Opsætning af adviseringer

Afsnittet gennemgår, hvilke opkrævningssystemer der kan danne en adviseringstekst, som bliver videreformidlet til slutkunderne af de forskellige opkrævningscentraler.

Opkrævningssystemer

Tabellen herunder viser, hvornår det er muligt at sende adviseringer via opkrævningssystemerne.

OpkrævningssystemBeskrivelse
NETS-TOTAL og NETS-BASIS (Mastercard Betalingsservice)Advisering er mulig via opkrævningssystemerne (se beskrivelse nedenfor).
NETS-LS (Mastercard Leverandørservice)Advisering er ikke mulig via opkrævningssystemet.
DBCS (Danske Bank Collection Service)Advisering er mulig via opkrævningssystemet (se beskrivelse nedenfor).
(SEPA Direct Debit)
HABA-SEPA-B2B
HABA-SEPA-CORE
DBCS-SEPA-B2B
DBCS-SEPA-CORE
NORDEA-SEPA-B2B
NORDEA-SEPA-CORE
Advisering er mulig, men er fast defineret som én linje med værdien fra feltet Navn fra siden virksomhedsoplysninger efterfulgt af linjens fakturanummer.

Eksempel:
Continia Software A/S: Faktura 103047
BAMBORAAdvisering er ikke mulig via opkrævningssystemet.
MobilePayAdvisering er ikke mulig via opkrævningssystemet.

Hvordan sendes adviseringen?

Du opsætter, om adviseringen skal sendes via opkrævningssystemet eller mail, på den enkelt kundes aftalekort.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftaler, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åben det relevante aftalekort.
 3. I feltet Adviseringsmetode vælge hvordan adviseringen skal sendes.

Valg af adviseringsskabelon

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tryk på Alt + Q, angiv Opkrævningsmetoder, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Marker den opkrævningsmetode, der skal opsættes en adviseringsdefinition til og vælg Administrer > Rediger.

 3. I oversigtspanelet Advisering skal du i feltet Adviseringsskabelon vælge en standard adviseringsskabelon.

  Der er, som udgangspunkt, en begrænsning for hvor mange tegn, det er tilladte at anvende på en enkelt linje, samt antallet af linjer, det er muligt at anvende.

  Når du angiver en ny adviseringsskabelon, anbefaler vi, at du tager udgangspunkt i en af de eksisterende. Skabelonernes navn angiver hvor mange tegn, der er tildelt til linjen samt hvilket sprog, den er lavet til.

Opsætning af adviseringsskabelon

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport eller tryk Alt + Q, angiv Adviseringsskabeloner, og vælg derefter det relevante link.
 2. Tryk på den adviseringsdefinition, der skal laves opsætning til.
FeltnavnBeskrivelseTilgængelig på opkrævningssystem
LinjelængdeAngiv det maksimale antal af karakter, der kan benyttes på en linje i adviseringen. Længden skal stemme med det opkrævningssystem, som adviseringsskabelonen benyttes med. Den angivne værdi benyttes af feltet Resterende antal tegn, som findes på oversigtspanelerne Faktura og kreditnota og Rykker.DBCS,
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Hovedtekst (Nets BS)Tekst angivet i dette felt bliver vist som en overskrift på:
• Adviseringen
• Betalingsoversigten
• Indbetalingskortet, i linjen under datofeltet. Teksten vil være fremhævet med fed skrift.
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
FakturatekstAngiver den tekst, der ønskes vist foran fakturanummer.
Eksempel: Hvis du indtaster ”Fak.”, vil første linje i adviseringen være "Fak. 103001".
DBCS,
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
KreditnotatekstAngiver den tekst, der ønskes vist foran kreditnotanummer.
Eksempel: Hvis du indtaster "Kreditnota:", vil første linje i adviseringen være "Kreditnota: 103001".
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
RykkertekstAngiver den tekst, der ønskes vist foran rykkernummer.
Eksempel: Hvis du indtaster "R.:", vil første linje i adviseringen være "R.: 103001".
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
RentenotatekstAngives den tekst, der ønskes vist foran rentenotanummer.
Eksempel: Hvis du indtaster "Rentenotanr.:", vil første linje i adviseringen være "Rentenotanr.: 103001".
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
ReferencetekstAngiver den tekst, der ønskes vist foran det eksterne bilagsnummer. Linjen vises selvfølgelig kun, hvis salgsdokumentet har eksternt bilagsnummer.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
DatotekstAngiver den tekst, der ønskes vist foran debitorpostens bogføringsdato.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Overskrift for ekskl. momsAngiver den tekst, der ønskes vist over det samlede beløb eksklusiv moms.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Overskrift for momsbeløbAngiver den tekst, der ønskes vist over det samlede momsbeløb.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Overskrift for inkl. momsAngiver den tekst, der ønskes vist over det samlede beløb inklusiv moms.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Adskil adviseringslinjerVed markering indsættes en tom linje mellem hver faktura i adviseringen, hvis opkrævningen er en samleopkrævning. Dette gør adviseringen mere overskuelig.
Bemærk, visse opkrævningscentraler tager betaling pr. adviseringslinje. Så markering i dette felt kan udløse en ekstraomkostning.
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Beløbstotaler pr. opkrævningVed markering indsættes der i bunden af adviseringen en linje med det samlede beløb, for alle de samlede dokumenter. Det inkluderer felterne Ekskl. moms, Momsbeløb og Inkl. moms.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Beløbstotaler pr. fakturaVed markering indsættes der et samlet beløb, for hver dokument. Det inkluderer felterne Ekskl. moms, Momsbeløb og Inkl. moms.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Undlad linjer uden antalVed markering undlades bilagslinjer, hvor antallet er nul (0) i adviseringen.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Undlad kommentarlinjerVed markering undlades bilagslinjer, som ikke har angivet en type, i adviseringen. Dette benyttes hvis du ikke ønsker, at kommentarlinjer fra salgsdokumentet, skal sendes til debitor.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Fakturalinjer (rykkere)Ved markering tilføjes den bagvedliggende faktura til rykker-adviseringen.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
ValutakodelinjeVed markering tilføjes en linje med valutakoden. Hvis der ikke er angivet en valutakode på det bogførte dokument, tilføjes Regnskabsvalutakode (RV) fra siden Opsætning af finans.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
SalgspersonlinjeVed markering tilføjes en linje med salgspersonen som er angivet på det bogførte dokument.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Attention erstatter Navn 2Ved markering erstattes feltet Navn 2 af feltet Kontakt på dokumentet eller Kontaktnavn på debitorkortet. Hvorfra værdien tages, afhænger af den opsætning, der er anvendt til feltet Brug debitor informationCollection Management opsætningen. For samleopkrævninger, der består af mere end én post, benyttes værdien fra debitorkortet.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Beskrivelse på egen linjeVed markering flyttes beskrivelsesteksten til sin egen linje i adviseringen. Dette vil reservere hele linjen til beskrivelsen, hvilket kan være relevant, hvis beskrivelsesteksten er lang.
Markering medfører også, at du ikke kan angive Beskrivelse og Overskrift for beskrivelse under oversigtspanelerne Faktura og kreditnota og Rykker.
Hvis du fjerne markeringen, skal opbygningen af adviseringen kontrolleres, da antal tegn til beskrivelse er sat til 0.
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
BilagsbemærkningerVed markering tilføjes bilagsbemærkninger adviseringen.
Teksten vil stå før bundtekst og før FI-teksten. Gælder salgsfaktura, salgskreditnota og rykker.
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Bemærkninger for fakturalinjeVed markering vil bemærkninger tilknyttet den enkelte fakturalinje komme med i adviseringen. Fakturalinjes bemærkninger indsættes efter hver fakturalinje. Gælder salgsfaktura og salgskreditnota.DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL
Begræns til bilagsnr.Ved markering i dette felt ændres adviseringen til en liste af bilagsnumre, samt en linje der angiver totalbeløb inkl. moms. Hvis ekstern bilagsnummer findes bliver det også adviseret.
Hvis der på aftalen i feltet Adviseringsmetode er angivet E-mail, bliver der opbygget en speciel mailadvisering – med mindre Begræns til bilagsnr. er markeret.
DBCS
NETS-BASIS
NETS-TOTAL

Oversigtspanelet Faktura og kreditnota

Oversigtspanelet Faktura og kreditnota er opdelt i tre områder; Antal tegn, kolonneoverskrift og beskrivelse på egen linje.

Under Antal tegn defineres hvor mange tegn, der afsættes til hver felt i adviseringen. Bemærk at antal tegn gælder både overskriften og feltværdien. Værdierne er relevante for opkrævningssystemerne DBCS, NETS-BASIS og NETS-TOTAL på nære for feltet FI-tekstkode (Nets BS Total), som kun benyttes af NETS-TOTAL.

Oversigtspanelet Rykker

Oversigtspanelet Rykker er opdelt i to områder; Antal tegn og kolonneoverskrift.

Under Antal tegn defineres hvor mange tegn, der afsættes til hver felt i adviseringen. Bemærk at antal tegn gælder både overskriften og feltværdien. Værdierne er relevante for opkrævningssystemerne DBCS, NETS-BASIS og NETS-TOTAL på nære for feltet FI-tekstkode (Nets BS Total), som kun benyttes af NETS-TOTAL.

Se også