Danske Bank - SEPA Direct Debit B2B

I denne gennemgang, beskrives arbejdsgangen som er nødvendig for at gennemføre en demonstration af Collection Management via opkrævningssystemet Mastercard Payment Service med opkrævninger igennem betalingsservice.

Arbejdsprocessen der blive gennemgået:

ProcessDescription
Oprettelse af opkrævningsaftalerHvordan opretter man et aftalekort, der angiver måden kunden ønskes opkrævet.
Oprettelse af en salgsfakturaHvordan opretter man en faktura og validere den.
Udlæsning af fakturaenHvordan sender man opkrævninger til kunder.
Ajourføring af status fra bankenHvordan modtager man løbende opdatering på igangværende opkrævninger.
Modtagelse af indbetalingerHvordan opdatere man opkrævningskladden med gennemførte opkrævninger.
 1. Oprettelse af opkrævningsaftale

  En trækningsaftale er nødvendig for Collection Management at vide, hvordan en opkrævning skal sendes til en given kunde.

Oprettelse af en debitortrækningsaftale via direkte træk på kundens konto.

 1. Naviger til siden "Opkrævningsaftaler".

 2. Fra navigationsbarren vælges "Ny".

 3. I tabben "Generelt" udfyldes følgende felter.

  • Debitornummer: '50000'
  • Betalingsformskode: 'SEPA-B2B'
  • Opkrævningsmetode: '10006000'
  • Kontokode for debitorbank: 'DEUBANK'
 4. I tabben "SEPA" udfyldes følgende felter:

  1. Fuldmagts-id: '50000-B2B'
  2. Underskriftsdato for fuldmagt: '12-01-2023'

Aftalen er nu klar til brug.

Bemærk

Hvis der skulle være registreret mangler ved aftalen, fremgår disse i faktaboksen "Fejllog".

Hændelser vedrørende den specifikke aftale vil fremgå af faktaboksen "Aftaleposter".

Oprettelse af salgsfaktura

Dette afsnit gennemgår processen med at oprette en salgsfaktura og gøre den klar til udlæsning via Collection Management.

 1. Naviger til debitor 50000 og vælg 'Nyt dokument'.
 2. Vælg "Salgsfaktura".
 3. På salgsfakturaen i tappen "Linjer" udfyldes følgende felter:
  1. Type: "Vare"

  2. Nummer: "1896-S"

  3. Antal: "1"

  4. I tabben "Fakturadetaljer" udfyldes følgende felter automatisk:

   1. Betalingsformskode: "SEPA-B2B"
   2. Opkrævningsmetode: "10006000"
  5. Fra båndet vælges "Bogfør"

 4. Naviger til "Opkrævningskladden"
  1. Den bogførte linje er nu klar til videre behandling.

Bemærk

Ved bogføring af dokumenter som relateres til Collection Management, oprettes linjen automatisk i "Opkrævningskladden" så den er klar til videre behandling.

Ved markering af en opkrævningskladdelinje er det fra faktaboksen "Fejllog" muligt at se eventuelle valideringsfejl som Collection Management har fanget.

På den markerede linje er det via faktaboksen "Opkrævningspostlog" muligt at følge den sidste hændelse som er sket.

Udlæsning af faktura

Dette afsnit gennemgår processen med at få udlæst opkrævningerne til behandling ved opkrævningscentralen.

 1. Naviger til "Opkrævningskladden"
 2. Fra båndet start vælges "Udlæs"

Bemærk

Denne process kan automatiseres via "Opgavekøen - CCM SEPA Send Batch Job".

Ajourføre af status fra banken.

Dette afsnit gennemgår processen med at modtage informationer fra opkrævningscentralen om hvor langt den enkelte opkrævning er kommet.

Opdatering af status på sendte opkrævninger behandles i "Opkrævningskladden". Dette gøres ved at anvender funktionen "Opdater Status" placeret i handlingsbaren.

Bemærk

Import af statusbeskeder kan give besked om den enkelt linjens behandlingsstatus fra opkrævningscentralen. Import at status beskeder er ikke understøttet i denne gennemgang.

Denne process kan automatiseres via "Opgavekøen - CCM SEPA Status Batch Job ".

Modtagelse af indbetalinger

Dette afsnit gennemgår processen med modtagelse af informationer fra opkrævningscentralen om gennemførte opkrævninger.

  1. Naviger til "Opkrævningsimportkladde".
   1. Fra båndet start vælges "Importer indbetalingsfil.".
   2. Tryk "Ok" til det fremkommende side.
   3. Fra båndet start vælges "Opdater status i opkrævningskladden".
   4. Tryk "Ok" til den fremkommende side.
    1. Importerede linjer, hvor der findes match med linjer fra "Opkrævningskladden", opdateres nu med de matchede linjer og fjernes fra Opkrævningsimportkladden.
  2. Naviger til "Opkrævningskladden"
   1. Fra handlingsbaren vælges "Bogfør".

Bemærk

Importerede linjer, hvor der findes match med linjer opkrævet fra "Opkrævningskladden" kan opdateres automatisk. Dette gøres ved at aktivere funktionen "Opdater status ved indlæsning" som findes under kladdens opsætning.

Hvis der er importeret linjer som ikke kan matches med linjer liggende i "Opkrævningskladden", kan funktionen "Overfør til indbetalingskladde" så linjerne oprettes i en standard indbetalingskladde og derfra kan manuelt behandles og bogføres.


Næste trin

Produktintroduktion

Minimumskrav