Opgradering til 2.02

Vigtigt

Denne opgradering vedrører kun installationer, hvor Dynamics NAV 2016 (version 9) DK anvendes og hvor der er installeret en Continia Collection Management version 1.27 eller nyere.

Trin 1a

Bemærk

Dette trin vedrører kun databaser, hvor opkrævningssystemet ePay/Bambora ikke har været aktiveret.

  1. Indlæs objekterne som normalt.
  2. I valideringsdialogen skal du vælge Force, så alle tabelændringer synkroniseres.

Trin 1b

Bemærk

Dette trin vedrører kun databaser, hvor opkrævningssystemet ePay/Bambora har været aktiveret.

Kontakte Continia Software, så vores udvikler kan tilrette din database. Udvikleren laver følgende ændring:

  • Tabel 36 indeholder feltet Subscription No. med feltnummer 6052640. Hvis der er anvendt Bambora, omdøbes dette feltnummer til 6052645.

Se også

Opgradering on-premises