Forberedelser til Danske Bank

Afsnittet giver et overblik over de aftaler, der skal være på plads for at du kan sende opkrævninger igennem Danske Bank.

Aftaleoprettelser

Danske Bank Collection Service

For at du kan sende opkrævninger, skal du lave en aftale om adgang til Danske Banks Netbank. Aftalen kaldes i Danske Bank term for District, og du skal kontakte Danske Bank for at få oprettet adgang.

Kontakte Danske Bank på følgende oplysninger:

Ekstern adgangBeskrivelse
Tlf. 70 114 115Danske Bank Hotline

Danske Banks District er opbygget af flere opkrævningsmoduler (Collection Service). Det er derfor vigtigt, at du vælger den rigtige løsning, når du begynder at anvende Continia Collection Management - din bank kan rådgive dig om modulerne.

SEPA Creditor Identifier agreement

Du skal også indgå denne aftale med Danske Bank, hvis du ønsker at sende opkrævninger af type SEPA Direct Debit.

Bemærk

I forbindelse med oprettelsen tildeles din virksomhed et SEPA Creditor identifier number, som senere skal benyttes i den Assisterede opsætningsguide.

Direkte kommunikation

Hvis du ønsker at anvende direkte kommunikation til Danske Bank, skal du bestilles en webservice bruger hos Danske Bank. Kontakt Danske Banks hotline for at oprette en bruger - se kontaktoplysningerne i tabellen øverst på siden.

Bemærk

Continia anbefaler, at du benytter direkte kommunikation, hvis det er muligt, når Collection Management anvendes. Det skyldes primært, at brugerens oplevelse af systemet optimeres samtidig med at brugerfejl og tidsforbruget mindskes.

Vigtigt

Det er vigtigt, at du oplyser Danske Bank, at det er en webservice bruger, der skal oprettes.

Ved bestilling af brugeren bliver der fremsendt et Pinkode brev med posten.

Bestilling af filer

Når adgangen til District er oprettet, anbefaler vi, at du bestiller følgende filer hos Danske Bank for at få det fulde udbytte ud af Collection Management:

 • Indbetalingsfil
 • Statusfil
 • Debitoroversigtsfil

Indbetalingsfil

 1. Log på District fra hjemmesiden www.danskebank.dk, hvor du finder et link i øverste højre hjørne.
 2. Fra menuen Filer skal du vælge Bestil fil fra banken.
 3. I feltet Filtype skal du vælge Advisering om indbetalinger (KRE).
 4. I feltet Konto skal du vælge den konto, hvor indbetalingerne går ind på.
 5. I feltet Filformat skal du vælge formatet Kommasepareret format.

Statusfil

Statusfiler bliver genereret automatisk af Danske Bank Collection Service, og det er derfor ikke nødvendigt at lave en filbestilling.

Debitoroversigtsfil

 1. Log på District fra hjemmesiden www.danskebank.dk, hvor du finder et link i øverste højre hjørne.
 2. Fra menuen Filer skal du vælge Bestil fil fra banken.
 3. I feltet Filtype skal du vælge Debitoroversigt (Collection Service).
 4. I feltet Opkrævningstype skal du vælge den type, som repræsenterer den valgte opkrævningssystemmetode i Collection Management.
 5. I feltet Filformat skal du vælge formatet Kommasepareret format.
 6. I feltet Fil hentes via/til skal du vælge Collection Service.

Se også

Assisterede opsætning af opkrævningssystemer

Installation af add-ins