Mastercard Payment Service - Leverandørservice

I denne gennemgang beskrives arbejdsgangen for at gennemføre en demonstration af Collection Management via opkrævningssystemet Mastercard Payment Service med opkrævninger igennem Leverandørservice.

Arbejdsprocessen der bliver gennemgået:

ProcessDescription
Oprettelse af opkrævningsaftalerHvordan opretter man et aftalekort, der angiver måden kunden ønskes opkrævet.
Oprettelse af en salgsfakturaHvordan opretter man en faktura og validere den.
Udlæsning af fakturaenHvordan sender man opkrævninger til kunder.
Ajourføring af status fra bankenHvordan modtager man løbende opdatering på igangværende opkrævninger.
Modtagelse af indbetalingerHvordan opdatere man opkrævningskladden med gennemførte opkrævninger.

Oprettelse af opkrævningsaftale

En trækningsaftale er nødvendig for Collection Management at vide, hvordan en opkrævning skal sendes til en given kunde.

Oprettelse af debitortrækningsaftale via direkte træk på kundens konto.

 1. Naviger til siden "Opkrævningsaftaler".
 2. Fra båndet start vælges "Ny".
 3. I tappen "Generelt" udfyldes følgende felter.
  • Debitornummer: '20000'
  • Betalingsform: 'LS'
  • Opkrævningsmetode: '10003100'
  • Kontokode for debitorbank: ''Øst'
 4. Naviger til siden "Aftaleeksportkladde".
 5. Fra båndet start vælges "Forslå aftaler/abonnementer...".
 6. Vælg "Ok" på siden som åbnes.
 7. Fra båndet start vælges "Send/Gensend".

Aftalen er nu udlæst og der afventes efterfølgende bekræftelse fra Mastercard om at aftalen er på plads.

Bemærk

På aftalekortet, vil mangler ved aftalen fremgå af faktaboksen "Fejllog".

Hændeleser vedrørende den enkelte aftale vil på aftalekortet fremgå af faktaboksen "Aftaleposter".

Afsendte aftaler vil den efterfølgende bankdag, bliver bekræftet af Mastercard som værende gennemført. Bekræftelsen indlæses via "Aftaleimportkladden".

Oprettelse af trækningaftaler udført af kunden via Mastercard.

 1. Naviger til siden "Aftaleimportkladde".
 2. Fra båndet start vælges "Importér aftaler...".
 3. Fra båndet start vælges "Opdater aftaler".

Bemærk

Hvis aftaler oprettes eksternt og disse importeres, vil der automatisk blive oprettet et tilhørende debitor aftalekort i Collection Management.

Debitorerne vil blive opdateret med betalingsformskoden som aftalen tilhøre, samt få opdateret åbne debitorposter og dokumenter så de vil blive opkrævet via Collection Management.

Oprettelse af salgsfaktura

Dette afsnit gennemgår processen med at oprette en salgsfaktura og gøre den klar til udlæsning via Collection Management.

 1. Naviger til debitor 20000 og vælg 'Nyt dokument'.

 2. Vælg 'Salgsfaktura'.

 3. På salgsfakturaen i tappen "Linjer" udfyldes følgende felter:

  1. Type: 'Vare'

  2. Nummer: '1896-S'

  3. Antal: '1'

  4. I tabben "Fakturadetaljer" udfyldes følgende felter automatisk:

   1. Betalingsformer: 'LS'
   2. Opkrævningsmetode: '1003100'
  5. Fra båndet vælges 'Bogfør'

   Bemærk

   Bogførte dokumenter som relateres til Collection Management, oprettes automatisk i "Opkrævningskladden" så den er klar til videre behandling.

 4. Naviger til 'Opkrævningskladden'

  1. Den bogførte linje er nu klar til videre behandling.

Bemærk

Ved markering af en opkrævningskladdelinje er det fra faktaboksen "Fejllog" muligt at se eventuelle valideringsfejl som Collection Management har fanget.

På den markerede linje er det via faktaboksen "Opkrævningspostlog" muligt at følge den sidste hændelse som er sket.

Udlæsning af faktura

Dette afsnit gennemgår processen med at få udlæst opkrævningerne til behandling ved opkrævningscentralen.

 1. Naviger til "Opkrævningskladden"

  1. Fra båndet start vælges "Udlæs"

Bemærk

Denne process kan automatiseres via "Opgavekøen - CCM LS Send Batch Job".

Ajourføre af status fra opkrævningscentralen.

Dette afsnit gennemgår processen med at modtage informationer fra opkrævningscentralen om den enkelte opkrævnings behandlingsstatus.

Opdatering af status på sendte opkrævninger behandles i "Opkrævningskladden". Dette gøre ved at anvender funktionen "Opdater Status" placeret i handlingsbaren.

Bemærk

Import af statusbeskeder ved Leverandørservice giver kun besked om opkrævninger som er afviste. Afviste opkrævninger bliver ikke demonstreret i denne genmemgang.

Denne process kan automatiseres via "Opgavekøen - CCM LS Status Batch Job ".

Modtagelse af indbetalinger

Dette afsnit gennemgår processen med modtagelse af informationer fra opkrævningscentralen om gennemførte opkrævninger.

 1. Naviger til "Opkrævningsimportkladde".

  1. Fra båndet start vælges "Importer indbetalingsfil.".
  2. Tryk "Ok" til det fremkommende side.
  3. Fra båndet start vælges "Opdater status i opkrævningskladden".
  4. Tryk "Ok" til den fremkommende side.
   1. Importerede linjer, hvor der findes match med linjer fra "Opkrævningskladden", opdateres nu med de matchede linjer og fjernes fra Opkrævningsimportkladden.
 2. Naviger til "Opkrævningskladden"

  1. Fra handlingsbaren vælges "Bogfør".

Bemærk

Importerede linjer, hvor der findes match med linjer opkrævet fra "Opkrævningskladden" kan opdateres automatisk. Dette gøres ved at aktivere funktionen "Opdater status ved indlæsning" som findes under kladdens opsætning.

Ved importerede linjer som ikke kan matches med linjer fra "opkræningskladden", anvendes funktionen "Overfør til indbetalingskladde" så linjerne oprettes i en standard indbetalingskladde til manuel behandling.


Næste trin

Produktintroduktion

Minimumskrav