Oprettelse af opkrævningsaftaler

For at kunne sende opkrævninger med Nordea, skal du oprette en opkrævningsaftale i Continia Collection Management, for hver måde en kunde ønskes opkrævet. På opkrævningsaftalen kan du bl.a. angive, hvordan kunden skal adviseres, og om der skal tages højde for kontantrabat for den enkelte kunde.

Dette afsnittet gennemgår, hvordan en opkrævningsaftale oprettes.

Bemærk

Ved oprettelse af et aftalekort til en debitor, initieret af kreditor vil udligningsmetoden på den givne debitor blive angivet som Manuelt/Åben post. Dette sættes da automatikken foretages af Collection Management og ikke standard NAV/BC.

Felterne på aftalekortet bliver tilgængelig ud fra valget af Betalingsformskode og Opkrævningsmetode.

I felterne Status og Overførselsstatus fremgår det, om aftalen har fået tilføjet de nødvendige oplysninger.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny i handlingslinjen.

 3. På det nye aftalekort, skal du vælge hvilken debitor, som aftalen skal tilknyttes. Dette gøres i feltet Debitornummer.

 4. Vælg den Betalingsformskode, som er tilknyttet opkrævningssystemet Nordea - SEPA Direct Debit B2B eller Nordea - SEPA Direct Debit CORE.

 5. Vælg den relevante opkrævningsmetode i feltet Opkrævningsmetode. Listen viser kun opkrævningsmetoder, som tilbydes af det valgte opkrævningssystem.

  For Nordea - SEPA Direct Debit B2B findes opkrævningsmetoden:

  • Nordea SEPA Direct Debit B2B - Direkte træk via SEPA Direct Debit på kundernes konto (erhvervskunder).

  For Nordea - SEPA Direct Debit Core findes opkrævningsmetoden:

  • Nordea SEPA Direct Debit CORE - Direkte træk via SEPA Direct Debit på kundernes konto (privat- og erhvervskunder).
 6. Angiv debitors bankkontooplysninger i feltet Debitor bankkto. kode. Det er nødvendigt, da informationen benyttes, når opkrævningsaftalen oprettes hos Nordea.

Bemærk

Når den første opkrævning overføres til Nordea, medsendes opkrævningsaftaleinformationerne. Opkrævningsaftalen er på plads og kan benyttes til efterfølgende opkrævninger, når den første opkrævning er bekræftet gennemført. Aftalens overførselsstatus ændrer sig fra Skal ikke overføres til Gennemført.

 1. Feltet Benyt kontantrabat angiver, om der på denne debitor skal tages højde for eventuelt angivet kontantrabat.

  Ved SEPA Direct Debit sættes forfaldsdatoen til den først mulige opkrævningsdato, og derved er det kreditor, der bestemmer tidspunktet for hvornår, opkrævningen foretages. Det er derfor nødvendigt at angive, om debitor stadig er berettiget til den angivne kontantrabat.

 2. Feltet Ophørsdato angiver en dato for aftalens ophør. Hvis du indsætter en dato, vil aftalen ikke kunne benyttes efter den dato.

 3. Du kan indstille feltet Adviseringsmetode, i oversigtspanelet E-mail advisering, på to måder, hvis du har valgt opkrævningsmetoden SEPA Direct Debit:

 • Blank. Der sendes en adviseringslinje med virksomhedens navn efterfulgt af de dokumentnumre, som opkrævningen vedrører.
 • E-mail. Adviseringen sendes direkte til kunden via e-mail, som opbygges ud fra skabelonerne, som er angiver i felterne Mail adviseringsdef. kode og Stop mail adviseringsdef. kode. Derudover modtager kunden også advisering på kontoudtoget med firmanavn og de dokumentnumre, som opkrævningen vedrører.
 1. Angiv eventuel en mailadresse i feltet Mail. Denne værdi overstyrer en eventuel mailadresse, som kan være angivet på debitorkortet. Det er derfor ikke at krav at feltet udfyldes, hvis der allerede er angivet en mailadresse på debitorkortet.

 2. I oversigtspanelet SEPA kan du udfylde feltet Fuldmagt ID med et unikt selvvalgt referencenummer, som også angives på den bagvedliggende trækningsfuldmagt, som kreditor og debitor har indgået. Banken kan kræve at få forevist kontrakten.

 3. I feltet Fuldmagt underskrift dato angives den dato, som debitor har underskrevet kontrakten med.

 4. Vælg OK for at oprette din opkrævningsaftale.

Næste trin

Oprettelse af salgsdokumenter

Se også

Afsendelse af opkrævninger

Indlæsning af indbetalingsfiler