Assisterede opsætning af opkrævningssystemer

I dette afsnit bliver den assisteret opsætningsguide gennemgået. Guiden kan køres for hvert af de opkrævningssystemer som ønskes aktiveret og opsat.

Guiden håndterer følgende opsætning:

  • Etablering af forbindelse til opkrævningscentralen.
  • Oprettelse af finanskladdetype til Collection Management
  • Oprettelse af betalingsformskode relateret til opkrævningssystemet som aktiveres.
  • Oprettelse af kladderne, Opkrævningskladde, Opkrævningsimportkladde, Aftaleeksportkladde og Aftaleimportkladde.
  • Mailopsætning

Før du går i gang

Generelle afsnitBeskrivelse
Hent og installer udvidelsenI dette afsnit gennemgås hvordan det er muligt at hente og installere Collection Management.
ProduktaktiveringsguidenI dette afsnit gennemgås, hvordan Collection Management aktiveres for de forskellige versioner af Microsoft Dynamics Navision eller Microsoft Business Central 365.

For at du kan gennemføre opsætningsguiden, skal følgende afsnit være gennemgået for hver opkrævningscentral:

ForberedelserBeskrivelse
BamboraI dette afsnit gennemgås de indledende tiltag, som skal være på plads inden opkrævningssystemet Bambora kan aktivers.
Danske BankI dette afsnit gennemgås de indledende tiltag, som skal være på plads inden opkrævningssystemerne DBCS eller DBCS SEPA Direct Debit kan aktivers.
MastercardI dette afsnit gennemgås de indledende tiltag, som skal være på plads inden opkrævningssystemerne Nets-LS, Nets-BS eller Nets-Total kan aktivers.
NordeaI dette afsnit gennemgås de indledende tiltag, som skal være på plads inden opkrævningssystemerne Nordea SEPA Direct Debit kan aktivers.

Gennemfør den assisteret opsætningsguide

  1. Tryk Alt + Q eller på Søg efter side eller rapport ikonet for at tilgå søgefeltet.
  2. Søg efter Opsætning af opkrævningssystem og vælg derefter det relaterede link.
  3. Gennemfør opsætningsguiden, hvor opsætningen af det opkrævningssystem der ønskes aktiveret vælges.

Næste trin

Efter fuldførelse af den assisterede opsætningsguide, kan afsnittet "Opsætning af Opgavekøposter" for automatisering af de mest almindelige arbejdsopgaver med fordel gennemgås.