Opgavekøposter

Her finder du vejledningen til, hvordan du ved anvendelse af opgavekøposter, kan optimere og effektivisere arbejdsgangene relateret til brugen af Collection Management.

Automatisering via opgavekøposter er tilgængelig for alle opkrævningssystemer, som anvender direkte kommunikation.

Den nedenstående vejledning vil give dig et trin-for-trin overblik over opsætningsprocessen, der vil hjælpe dig med at udnytte opgavekøposternes fulde potentiale. Ved at automatisere opgaverne kan du frigøre tid og ressourcer, så du kan fokusere på mere værdiskabende aktiviteter.

Vi anbefaler, at du i opstartsfasen opbygger viden og kendskab til arbejdsgangene relateret til Collection Management. Når kendskabet til systemet er på plads, kan de fleste arbejdsprocesser automatiseres ved at følge opsætningsguiden nedenfor.

Bemærk

Opgavekøposterne kan kun håndtere scenarier, hvor der ikke registreres fejl på de oprettede linjer. Dette gør sig gællende for følgende kladder:

  • Aftale eksportkladden
  • Aftale importkladden
  • Opkrævningskladden
  • Opkrævningsimportkladden

Oversigt

AfsnitBeskrivelse
Opsætning af opgavekøposterAutomatiser Collection Managements arbejdsgange ved at aktive opgavekøposter.