Tildel rettighedssæt til brugere og brugergrupper

Brugerscenarie

Brugere af Microsoft Dynamics 365 Business Central er underlagt rettighedssæt, som definerer hvilke databaseobjekter, og dermed hvilke elementer i brugergrænsefladen, de skal have adgang til, samt i hvilke regnskaber de skal have adgang til at benytte disse elementer.

I denne guide kan du se, hvordan du tildeler rettigheder, samt hvordan du opsætter og anvender brugergrupper.

Sammen med Continia Collection Management leveres en række specifikke rettighedssæt, som er målrettet bestemte roller i virksomheden, som normalt anvender Collection Management. Disse rettighedssæt skal tildeles de enkelte brugere eller brugergrupper, som skal anvende Collection Management.

Der findes følgende rettighedssæt til Collection Management:

RettighedssætBeskrivelse
CSC BASICContinia Core Basic
Dette rettighedssæt gør brug af de bagvedliggende funktioner i Continia Core. Alle brugere, der anvender Continias produkter skal have dette rettighedssæt.
Typisk profil: REGNSKABSMEDARBEJDER
Typisk brugergruppe: D365 FIN. & PURCH
CSC APP SETUPContinia Core Applikations Opsætning
Dette rettighedssæt bruges hovedsageligt under installationen af Continia Core og Continias produkter, herunder Collection Management. Det bruges også når der skal laves ændringer i abonnementsaftalen, såsom at til- og fravælge moduler.
Typisk profil: VIRKSOMHEDSLEDER
Typisk brugergruppe: D365 ADMINISTRATOR
CMGT- ADMINCollection Management Administrator
Dette rettighedssæt bruges til opsætning og anvendelse af funktionerne i Continia Collection Management.
Typisk profil: VIRKSOMHEDSLEDER og REGNSKABSMEDARBEJDER
Typisk brugergruppe: D365 ADMINISTRATOR og D365 FIN. & PURCH

Udover rettighedssæt til Collection Management skal brugerne også tildeles standard Dynamics 365 Business Central rettighedssæt, da brugeren stadig vil benytte standardfunktionalitet i forbindelse med Collection Management.

Sådan tildeles rettigheder til en bruger

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tryk Alt + Q, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Tryk på den bruger, der skal tildeles rettighedssæt i kolonnen Brugernavn.
 3. Dette åbner Brugerkort. Her er området Brugerrettighedssæt nederst på siden, der indeholder brugerens rettighedssæt. Tryk på en tom linje, og derefter de tre prikker, der kommer frem.
 4. Dette åbner en liste af rettighedssæt. Vælg det, der skal føjes til brugeren og tryk derefter OK.
 5. Gentag trin 3 - 4 indtil brugeren har alle ønskede rettighedssæt. Herefter er opsætningen færdig.

Opsætning og anvendelse af brugergrupper

Brugergrupper gør det nemmere at tildele en større mængde af de samme rettighedssæt til flere brugere. Det er muligt at tilføje flere rettighedssæt til en given brugergruppe. Dette gøres på følgende måde:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tryk Alt + Q, angiv Brugergrupper, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Vælg den brugergruppe der skal have flere rettighedssæt. Tryk derefter på Rettighedssæt for brugergruppe, der findes i bjælken.
 3. Dette åbner siden Rettighedssæt for brugergruppe. Tryk på en tom linje, og derefter de tre prikker, der kommer frem.
 4. Dette åbner en liste af rettighedssæt. Vælg det, der skal føjes til brugergruppen og tryk derefter OK.
 5. Gentag trin 3 - 4 indtil brugergruppen har alle ønskede rettighedssæt. Herefter er opsætningen færdig.

Tilføj brugergruppen til en bruger

For at en bruger får rettighederne, der er givet til en brugergruppe, skal den føjes til brugernes profil. Dette gøres på følgende måde:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tryk Alt + Q, angiv Brugere, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Tryk på den bruger, der skal tildeles brugergruppen i kolonnen Brugernavn.
 3. Dette åbner Brugerkort. Her er området Brugergrupper, der indeholder de grupper, som brugeren er medlem af. Tryk på en tom linje.
 4. Dette åbner en liste af brugergrupper. Vælg det, der skal føjes til brugeren.
 5. Gentag trin 3 - 4 indtil brugeren har alle ønskede brugergrupper. Herefter er opsætningen færdig.

Hvad er et rettighedssæt

Et rettighedssæt er en samling tilladelser til bestemte objekter i databasen. Alle brugere skal være tildelt et eller flere rettighedssæt, før de kan få adgang til Business Central. Der findes som standard et antal foruddefinerede rettighedssæt. Du kan bruge de rettighedssæt, som allerede er defineret, ændre standardrettighedssættene eller oprette flere rettighedssæt.