftale med dig, kan du iværksætte automatiske betalinger fra din kundes konto til dig, uden at kunden behøver at foretage sig noget.

Betalingsservice sørger for at advisere din kunde på betalingsoversigten, som udsendes elektronisk eller på papir inden månedsskiftet.

Betalingsservice er beregnet til periodisk tilbagevendende betalinger fra debitor, men kreditor kan også iværksætte engangsbetalinger eller udbetaling til debitors konto.

FunktionInkluderet
Afsend opkrævninger til dine kunder direkte fra Dynamics 365 Business Central via Mastercard.
Modtag løbende statusopdateringer af udestående opkrævninger via Mastercard.
Modtag løbende beskeder om gennemførte opkrævninger via Mastercard.
Direkte kommunikation med Mastercard.
Afsend krediteringer til dine kunder direkte fra Business Central via Mastercard.
Automatisk udlæsning af opkrævninger fra opkrævningskladden
Automatisk hentning af status fra opkrævningscentralen fra opkrævningskladden.
Automatisk udlæsning af aftaleoprettelser fra aftaleeksportkladden.
Automatisk indlæsning af aftaleoprettelser fra aftaleimportkladden.
Automatisk bogføring af gennemførte opkrævninger.

Se også

Før du går i gang

Assisterede opsætning af opkrævningssystemer