Oprettelse af opkrævningsaftaler

For at kunne sende opkrævninger med Mastercard, skal du oprette en opkrævningsaftale i Continia Collection Management, for hver måde en kunde ønskes opkrævet. På opkrævningsaftalen kan du bl.a. angive, hvordan kunden skal adviseres, og om der skal tages højde for kontantrabat for den enkelte kunde.

Bemærk

Ved oprettelse af et aftalekort til en debitor, initieret af kreditor eller en opkrævningscentral, vil udligningsmetoden på den givne debitor blive angivet som Manuelt/Åben post. Dette sættes da automatikken foretages af Collection Management og ikke standard NAV/BC.

Felterne på aftalekortet bliver tilgængelig ud fra valget af Betalingsformskode og Opkrævningsmetode.

Fra felterne Status og Overførselsstatus fremgår det, om aftalen har fået tilføjet de nødvendige oplysninger.

Sådan opretter du en opkrævningsaftale

Det er muligt at importer opkrævningsaftaler automatisk fra Mastercard til Collection Management. Det kan eksempelvis være en fordel, hvis virksomheden, er skiftet til Collection Management. Opkrævningsaftalerne importeres fra opkrævningsaftaleimportkladden, og du kan læse hvordan du gør i afsnittet Aftaler initieret af Mastercard.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Ny i handlingslinjen.

 3. På det nye aftalekort, skal du vælge hvilken debitor, som aftalen skal tilknyttes. Dette gøres i feltet Debitornummer.

 4. Vælg den Betalingsformskode, som er tilknyttet opkrævningssystemet - Leverandørservice.

 5. Vælg den relevante opkrævningsmetode i feltet Opkrævningsmetode. Listen viser kun opkrævningsmetoder, som tilbydes af det valgte opkrævningssystem.

  For opkrævningssystemet Mastercard - Leverandørservice findes opkrævningsmetoden Mastercard Leverandørservice, som er direkte træk på kundernes (erhvervskunder) konto via Leverandørservice.

 6. Debitor bankkto. kode udfyldes, hvis aftalegrundlaget oprettes fra Microsoft Dynamics 365 Business Central.

  • Hvis opkrævningsaftaler importeres fra Mastercard, er det ikke et krav, at feltet er udfyldt, da Mastercard allerede ligger inde med kundens kontooplysninger.
  • Hvis aftalegrundlaget oprettes fra Dynamics 365 Business Central, skal feltet udfyldes.

  Bemærk

  Først når en aftale er bekræftet oprettet hos Mastercard, kan den bruges. Aftalens overførselsstatus angives som Gennemført, når det er tilfældet.

 7. Feltet Benyt kontantrabat angiver, om der på denne debitor skal tages højde for eventuelt angivet kontantrabat.

  Ved Leverandørservice sættes forfaldsdatoen til den først mulige opkrævningsdato, og derved er det kreditor, der bestemmer tidspunktet for hvornår, opkrævningen foretages. Det er derfor nødvendigt, at angive, om debitor stadig er berettiget til den angivne kontantrabat.

 8. Feltet Ophørsdato angiver en dato for aftalens ophør. Hvis du indsætter en dato, vil aftalen ikke kunne benyttes efter den dato. Derudover sættes aftalens overførselsstatus til Skal overføres. Dette gøres, for at aftalen også bliver slette hos Mastercard.

 9. Når du benytter opkrævningsmetoden Leverandørservice, er det ikke muligt at sende adviseringen til Mastercard. I oversigtspanelet E-mail advisering kan du kan indstille feltet Adviseringsmetode på to måder:

  • Blank. Der sendes ikke advisering via Collection Management.

  • E-mail. Du kan manuelt sende advisering via e-mail. Du kan læse hvordan i afsnittet Sådan sendes e-mail adviseringer.

   E-mailen bliver opbygget ud fra skabelonerne, som er angiver i felterne Mail adviseringsdef. kode og Stop mail adviseringsdef. kode.

 10. Angiv eventuel en mailadresse i feltet Mail. Denne værdi vil overstyre mailadressen, som kan være angivet på debitorkortet. Det er ikke at krav at feltet udfyldes, hvis der allerede er angivet en mailadresse på debitorkortet.

 11. Vælg OK for at oprette din opkrævningsaftale.

Sådan skifter du kontonummer på en eksisterende opkrævningsaftale

Hvis en debitor ønsker at skift kontonummer, kan kunden bede deres bank om at flytte aftalerne, hvorved du ikke skal fortage dig noget i Business Central.

Hvis kontoskiftet foretages fra Collection Management, skal du gøre det på følgende måde:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale oversigt, og vælg derefter det relaterede link.
 2. Åben det relevante Opkrævningsaftalekort.
 3. Sæt Ophørsdato til dags dato.
 4. Vælg OK for at lukke dit opkrævningsaftalekort.
 5. Sende rettelsen til Mastercard, hvilket du gør fra Opkrævningsaftale eksportkladden. Læse hvordan du gør i afsnittet Sådan sender du opkrævningsaftaler til Mastercard.
 6. Mastercard sender dagen efter en bekræftelse på, at aftalen er slettet og opkrævningsaftalens status sættes til Deaktiveret.
 7. Marker opkrævningsaftalen i Opkrævningsaftale oversigtenog vælg Administrer > Slet, for at slette aftalen i Business Central.
 8. Opret en ny opkrævningsaftale med det nye kontonummer, som beskrevet i Sådan opretter du en opkrævningsaftale.

Sådan sender du opkrævningsaftaler til Mastercard

Afsnittet er opdelt afhængig af, om dine opkrævningsaftaler initieres fra Business Central eller af Mastercard.

Aftaler initieret fra Microsoft Dynamics 365 Business Central

Hvis du har angivet en Debitor bankkto. kode under oprettelsen af en opkrævningsaftale, bliver aftalens overførselsstatus automatik sat til Skal overføres, hvilket betyder, at aftalen skal sendes til Mastercard, så de kan oprette aftalen hos dem.

Send opkrævningsaftaler til Mastercard

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale eksportkladde, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Indsæt aftaler/abonnementer... som danner linjer i kladden, der repræsenterer de opkrævningsaftaler, der skal sendes til oprettelse hos Mastercard.

 3. Vælg Send/gensend aftaler/abonnementer for at sende opkrævningsaftale-oplysningerne til Mastercard.

  Bemærk

  Mastercard registrerer opkrævningsaftale-oplysningerne og opretter aftalerne indenfor 1-2 dage.

 4. Vælg OK for at lukke kladden.

Hent opkrævningsaftaler fra Mastercard

Når Mastercard har registreret og oprettet aftalerne skal du hent opkrævningsaftalerne fra Mastercard.

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale importkladde, og vælg derefter det relaterede link.

  I importkladden skal du importere de opkrævningsaftaler, som Mastercard har oprettet.

 2. Vælg funktionen Importér aftaler... for at indlæse opkrævningsaftalerne. Der oprettes linjer for hver af de aftaler, som Mastercard har oprettet eller ændret.

 3. Vælg Opdater aftaler når linjerne er indlæste. Dette gøres for at opdaterer opkrævningsaftalerne og de bagved liggende opkrævningsaftalekort, med deres nye status. Hvis der ikke findes en eksisterende opkrævningsaftale, bliver der automatisk blive oprettet en.

 4. Vælg OK for at lukke kladden.

Når opkrævningsaftalerne er på plads i systemet samt hos Mastercard, er det muligt at anvende dem.

Aftaler initieret af Mastercard

Det er muligt at få oprettet opkrævningsaftalerne eksternt, for efterfølgende at få opkrævningsaftalerne oprettet eller opdateret i Business Central. Du importerer opkrævningsaftalerne fra Mastercard på følgende måde:

 1. Vælg ikonet Søg efter side eller rapport, angiv Opkrævningsaftale importkladde, og vælg derefter det relaterede link.

 2. Vælg Importér aftaler... for at indhente de oprettede opkrævningsaftaler fra Mastercard.

  Der oprettes en linje i kladden for hver opkrævningsaftaler, som importeres fra Mastercard.

 3. Kan systemet ikke finde en kunde til de importerede linjer, vil feltet Debitornr. være blank. Den rigtige debitor kan efterfølgende indsættes manuelt.

 4. Vælg Opdater aftaler for at oprette opkrævningsaftalerne til de relevante debitorer.

  Der oprettes automatisk en ny opkrævningsaftale, hvis der ikke kan findes en tilhørende opkrævningsaftale i Business Central, når funktionen Opdater aftaler køres.

 5. Vælg OK for at lukke kladden.

Når opkrævningsaftalerne er på plads i systemet samt hos Mastercard, er det muligt at anvende dem.

Næste trin

Oprettelse af salgsdokumenter

Se også

Afsendelse af opkrævninger

Indlæsning af indbetalingsfiler