Opgradering til Microsoft Dynamics 365 Business Central 2020 release wave 2 (BC17) on-premises

Læs hvordan du opgraderer den fob-baserede version af Continia Collection Management til den app-baserede version. Den app-basserede version er tilgængelig fra Microsoft Dynamics 365 Business Central 2019 release wave 2 (BC15).

Inden du går i gang

Du skal have gennemgået afsnittet Opgradering til Dynamics 365 Business Central 2019 release wave 2 (BC15) og nyere on-premises.

Sådan opgrader du BC14 (BC 2019 wave 1) databasen til BC17 (BC 2020 wave 2)

Tag udgangspunkt i Microsofts opgraderingsvejledning Upgrading Customized C/AL Application to Microsoft Base Application Version 17.

Afsnittene herunder beskriver, hvilke tilføjelser, som Collection Management kræver for hvert opgave (task) i Microsofts vejledning.

Bemærk

I nedenstående afsnit er der henvisninger til PowerShell scriptet Upgrade BC17.ps1. I dette script er vist et eksempel på at opgradere Collection Management til Business Central 2020 release wave 2 (BC17).

Scriptet ligger i app-produktpakken under ..\App\Scripts\Upgrade BC17.ps1.

Task 1: Move code customizations to extensions

I Collection Managements app-produktpakke kan du finde de app-filer, som skal anvendes i forbindelse med dette trin f.eks.

 • CM 3.0.2.0 - 17 (BC 2020 Wave 2).app
 • Core 3.0.1.0 - 17 (BC 2020 Wave 2).app

Task 2: Create table migration extension

Når du laver den anden version af udvidelsen, skal følgende Collection Management id'er tilføjes til migration.json filen:

 • Core extension

  "id": "4b915d7e-c02a-435f-85ab-649086c1e002"

 • Collection extension

  "id": "38987ff0-8eec-4232-b379-c7e35ae1b711"

Task 3: Create empty extensions System, Base, and customization extensions

I FOB-produktpakke findes følgende filer til dette punkt.

 • Microsoft_System Application_14.0.0.0.app
 • Microsoft_Base Application_14.0.0.0.app
 • Continia Software_Continia Core_1.0.0.0.app
 • Continia Software_Continia Collection Management 365 (DK)_2.0.0.0.app

Task 4: Prepare databases

I dette afsnit er der nødvendigt, at afinstallere og afpublicere Collection Management-udvidelsen, inden standard apps afinstalleres og afpubliceres.

 • Åben Upgrade BC17.ps1 som du finder i FOB-produktpakken under ..\App\Scripts og se Task 4 Step (4-5).

Task 8: Publish symbols and DestinationAppsForMigrations

Anvend filerne fra Task 3.

 • Åben Upgrade BC17.ps1 og se Task 9 Step (3).

Task 9: Synchronize tenant

Anvend filerne fra Task 3.

 • Åben Upgrade BC17.ps1 og se Task 10 Step 4.

Task 10: Install DestinationAppsForMigration and move tables

Anvend filerne fra Task 3.

 • Åben Upgrade BC17.ps1 og se Task 11 Step 3.

Task 11: Publish final extensions

Trin 4: Anvend filerne fra Task 1.

 • Åben Upgrade BC17.ps1 og se Task 12 Step 4.

Trin 5: Collection Management har en afhængighed på MS-Application, som findes i Microsoft installationsmedie (DVD).

 • ...\Applications\Application\Source\Microsoft_Application.app
 • Åben Upgrade BC17.ps1 og se Task 12 Step 5.

Task 12: Synchronize final extensions

Navn og versionsnummer for de publicerede nye apps vises ved at køre funktionen:

 • Get-NAVAppInfo -ServerInstance <Ny Server Instance>

Task 13: Upgrade empty table migration extension

Anvend den migration.jason fil som blev dannet i task 2.

Task 14: Upgrade and install final extensions

Åben Upgrade BC17.ps1 for at se opgraderingens rækkefølge.

Post-upgrade tasks

Åben Upgrade BC17.ps1 for at rydde op i apps, som blev brugt i forbindelse med opgraderingen.