Forberedelser til Mastercard

Aftaleoprettelser

For at kunne udveksle filer med Mastercard, skal minimum én af nedenstående opkrævningsaftaler være oprettet.

 • Betalingsservice
 • Leverandørservice

Bemærk

Ved oprettelse af flere opkrævningsaftaler vil Mastercard, i forbindelse med oprettelsen, undersøge, om der allerede eksisterer en Postkasse. Hvis det er tilfældet, vil den nye aftale blive koblet på denne.

Betalingsservice

Opret en aftale via Mastercard - Betalingsservice. For at du kan oprette aftalen, skal du have en digtalsignatur i form af NemID.

Når du opretter en aftale om Betalingsservice, skal du være opmærksom på følgende.

 • I rubrikken Data til betalingsservice skal du vælge Vi sender selv data til Betalingsservice.

 • I rubrikken Kommunikationsløsning skal du vælge Kommunikation via SFTP-løsningen.

 • Angiv som slutnote, at du ønsker aftalefiler løbende (type 603).

 • Vælg om Mastercard skal håndtere udsendelse af FIK-kort.

  Afhængig af dit valgt, skal du i Microsoft Dynamics 365 Business Central opsætte det korrekte opkrævningssystem.

  • Opkrævningssystemet Nets-Basis:

   Hvis du har fravalgt, at Nets skal håndtere udsendelse af FIK-kort, skal du opsætte opkrævningssystemet Nets-Basis i Dynamics 365 Business Central.

  • Opkrævningssystemet Nets-Total:

   Hvis du har valgt, at Nets skal håndtere udsendelse af FIK-kort, skal du opsætte opkrævningssystemet Nets-Total i Dynamics 365 Business Central.

Leverandørsservice

Opret en aftale via Mastercard - Leverandørservice. For at du kan oprette aftalen, skal du have en digtalsignatur i form af NemID. Derudover skal du være opmærksom på følgende.

 • I rubrikken Data til Leverandørservice skal du vælge Vi sender selv data til Leverandørservice.
 • I rubrikken Kommunikationsløsning skal du vælge Kommunikation via SFTP-løsningen.

Bemærk

Som en tilvalgsservice tilbyder Mastercard, at levere en detaljeret indbetalingsfil. Denne service er ikke nødvendigt for at Continia Collection Management fungerer, men er understøttet. (Er forbundet med ekstra omkostninger.)

Generering af nøglefil

For at kunne kommunikere direkte med Mastercard, skal der genereres en nøglefil.

Bemærk

For at få adgang til nedenstående opsætning, skal du have en digtalsignatur i form af et NemID.

 1. Åben Mastercard og angiv din virksomheds NemID samt den tilhørende kode.

 2. Log på siden TeleService Internet med User ID og Password.

  Bemærk

  User-ID består typisk af en del af virksomhedsnavnet. Det er også dette User-ID, som du skal angive i Business Central når opkrævningssystemet opsættes.

 3. Vælg handlingen Nøgle generering.

 4. Angiv en selvvalgt kode i feltet Passphrase.

  Bemærk

  Du skal anvende koden senere i forbindelse med opsætningen i Business Central.

 5. Udfyld felterne Indtast Email og Indtast Telefon nummer.

 6. I feltet Vælg Nøgle type skal du markere feltet RSA Nøgle.

 7. Vælg handlingen Lav Nøgle.

 8. På den fremkommende side skal du vælge linket Nøgle.

 9. Gem nøglen et sted, som senere kan tilgås fra Business Central, når nøglen skal indlæses til Opkrævningssystemet.

Datamigrering

Hvis du allerede har en kørende Betalingsservice- eller Leverandørserviceaftale, er det muligt at bestille en komplet debitoraftalefil hos Mastercard.

Denne fil kan du indlæses i Collection Managements Aftaleimportkladde, hvilket automatisk opretter debitoraftaler samt opdaterer åbne debitorposter og de tilhørende dokumenter.

Se også

Assisterede opsætning af opkrævningssystemer