Ordforklaringer

Her finder du ordforklaringer til de mest benyttede termer i betalingsmodulet:

OrdForklaring
AdviseringAdviseringen er en meddelelse der er knyttet til din kreditor, som vil følge betalingen til modtageren.
Du kan vælge mellem følgende måder at advisere på:
• Bank, hvor advisering foregår via bank
• E-mail, hvor der sendes en e-mail til modtageren
• Udskrift, hvor du selv skriver advisering ud og sender til modtageren
AfsenderadvisAfsenderadvis er en kvittering man kan modtage fra banken, som garanti for at betalingen er gennemført.
BetalingsformskodeAngiver hvordan du vil betale din faktura. F.eks. via SEPA-betaling, Kontant, Bankoverførsel osv.
BetalingsIDBetalings-id’et er en entydig identifikation af en betaling. Betalingsdefinitionen angiver en kode til en maske, som afgør hvordan et betalingsID skal være opbygget.
Når du modtager en faktura med et indbetalingskort påtrykt, står der for neden på disse indbetalingskort et betalingsID. Dette betalings-ID er normalt opbygget af nogle oplysninger, som i forvejen kendes af dig, eller står på fakturaen. På baggrund af disse oplysninger er det muligt for Payment Management selv at finde ud af, hvad der står i Betalings-ID’et, og selv udfylde feltet, så du er fri for det. For eksempel kunne et betalings-ID være opbygget af ”vores kundenr. hos kreditor” efterfulgt af fakturanr. Dette er to oplysninger, som Payment Management kender, og det vil derfor være muligt at udfylde automatisk. Under Continia Payment Management opsætning, kan du tilgå Betalingsidentifikation opsætning hvorfra du kan opbygge Betalingsidentifikations definitioner.
BogføringsdatoformelI bogføringsdatoformlen kan du indtaste en datoformel, hvis du ønsker at benytte en fast bogføringsdato/betalingsdato (f.eks. dags dato + 16 dage angives ved 16D) når der genereres betalinger. Hvis feltet ikke udfyldes, vil dags-dato blive brugt som fast bogføringsdato.
Bogføringsdato i udbetalingskladdenBogføringsdato i udbetalingskladden er den dato din betaling vil blive gennemført i banken. Du skal være opmærksom på at udbetalingskladden ikke tager hensyn til banklukkedage
Direkte bankkommunikationDirekte bankkommunikation, også betegnet som webservice kommunikation, er en service der gør det muligt at udveksle filer og informationer direkte mellem din bank og dit regnskab. Servicen automatiserer dine finansielle processer ved en næsten realtids udveksling af data mellem din Microsoft Dynamics 365 Business Central og din bank.
Forudsætningen for at benytte servicen er at din bank understøtter webservice kommunikation.
DLLDLL-filer er dynamic-link library filer og er en integreret del af Microsoft Windows og den software, der kører på Windows. Den vigtigste egenskab ved en DLL er, at det kan bruges af flere programmer på samme tid, det betyder at DLL-filer er delt mellem en række forskellige applikationer.
Dette reducerer mængden af hukommelse, der bruges, og hjælper Microsoft Dynamics NAV til at køre mere effektivt.
Hvis brugeren har valgt Direkte Kommunikation sendes betalingsfilen, som er genereret af CBIC komponenten, til DLL’en som håndterer selve kommunikationen med banken ved brug af bank Certifikatet.
FakturaudstederDu skal i forbindelse med oprettelsen hos MobilePay oprette mindst én fakturaudsteder pr. løsning, men du kan også vælge at oprette flere. En fakturaudsteder bruges til at fortælle dig, hvem der har udstedt fakturaen. Du kan f.eks. oprette en fakturaudsteder for hver butik du har, eller oprette en fakturaudsteder for hver afdeling. Du kan selvfølgelig også nøjes med én, hvis det dækker dit behov.
GebyrkontoEn gebyrkonto er den finanskonto der skal benyttes i forbindelse med eventuelle gebyrer, der pålægges betalingen ved brug af diverse betalingsmetoder.
IBANIBAN-nummeret er et internationalt bankkontonummer. Det er ikke alle lande, der benytter IBAN. IBAN er mest udbredt i Europa.
KreditornummerKreditornummeret kan indeholde 2 forskellige numre: Hvis det er et alm. indbetalingskort, skal du indtaste kreditorens FIK-nummer. Er det et girokort, skal du skrive gironr.
ModkontoModkontoen er den konto, fra hvilken du udfører din betaling, dvs. den konto pengene trækkes fra når du betaler kreditor.
ModtagerreferenceModtagerreferencen er den reference kreditoren vil få via sit kontoudtog. Hvis kreditor har angivet en reference, der ønskes opgivet ved betaling, skal den anføres i modtagerreferencen.
OpkrævningsaftaleGrundlaget for opkrævningsmetoden, som anvendes på debitoren.
Tager udgangspunkt i en opkrævningsmetode, og giver mulighed for at udfylde yderligere parametre, der er nødvendige for at kunne opkræve debitoren.
OpkrævningsmetodeForskellige måder som opkrævningen kan foretages på.
Påkrævet status for bogføringDette felt angiver, hvornår man må have lov af bogføre poster i udbetalingskladden i henhold til den enkelte betalingslinjes Status. For Webservice kan det anbefales at status sættes til ”Betalt”, således at du kun bogfører de betalinger der rent faktisk er gennemførte i banken.
SWIFT AdresseSWIFT er et internationalt betalingsorgan, der har mere end 7000 banker i mere end 192 lande som medlemmer. Alle medlemmer af SWIFT får deres egen adresse; SWIFT-adressen. For visse betalingsmetoder i visse banker er SWIFT-adressen en betingelse for at kunne få betalingen gennemført til en speciel lav pris.
Validering og FormateringNår man i Payment Management indlæser en Bankcentral, følger der en masse Betalingsmetoder med til den pågældende bankcentral. Disse betalingsmetoder har underliggende Valideringer og formateringer der sikrer at betalingerne overholder de krav banken stiller. Det kan være påkrævede felter, der skal udfyldes ex. lBAN og SWIFT, eller længder på felter mv. Produktet validerer allerede ved bogføring af købsfakturaen, så vi sikrer at den er Valid i udbetalingskladden. Der bliver valideret igen når betalingen overføres til banken, så vi får evt. rettede oplysninger med.
Webservice KommunikationWeb Service, også betegnet som Direkte kommunikation, er en service der gør det muligt at udveksle filer og informationer direkte mellem din bank og dit regnskab. Servicen automatiserer dine finansielle processer ved en næsten realtids udveksling af data mellem din Dynamics 365 Business Central og din bank. Forudsætningen for at benytte servicen er at din bank understøtter webservice kommunikation.